Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Küldetésünk

A dél-alföldi régió meghatározó, felelősségteljes víziközmű-szolgáltatójaként a tevékenységünk külső és belső szereplőinek Társaságunkba vetett bizalmának erősítése.

A közérdek iránti elkötelezettséget és megvesztegethetetlenséget minden szervezeti szinten elengedhetetlennek tartjuk.
Kiemelten kezeljük a munkavállalóink szakmai felkészültségét és kompetenciáinak megfelelőségét.
A szolgáltatásaink, tevékenységeink minőségének folyamatos fejlesztése során mindenkor a hatékonyságot, célszerűséget tartjuk szem előtt.

Társaságunk, a sok évtizedes víziközmű-szolgáltatói tapasztalattal rendelkező ALFÖLDVÍZ Zrt. két fő tevékenysége - ezen belül is minőségi célja- a szolgáltatási területén élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett szennyvíz elvezetése és kezelése oly módon, hogy az visszakerülve a természetbe ne okozzon károkat a természetes körforgásban. Társaságunk felelősséget érez a szolgáltatás folyamatosságáért, biztonságáért, illetve a fogyasztók egészséges ivóvízzel való ellátásáért. 

Társaságunk működési területén folyamatos célnak tekinti a csatornázottság kiterjesztését annak érdekében, hogy a keletkezett szennyvíz minél nagyobb része kerüljön megtisztításra, s egyre kevesebb hányada szennyezze tisztítatlanul a környezetet. A szennyvízkezelés területén Társaságunk kiemelt feladatának tartja az alkalmazott technológiák fejlesztését a kibocsátott szennyvíz törvényi előírásoknak megfelelő határértékeinek betartásához. 

Míg bolygónk lakosságának közel egyharmada számára elérhetetlen luxus a megfelelő minőségű ivóvíz, addig az európai ember számára a hétköznapok természetes része. Pazarló vízfelhasználásunk következtében azonban Földünk tiszta édesvízkészlete folyamatosan csökken, ezért vízkincsünk megóvása mindannyiunk felelőssége. A környezetvédelem jegyében ezért Társaságunk rendszeresen szervez, és vesz részt olyan programokon, melyek során széles körben lehetősége nyílik felhívni a figyelmet a vízkincs védelmének fontosságára. Tapasztalataink alapján a gyermekek részére szervezett játékos, és oktató programok rendkívül hasznosak felnövekvő generációk környezettudatosabb szemléletének kialakításában. A környezettudatosságra, a vízkincs védelmére irányuló programjainkat ezért kiemelt fontossággal kezeljük.