Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Szervezeti felépítés, elérhetőségek

A szervezeti struktúra ide kattintva letölthető.

A Társaság központja

Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850

Békéscsaba, Dobozi úti központi épületBékéscsaba, Dobozi úti központi épület

Menedzsment

Vezérigazgató: Szeverényi György
mb. Gazdasági igazgató: Gyebnárné Kovács Krisztina
Műszaki igazgató: Fazekas Zoltán
 

Szervezeti egységek

Titkárság

Vezérigazgató titkárnője: Kovács Katalin
E-mail: cegvezetes@alfoldviz.hu
Gazdasági - és Műszaki igazgató titkárnője: Fehér Éva
E-mail: titkarsag@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A vezérigazgatói titkárság alapvető feladata a felsővezetők asszisztenciájának teljes körű ellátása.Továbbá ellátja a Közgyűléssel, az Igazgatósággal és a Felügyelőbizottsággal, valamint a közbeszerzésekkel  kapcsolatos titkársági, adminisztratív, ügyviteli teendőket.

Belső ellenőrzés

Vezető belső ellenőr: Vandlik Beáta
E-mail: vandlik.beata@alfoldviz.hu

Belső ellenőr: Paksi Judit
E-mail: paksi.judit@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A belső ellenőrzés független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadó tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Folyamatalapú kockázatelemzéssel, jelentős kockázati tényezők feltárásával és értékelésével, valamint az irányítási rendszerek fejlesztésében való közreműködésével segíti a Társaság vezetését. Továbbá átfogó-,cél-, téma- és eseti vizsgálatokat végez és elkészíti a vizsgálatról szóló jelentéseket, melyhez javaslatokat dolgoz ki a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

Termelési Főmérnök

Termelési főmérnök: Zsittnyán Zoltán
E-mail: titkarsag@alfoldviz.hu

Termelési főmérnök közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egységek:

 • 1. sz. Területi Divízió
 • 2. sz. Területi Divízió
 • 3. sz. Területi Divízió
 • 4. sz. Területi Divízió
 • 5. sz. Területi Divízió
 • Regionális Víztermelési Divízió

Termeléstámogató Főmérnök

Termeléstámogató főmérnök: Gulyás András
E-mail: titkarsag@alfoldviz.hu

Termeléstámogató főmérnök közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egységek:

 • Technológiai Osztály
 • Hatósági Osztály
 • Szervizüzem
 • Elektronikai Üzem
 • Mérőkezelési Osztály
 • Központi Laboratórium

Fejlesztési Főmérnök

Fejlesztési főmérnök: Priváczki-Juhász Zsolt
E-mail: titkarsag@alfoldviz.hu

 • Közműépítési Osztály
 • Fejlesztéstervezési és - Irányítási Osztály
 • Beszerzési Osztály

Jogi és igazgatási osztály

Jogi és igazgatási vezető: Dr. Laurinyecz Attila
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200 
E-mail: jogiiroda@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A Társaság mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelésének támogatása. Közreműködik a szervezeti döntéselőkészítés és végrehajtás teljes szervezetre vonatkozó egységességének biztosításában, gondoskodik a jogszabályokban és a vezetői döntésekban megfogalmazott jogi követelmények érvényesítéséről

Informatikai Osztály

Informatikai vezető: Czinege István 
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: informatika@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság informatikai és infokommunikációs rendszereinek fejlesztése és üzemeltetése, az azokat kiszolgáló eszközök – informatikai, irodatechnikai, távközlési berendezések - beszerzése, karbantartása és működtetése. Központi dokumentumkezelés.

HR és Kommunikációs Osztály

HR és kommunikációs vezető: Vaszkó Diána Réka
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: hr@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A szervezet hatékony működtetéséhez szükséges létszám, munkakörök és személyi jellegű ráfordítások tervezése, értékelése, a munkaerő toborzása, kiválasztása és biztosítása, a munkavállalók ösztönzésének, teljesítmény menedzsmentjének, munkavállalók fejlesztésének koordinálása, társadalombiztosítási ellátások, bér és juttatások elszámolása, személyügyi adminisztráció, a munkaügyi kapcsolatok rendszerének működtetése. A kommunikációs tevékenység kapcsán a Társaság külső és belső kommunikációs feladatainak tervezése, irányítása, végrehajtása és felügyelete, valamint a társadalmi felelősségvállalás keretében a tudatos fogyasztói kör kialakítása érdekében, a Társaság marketing-tevékenységeinek ellátása.

Központi Laboratórium

Laboratórium vezető: Petényi Zoltán
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36. 
Tel.: +36 (66) 444-644
E-mail: labor@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság főtevékenységeinek - víz- és szennyvízszolgáltatás - minőségi jellemzése, a szolgáltatás során keletkezett problémák kiszűrése, azok korrigálása illetve megoldása.

