Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Felszíni vizek

A szennyvíztisztító telepek szennyvizeinek befogadója valamilyen felszíni vízfolyás. Ez lehet belvízelvezető csatorna és lehet folyó is.A felszíni vízbe történő kibocsátásokra vonatkozó előírásokat a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet, a tisztított szennyvíz minőségi vizsgálataira vonatkozó előírásokat a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet tartalmazza.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepek döntő többségének felszíni vízbe történő szennyvíz kibocsátása meghaladja a 15 m3/d-t, ezért a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében ezen telepek esetében önellenőrzésre kötelezett.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepekről kibocsátott tisztított szennyvizek minőségét a saját akkreditált Központi Laboratóriumunk ellenőrzi a vízügyi hatóság által jóvahagyott önellenőrzési tervben előírtaknak megfelelően.

A mintavételi eredményeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően megküldjük a hatóság részére.

A vizsgálatokról évente összefoglaló táblázat készül, mely tájékoztatja a hatóságot és az üzemeltető ALFÖLDVÍZ Zrt. szakembereit is a telepek működéséről, a hosszú távú fejlesztési igényekről.

Valamennyi szennyvíztisztító telepen történnek helyi laboratóriumi mérések, melyet a telepek dolgozói végeznek. Ezek a mérések tájékoztató jelegűek, megteremtik a lehetőségét annak, hogy szükség esetén azonnal meg lehessen tenni a megfelelő intézkedéseket.

Az önellenőrzési tervben előírt vizsgálatok alapján történik a vízszennyezési bírság és a környezetterhelési díjak kiszámítása.

A határérték felett kibocsátott szennyezőanyagok után szennyvízbírságot kell fizetni. Ennek mértékét a területileg illetékes I. fokú vízügyi hatóság állapítja meg az önellenőrzés keretében elvégzett vizsgálati eredmények, valamint saját vizsgálatai alapján. A szennyvíztisztító telepek tulajdonosai a települési önkormányzatok. Azok szükség szerinti fejlesztése, bővítése önkormányzati feladat. A felszíni vizek védelméről szóló kormányrendelet előírása alapján azon szennyvíztisztító telepek esetében melyek nem tudják teljesíteni a kibocsátási határértékeket, szennyezés-csökkentési intézkedési terv készítésére kötelezi a hatóság a tulajdonos önkormányzatot. Új telepek tervezése, meglévők bővítése, átalakítása esetén már a tervezés folyamatába bekapcsolódunk, akár az ALFÖLDVÍZ Zrt., akár a tulajdonos a beruházó. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az üzemeltetési és ezen keresztül a környezetvédelmi szempontok érvényesüljenek. Vonatkozik ez a tisztítási technológiák hatékonyságára és a keletkező hulladékok kezelésére is.A tisztítási technológiák megfelelő működésének egyik feltétele, hogy a tisztítótelepre megfelelő minőségű szennyvíz érkezzen. A közcsatornára rákötött, nagyobb mennyiségű szennyvizet kibocsátó, esetleg szennyvíz előtisztító berendezést is üzemeltető ipari üzemek, intézmények szennyvizei kihatással lehetnek a kibocsátott szennyvíz minőségére. Kibocsátásaik ellenőrzését önellenőrzés keretében el kell végezniük. A vizsgálatokat akkreditált laboratóriumtól kell megrendelniük. Az ipari üzemek, intézmények kibocsátásait Társaságunk is rendszeresen ellenőrzi. A hatóság által rájuk előírt határértékek túllépése esetén csatornabírság megfizetésére kötelezettek.

A szennyvíztisztító telepekre kerülő szippantott szennyvizek ellenőrzése szúrópróbaszerűen történik. Amennyiben nem megfelelő minőségű szennyvíz (pl.: hígtrágya) beszállítására kerülne sor, a fogadást az ALFÖLDVÍZ Zrt. megtagadja, illetve korábban, a szennyvíz befogadására adott nyilatkozatát visszavonja. A beérkező nyers szennyvizek ellenőrzésének kiemelt szerepe van, mivel több esetben okozott már üzemzavart, rendkívüli üzemállapotot a tisztítótelepre kerülő nem megfelelő minőségű szennyvíz.