Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Közszolgáltatások

  1. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által végzett közszolgáltatás: Közműves ivóvíz-ellátás és közműves szennyvízelvezetés
  2. A közszolgáltatás tartalma: Az ALFÖLDVÍZ Zrt. két fő tevékenysége - ezen belül is minőségi célja - a szolgáltatási területén élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett szennyvíz elvezetése és kezelése oly módon, hogy az visszakerülve a természetbe, ne okozzon károkat a természetes körforgásban. Társaságunk felelősséget érez a szolgáltatás folytonosságáért, biztonságáért, illetve a felhasználók egészséges ivóvízzel való ellátásáért.
  3. A közszolgáltatás igénybevételének rendjét az ALFÖLDVÍZ Zrt. Üzletszabályzata foglalja össze.
  4. A Társaság által nyújtott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:
    • Víz- és csatornadíjak
    • Díjkalkulátor
    • Társaságunk a lakossági felhasználók részére a 2013. évi LIV. a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott díjkedvezményt érvényesíti, amely kedvezmény összege - a jogszabályban rögzített követelményeknek megfelelően - minden esetben a felhasználók részére megküldött vízdíjszámlákban, kiemelt mezőben feltüntetésre kerül.