Központi LaboratóriumKözponti Laboratórium

Mérőkezelési Osztály

mb. Osztályvezető: Knyihár Katalin
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Eszköz- és Készletnyilvántartási Osztály

Osztályvezető:
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200
E-mail: beruhazas@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság folyamatos, megbízható üzemeltetéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, analitikus nyilvántartása, beruházás statisztika, az építés-szerelési beruházások lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, az üzemeltetett közművagyon hasznosításának gondozása, szerződéses kapcsolat létesítésének ügyintézése, kapcsolattartás az igénybe vevőkkel, ingatlangazdálkodás, üzemeltetés során feleslegessé váló víziközmű vagyontárgyak kivonásának koordinálása, víziközművagyon értékeléssel, értékbontás készítéssel kapcsolatos szaktanácsadás. A készletgazdálkodás során felmerülő beszerzési eljárások lefolytatása, beszállítókkal történő kapcsolat tartás, garanciális ügyek intézése, a készletek központi raktározása, egyes tételek értékesítése, kereskedelmi tevékenység lefolytatása.

Raktáráruház

Raktáráruház vezetője: Csík Ferenc
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: +36 (66) 523-225
Fax: +36 (66) 523-237
E-mail: raktararuhaz@alfoldviz.hu

Az egység feladata: az ALFÖLDVÍZ Zrt. raktáráruháza a térség egyik meghatározó víziközmű szerelési anyagokat, csöveket és idomokat valamint szerelvényeket forgalmazó kereskedelmi egysége. A házi bekötésekhez és közműépítéshez, valamint uszoda és épületgépészethez szükséges anyagok széles palettáját forgalmazza. Viszonteladó és közületi valamint magán vásárlói köröket egyaránt kiszolgál. Kedvezményeinkről, akcióinkról és egyéb szakmai kérdésekben készséggel állunk rendelkezésükre.

Ügyfélszolgálati Osztály

Osztályvezető: Mihály Tamás
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200 +36 80 922-334
E-mail: ugyfel@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a vízmérők rendszeres leolvasása, a víz- és csatornadíj számlák elkészítése és azoknak a fogyasztókhoz való eljuttatása. Bejelentések, reklamációk kezelése.

Behajtási Osztály

Osztályvezető: Gábor Lászlóné
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 80 922-334
E-mail: behajtas@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A Társaságot megillető valamennyi ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogviszonyból, illetve egyéb gazdasági tevékenységi körbe tartozó jogviszonyból eredő pénzbeni, hátralékos követelést kezeli, behajtja.

Közgazdasági és Kontrolling Osztály

Osztályvezető: Kovács-Biró Katalin
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: kontrolling@alfoldviz.hu

Számviteli osztály

mb. Osztályvezető: Veres Mariann Ágnes
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: szamvitel@alfoldviz.hu

Az egység feladata: üzleti terv és üzleti jelentés készítése, gazdasági elemzések, külső-belső adatszolgáltatások végzése, főkönyvi könyvelés, éves beszámoló készítés.

Pénzügyi Osztály

Osztályvezető: Hegedűs Márta
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200
E-mail: penzugy@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a napi gazdasági események pénzügyi adatainak könyvelése, koordinálása. Az ezzel kapcsolatos havi, negyedéves, éves bevallások, a beszámolóhoz kapcsolódó adatok szolgáltatása és jelentések elkészítése.

Közműépítési Osztály

Osztályvezető: Krista Péter
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.
E-mail: rekoszt@alfoldviz.hu

Az üzemeltetett víziközmű vagyon tekintetében a Társaság területén a rekonstrukciós, értéknövelő felújítási munkák, valamint külső megrendelések alapján vállalkozási munkák kivitelezését látja el, biztosítja a Társaság működési területén az önkormányzati tulajdonú közművagyonhoz kapcsolódó rekonstrukciós tevékenység zavartalan, biztonságos és folyamatos ellátását a rekonstrukciós munkák és értéknövelő felújítási munkák tervezését, előkészítését.

Beszerzési Osztály

Osztályvezető:
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.

Fejlesztéstervezési és -Irányítási Osztály

mb. Osztályvezető: Cseke Andrea
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.

Hatósági Osztály

Osztályvezető: Rung Attila
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: hatosagi@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság üzemeltetésében lévő vízi-közművekkel kapcsolatos közigazgatási eljárások (létesítési, üzemeltetési, környezetvédelmi engedélyezési eljárások) intézése, valamint a közműnyilvántartás és bemérés.

Technológiai Osztály

Osztályvezető: Csarnai Gábor
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: technologia@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A Társaság ivóvíz kezelési és szennyvíztisztítási technológiáinak felügyelete, képviselet az üzemeltetési területen megvalósuló víziközmű beruházásokban. A Társaság energetikai, villamos és folyamatirányítási feladatainak biztosítása. Vízveszteség elemzési, tűzivízhozam mérési feladatok ellátása.

