Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Talaj, talajvíz

A társaság üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepek többségéről a tisztított szennyvíz ún. száraz befogadóba kerül. Ezek a befogadók az időszakos vízfolyásnak is nevezett nagyrészt belvízelvezető csatornák. A jogszabályok azokat a befogadókat sorolják ide, amelyek medre a tisztított szennyvíz bevezetése nélkül kiszárad vagy kiszáradhat.
Ilyen csatornákba bocsátják a következő települések szennyvíztisztító telepei a tisztított szennyvizet: Battonya, Békésszentandrás, Csabacsűd, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kétegyháza, Körösladány, Kunágota, Lökösháza, Mezőberény, Mezőhegyes, Nagyszénás, Orosháza és Tótkomlós.

Mivel a tisztított szennyvíz a kibocsátási határértékeknek való megfelelés esetén is tartalmaz még szennyező anyagokat, ezek az anyagok a belvízelvezető csatornákba kerülve, ott elszikkadva veszélyeztethetik a talajt és a talajvizet.
Talajvíz-minőség figyelőkútTalajvíz-minőség figyelőkút
A kibocsátások hatásainak figyelemmel kísérése érdekében ezeknél a befogadóknál folyamatosan ellenőrizzük a talajvíz minőségét. E célból ún. monitoring rendszer kialakítására van szükség. A monitoring rendszer esetenként egy, többségében kettő, néhány telepnél három talajvízfigyelő kútból áll. Ahol több figyelőkút telepítésére került sor, ott az egyik kút minden esetben a tisztított szennyvíz bevezetés fölött van, hogy az esetleg nem a szennyvíztisztító telepről származó szennyezések kiszűrhetők legyenek. A további kutak a bevezetés alatt kerültek, illetve kerülnek kialakításra. A kutak telepítési helyének kijelölésére előzetes felmérések alapján került sor, melyek dokumentációit a környezetvédelmi hatóság hagyta jóvá.

A talajvízminták megvételét, azok bevizsgálását akkreditált Központi Laboratóriumunk végzi, a kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeiben a hatóság által rögzített komponensekre és az előírt gyakorisággal. A talajvízvizsgálati eredmények kiértékelésével kapunk információt az esetlegesen a tisztított szennyvíz által okozott hatásokról. A vizsgálati eredmények minden esetben megküldésre kerülnek a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére.

Több esetben a figyelőkutak már üzemelnek, egyes telepeknél tervezés és engedélyeztetés után a közeljövőben kerül sor a kutak telepítésére.

A 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet a földtani közeg és a felszín alatti vizek védelméről előírásai alapján az időszakos vízfolyásba történő bevezetést 2007. október 31. után csak monitoring rendszer működtetése mellett lehet folytatni.
Talajvíz-minőség figyelőkútTalajvíz-minőség figyelőkút
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. elkötelezett szándéka a környezet védelme. Abban az esetben, ha ezek a figyelőkutak az előírt határidőre nem készülnek el, rendelkezésünkre állnak a szükséges eszközök és rendelkezünk megfelelő szakemberekkel, hogy a jogszabálynak eleget tegyünk: ideiglenes fúrások létesítésével a talajvizek mintázása megtörténik.

A szennyvíztisztítási technológia működtetése során melléktermékként szennyvíziszap keletkezik. A szennyvíziszap kezelésének módjától függően néhány telephelyen az iszaptárolás helyének környezetében szintén talajvízfigyelő kutak telepítésére került sor. Ezek a telepek a következők: Békéscsaba, Körösladány és Mezőhegyes.