Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Szennyvíziszap hasznosítás

Társaságunk a szennyvíztisztító telepeken keletkező kezelt szennyvíziszap elhelyezésénél is törekszik a gazdaságossági szempontokon túl a korszerű, környezetkímélő és a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelő megoldásokra.  A 2012. évi CLXXXV. Hulladékról szóló törvény egyik alapelve, - mely összecseng az Európai Uniós elvekkel - „a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve”. Az alapelv értelmében törekedni kell arra, hogy olyan anyag, mely a természetben biológiailag képes lebomlani, és hasznosulni, ne kerüljön hulladéklerakóra, ne szaporítsa a „szemét” mennyiségét, ha más módon is elhelyezhető. Arról már nem is beszélve, ha kézzelfogható gazdasági haszna is van. Ilyen anyag az eleveniszapos szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkező szennyvíziszap is. Hasznosítására több féle lehetőség is van, melyek beilleszthetők az aktuális törvényi szabályozások keretei közé, összhangban vannak a fenntartható fejlődést szolgáló célkitűzésekkel, bevonva azt az újrahasznosítás körforgásába. Törekszünk arra, hogy ezeket az alapelveket is szem előtt tartsuk az üzemeltetésünkben lévő tisztítótelepek fejlesztésénél, a tervek üzemeltetői véleményezésénél is.

A békéscsabai telep fejlesztése ezen a területen is nagy előrelépést jelent. A telepen a szennyvíziszap hasznosítása többcélú, első lépcsőben biogáz-fejlesztés történik, a rothasztott iszap pedig a helyben megvalósult komposztálótelepen továbbkezelhető.

Társaságunk, a szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap hasznosítását több módon oldja meg. Mezőgazdasági területen, szerves trágyaként való felhasználását igyekszik minél szélesebb körben kiterjeszteni.

A szennyvíziszapok mezőgazdasági területen történő hasznosítását az 50/2001. (IV.3.) Kormányrendelet szabályozza. 

Békés megye szinte minden területén egyre több gazdával és földtulajdonossal van megállapodásunk az iszap szántóföldi, trágyaként történő hasznosítására. Az engedélyeztetésnél arra törekszünk, hogy lehetőség szerint, a keletkező iszapot minden telepünkről mezőgazdasági területre tudjuk szállítani. Szerencsés esetben ez a megoldás mindkét fél szempontjából ideális együttműködés lehet, melyet mutat a partnereinkkel való jó kapcsolat is. A gazdálkodó félnek anyagi terhet nem jelent a szennyvíziszap fogadása. Földjére szállítjuk a szerves-anyagban, növényi tápanyagokban gazdag trágyát, miközben a szennyvíztelepek üzemeltetőjének - és rajta keresztül az önkormányzatoknak, fogyasztóknak, – is ez a megoldás jelenti a lehető legkisebb költséggel járó iszapelhelyezést.

Amit vállalunk:

  • A mezőgazdasági területre történő iszapkihelyezés engedélyeztetésének ügyintézését,
  • a talajvíz-minőség figyelemmel kísérését,
  • az iszap kiszállítását

a fenti tételek valamennyi költségével együtt.

Amit kérünk:

  • A terület tulajdonosa és földhasználója 6 évre megállapodást köt Társaságunkkal, melyben vállalja a szennyvíziszap fogadását.
  • Engedi és eltűri, hogy szántóföldjén munkatársaink az engedélyben előírt gyakorisággal talajvíz-mintát vegyenek.

A mezőgazdasági hasznosítás gazdaságossága nagymértékben függ a szántóföld és a telep távolságától, hiszen a költség számottevő részét a szállítás teszi ki. Ezúton is szeretnénk felhívni a szántóföld-tulajdonosok, gazdálkodók, földhasználók figyelmét a lehetőségre, hiszen Társaságunk célja az, hogy az engedéllyel rendelkező területek köre bővüljön, és minél több telepünk közelében legyen elhelyezésre alkalmas földterület.

Hasznosításra váró szennyvíziszapokHasznosításra váró szennyvíziszapok

Érdeklődésüket örömmel fogadjuk az alábbi telefonszámokon, elérhetőségeken:

Veres Hajnalka:+ 36 66/523-200/41114
                               +36 30/986-3920
email-cím: veres.hajnalka@alfoldviz.hu

Hasznosításra váró szennyvíziszapokHasznosításra váró szennyvíziszapok