Szervizüzem

Üzemvezető: Lantos Zsolt
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: szervizuzem@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság főtevékenységeinek - vízellátással, szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások - minél magasabb szinten való, speciális kiszolgálása. A Szervízüzem tevékenységei: kamerás csatornavizsgálat, csatornatisztítás, tárazó mosatás, kút- és búvárszivattyú karbantartás, szennyvízszivattyú javítás, iszapvíztelenítés, valamint gépjárműjavítás.

Elektronikai Üzem

Üzemvezető: Hankó András
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.
Telefon: +36 (66) 444-644
E-mail: efk@alfoldviz.hu

Az egység feladata: Az Üzem elsődlegesen a társaság közüzemi tevékenysége folyamatos biztosításával összefüggésben gondoskodik az irányítástechnikai, erősáramú építési, valamint karbantartási és fenntartási munkák elvégzéséről.

Területi Divíziók

1. számú Területi Divízió

Vezető: Kis Albert Zoltán
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.
Tel.: +36 (80) 922-334 
Fax: +36 (66) 441-701
E-mail: divizio1@alfoldviz.hu

1. sz. Területi divízió1. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:

Békéscsaba Telekgerendás Körösnagyharsány
Doboz Békés Kötegyán
Doboz-Szanazug Kamut Méhkerék
Elek Mezőberény Mezőgyán-Nagyszanté
Gerendás Murony Sarkad
Kétegyháza Tarhos Sarkadkeresztúr
Kétsoprony Biharugra Újszalonta
Szabadkígyós Geszt Zsadány 

2. számú Területi Divízió

Vezető: Tinkáné Zvara Erzsébet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő u. 83.
Tel.: +36 (66) 386-783
Fax: +36 (66) 386-453
E-mail: divizio2@alfoldviz.hu

2. sz. Területi divízió2. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:

Csárdaszállás Füzesgyarmat Békésszentandrás
Dévaványa Kertészsziget Csabacsűd
Ecsegfalva Kardos Hunya
Gyomaendrőd Körösújfalu Örménykút
Körösladány Okány Szarvas
Köröstarcsa Szeghalom  
Bélmegyer Vésztő  
 Bucsa  Újiráz  

3. számú Területi Divízió

Vezető: Kardos János
Cím: 5900 Orosháza, Fürdő u.1.
Tel.: +36 (68) 411-199
Fax: +36 (68) 411-429
E-mail: divizio3@alfoldviz.hu

3. sz. Területi divízió3. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:  

Árpádhalom Pusztaföldvár Nagykamarás
Békéssámson Tótkomlós Csanytelek
Csabaszabadi Almáskamarás Csongrád
Csanádapáca Battonya Felgyő
Csorvás Dombegyház Tömörkény
Eperjes Dombiratos Derekegyház
Gádoros Kevermes Derekegyház-Tompahát
Kardoskút Kisdombegyház Fábiánsebestyén
Kaszaper Kunágota Szegvár
Medgyesbodzás Lőkösháza Szentes
Nagymágos Magyarbánhegyes Szentes-Kajánújfalu
Nagymágos-Ótompahát Magyardombegyház Szentes-Lapistó 
Nagyszénás  Pusztaottlaka  Szentes-Magyartés 
Orosháza  Mezőhegyes   

  

4. sz. Területi Divízió

Vezető: Túri Ferenc
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 64.
Tel.: +36 (62) 535-040
Fax: +36 (62) 535-041
E-mail: divizio4@alfoldviz.hu

4. sz. Területi divízió4. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:

Hódmezővásárhely Apátfalva Magyarcsanád
Hódmezővásárhely-Szikáncs Csanádalberti Makó
Hódmezővásárhely-Batida Csanádpalota Makó-Rákos 
Hódmezővásárhely-Kútvölgy Ferencszállás Maroslele
Hódmezővásárhely-Erzsébet Földeák Nagyér 
Mártély Királyhegyes Nagylak
Mindszent Kiszombor Óföldeák 
 Székkutas Klárafalva Pitvaros 
 Ambrózfalva Kövegy   

 
5. sz. Területi Divízió

Vezető: Tari János 
Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 115.
Tel.: +36 (62) 563-260
Fax: +36 (62) 563-261
E-mail: divizio5@alfoldviz.hu

5.sz. Területi divízió5.sz. Területi divízió

Az ellátási területhez tartozó települések:

Ásotthalom Ruzsa Kistelek
Balotaszállás Tiszasziget Kömpöc
Bordány Újszentiván Ópusztaszer
Deszk Üllés Pusztaszer
Domaszék Zákányszék Sándorfalva
Forráskút Zsombó Szatymaz
Kübekháza Baks Zsana
Mórahalom Balástya  
Öttömös Csengele  
Pusztamérges Csólyospálos  
Röszke Dóc   

 
Regionális Víztermelési Divízió

Vezető: Seben Pál
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 523-216
E-mail: seben.pal@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a 68 települést ellátó Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer üzemeltetése.