Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Bemutatkozás

Ismerje meg az Ön víziközmű szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt. tevékenységét

Társaságunk, a több mint hatvan esztendős víziközmű-szolgáltatói tapasztalattal rendelkező ALFÖLDVÍZ Zrt. két fő tevékenysége -ezen belül is minőségi célja- a szolgáltatási területén élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett szennyvíz elvezetése és kezelése oly módon, hogy az visszakerülve a természetbe ne okozzon károkat a természetes körforgásban. Társaságunk felelősséget érez a szolgáltatás folyamatosságáért, biztonságáért, illetve a fogyasztók egészséges ivóvízzel való ellátásáért.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2009. óta tiszta profilú víziközmű-szolgáltatóként működik. E tiszta profilúság azt jelenti, hogy kizárólag ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással foglalkozik, illetve csak olyan tevékenységeket folytat, melyek közvetlenül segítik, kiegészítik e két közszolgáltatási tevékenység működését.
 

A Társaságunk által üzemeltetett települések többsége a Körös- és a Maros-hordalékkúp területén helyezkedik el, ezért kizárólag felszín alatti vízbázisok igénybevételével biztosítjuk a lakosság vízellátását. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a fogyasztói nagy részét egy nagy kiterjedésű regionális rendszeren keresztül a kedvezőbb adottságokkal rendelkező Maros-hordalékkúp vízkészletét felhasználva látja el. A regionális rendszerhez nem kapcsolódó településeken helyi kutakból történik az ivóvíz-szolgáltatás.

Társaságunk működési területén folyamatos célnak tekinti a csatornázottság kiterjesztését annak érdekében, hogy a keletkezett szennyvíz minél nagyobb része kerüljön megtisztításra, s egyre kevesebb hányada szennyezze tisztítatlanul a környezetet. A szennyvízkezelés területén Társaságunk kiemelt feladatának tartja az alkalmazott technológiák fejlesztését a kibocsátott szennyvíz törvényi előírásoknak megfelelő határértékeinek betartásához. A tisztítótelepek egy részén biológiai tisztítású, az újabb telepeken már kizárólag harmadik tisztítási fokozattal is rendelkező technológiát üzemeltet az ALFÖLDVÍZ Zrt., ami lehetővé teszi a növényi tápanyagok kinyerését az  elfolyó tisztított szennyvízből.

Vízellátás egyik fontos eleme, a szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése a termelő kutaktól kiindulva az elosztóhálózaton át, egészen a fogyasztói csapig. Emellett a környezet védelme érdekében kiemelt jelentőséggel bír a szennyvíztisztítás hatékonyságának kontrollja, különös tekintettel az elfolyó szennyvíz minőségére. Társaságunk 1976-ban, a szolgáltatási minőség megfelelő és folyamatos biztosítása érdekében létrehozta Központi Laboratóriumát, mely az alapítás óta tartó fejlődés révén egy modern, széles vizsgálati palettával rendelkező laboratóriummá vált. Működését 1996. év óta az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) rendszeres éves felügyelete mellett, akkreditáltan végzi. Laboratóriumunk a NAH által a NAH-1-0951/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.


Az alaptevékenységek ellátásához szükséges műszaki szolgáltatásokat nyújtó egységünk az
alaptevékenységek támogatása, műszaki színvonalának folyamatos emelése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

 • kamerás csatornavizsgálat,
 • vízveszteség feltárás,
 • tűzoltó készülék hitelesítés és javítás,
 • vízgépészeti műtárgyak gyártása, felújítása,
 • magas- és mélytározók tisztítása, fertőtlenítése,
 • kutak karbantartása, fertőtlenítése,
 • ivóvíz- és szennyvízszivattyúk javítása,
 • csatornahálózat mosatása,
 • szennyvízátemelők felújítása,
 • tűzi-vízhozam mérés,
 • geodéziai tevékenység
 • vízmérő hitelesítés.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. önálló egységet hozott létre a víziközmű vagyonon szükségessé váló rekonstrukciós, fejlesztési és beruházási feladatok elvégzésére. Az önkormányzatokkal együttműködve a rekonstrukciós tevékenység az ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és –tisztítás teljes vertikumára kiterjed.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a teljes szolgáltatási területet lefedő ügyfélszolgálati irodahálózattal áll felhasználói rendelkezésre. A személyes ügyintézésen túl a felhasználóinknak lehetőségük van telefonos (call center) és internetes ügyintézésre is. Társaságunk honlapján lehetőséget biztosít a lakossági vízmérőállások bejelentésére (a mérőállás bejelenthető még e-mailen, és a call centerünkön keresztül is), valamint a személyes ügyintézést igénylő esetekben időpont foglalására. Egyre népszerűbb a környezetbarát E-SZÁMLA szolgáltatás, melyet Társaságunk vezetett be elsőként a víziközmű-szektorban. A szolgáltatás igénybevételével kényelmesen kezelhetik felhasználóink számláikat.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. integrált vállalatirányítási rendszere négy különböző alrendszer integrációjának eredményeképpen létrehozott egységes vállalatirányítási rendszer, mely gyors és pontos adatfeldolgozásának köszönhetően támogatja Társaságunk működését. A rendszer nemzetközi sztenderdeket alkalmaz, de magyar fejlesztők szellemi terméke, így üzemeltetése, fejlesztése rendkívül költséghatékony.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. ma egy közel 1500 fős, az évtizedek alatt jól összeszokott kollektívával dolgozik fogyasztói megelégedésére. Kiváló minőségű szolgáltatás csak megfelelően képzett, jól motivált csapattal érhető el, az ALFÖLDVÍZ Zrt. ezért kiemelten fontosnak tartja kollégái folyamatos képzését, fejlesztését. Társaságunk emellett nagy hangsúlyt fektet a munkavédelmi szabályok betartására, és betartatására. Büszkék vagyunk arra, hogy évtizedek óta példaértékűen csekély a Társaságunknál előforduló munkabalesetek száma.

Az elmúlt évtizedek elkötelezett munkájának, és fejlesztéseinek köszönhetően az ALFÖLDVÍZ Zrt. ma a magyar víziközmű-szektor egyik jelentős szolgáltatója. A Magyar Víziközmű Szövetség statisztikai adatai alapján Társaságunk valamennyi műszaki, illetve gazdasági mutatója alapján előkelő helyet foglal el a szolgáltatói rangsorban.