Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Szervezeti felépítés, elérhetőségek

A szervezeti struktúra ide kattintva letölthető.

A Társaság központja

Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850

Békéscsaba, Dobozi úti központi épületBékéscsaba, Dobozi úti központi épület

Menedzsment

Vezérigazgató: Szeverényi György
mb. Gazdasági vezérigazgató-helyettes: Gyebnárné Kovács Krisztina
Műszaki vezérigazgató-helyettes: Fazekas Zoltán
 

Szervezeti egységek

Törzskari egységek

Döntés előkészítési, szervezési és háttér támogatási tevékenységeket látnak el.
Telefon: +36 (66) 523-200

Titkárság

Vezérigazgató titkárnője: Kovács Katalin
e-mail: cegvezetes@alfoldviz.hu
Gazdasági - és Műszaki vezérigazgató-helyettes titkárnője: Fehér Éva
e-mail: titkarsag@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A vezérigazgatói titkárság alapvető feladata a felsővezetők asszisztenciájának teljes körű ellátása.Továbbá ellátja a Közgyűléssel, az Igazgatósággal és a Felügyelőbizottsággal, valamint a közbeszerzésekkel  kapcsolatos titkársági, adminisztratív, ügyviteli teendőket.

Belső ellenőrzés

Vezető belső ellenőr: Vandlik Beáta
e-mail: vandlik.beata@alfoldviz.hu

Belső ellenőr: Paksi Judit
e-mail: paksi.judit@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A belső ellenőrzés független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadó tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Folyamatalapú kockázatelemzéssel, jelentős kockázati tényezők feltárásával és értékelésével, valamint az irányítási rendszerek fejlesztésében való közreműködésével segíti a Társaság vezetését. Továbbá átfogó-,cél-, téma- és eseti vizsgálatokat végez és elkészíti a vizsgálatról szóló jelentéseket, melyhez javaslatokat dolgoz ki a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

Jogi osztály

Osztályvezető: Dr. Leszkó Diána
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200 
e-mail: jogiiroda@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A Társaság mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelésének támogatása. Közreműködik a szervezeti döntéselőkészítés és végrehajtás teljes szervezetre vonatkozó egységességének biztosításában, gondoskodik a jogszabályokban és a vezetői döntésekban megfogalmazott jogi követelmények érvényesítéséről

Informatikai Osztály

Osztályvezető: Czinege István 
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: informatika@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság informatikai és infokommunikációs rendszereinek fejlesztése és üzemeltetése, az azokat kiszolgáló eszközök – informatikai, irodatechnikai, távközlési berendezések - beszerzése, karbantartása és működtetése. Központi dokumentumkezelés.

HR Osztály

Osztályvezető: Vaszkó Diána Réka
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: hr@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A szervezet hatékony működtetéséhez szükséges létszám, munkakörök és személyi jellegű ráfordítások tervezése, értékelése, a munkaerő toborzása, kiválasztása és biztosítása, a munkavállalók ösztönzésének, teljesítmény menedzsmentjének, munkavállalók fejlesztésének koordinálása, társadalombiztosítási ellátások, bér és juttatások elszámolása, személyügyi adminisztráció, a munkaügyi kapcsolatok rendszerének működtetése. A kommunikációs tevékenység kapcsán a Társaság külső és belső kommunikációs feladatainak tervezése, irányítása, végrehajtása és felügyelete, valamint a társadalmi felelősségvállalás keretében a tudatos fogyasztói kör kialakítása érdekében, a Társaság marketing-tevékenységeinek ellátása.

Központi Laboratórium

Laboratórium vezető: Petényi Zoltán
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36. 
Tel.: +36 (66) 444-644
E-mail: labor@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság főtevékenységeinek - víz- és szennyvízszolgáltatás - minőségi jellemzése, a szolgáltatás során keletkezett problémák kiszűrése, azok korrigálása illetve megoldása.

Központi LaboratóriumKözponti Laboratórium

Eszköz- és Készletgazdálkodási osztály

Osztályvezető: Goda Sándor
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200
E-mail: beruhazas@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság folyamatos, megbízható üzemeltetéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, analitikus nyilvántartása, beruházás statisztika, az építés-szerelési beruházások lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, az üzemeltetett közművagyon hasznosításának gondozása, szerződéses kapcsolat létesítésének ügyintézése, kapcsolattartás az igénybe vevőkkel, ingatlangazdálkodás, üzemeltetés során feleslegessé váló víziközmű vagyontárgyak kivonásának koordinálása, víziközművagyon értékeléssel, értékbontás készítéssel kapcsolatos szaktanácsadás. A készletgazdálkodás során felmerülő beszerzési eljárások lefolytatása, beszállítókkal történő kapcsolat tartás, garanciális ügyek intézése, a készletek központi raktározása, egyes tételek értékesítése, kereskedelmi tevékenység lefolytatása.

Raktáráruház

Az egység feladata: az ALFÖLDVÍZ Zrt. raktáráruháza a térség egyik meghatározó víziközmű szerelési anyagokat, csöveket és idomokat valamint szerelvényeket forgalmazó kereskedelmi egysége. A házi bekötésekhez és közműépítéshez, valamint uszoda és épületgépészethez szükséges anyagok széles palettáját forgalmazza. Viszonteladó és közületi valamint magán vásárlói köröket egyaránt kiszolgál. Kedvezményeinkről, akcióinkról és egyéb szakmai kérdésekben készséggel állunk rendelkezésükre. További információ kérhető:


Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: +36 (66) 523-225
Fax: +36 (66) 523-237
E-mail: raktararuhaz@alfoldviz.hu

Ügyfélszolgálati Osztály

Osztályvezető: Mihály Tamás
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200 +36 80 922-334
E-mail: ugyfel@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a vízmérők rendszeres leolvasása, a víz- és csatornadíj számlák elkészítése és azoknak a fogyasztókhoz való eljuttatása. Bejelentések, reklamációk kezelése.

Behajtási Osztály

Osztályvezető: Gábor Lászlóné
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 80 922-334
E-mail: behajtas@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A Társaságot megillető valamennyi ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogviszonyból, illetve egyéb gazdasági tevékenységi körbe tartozó jogviszonyból eredő pénzbeni, hátralékos követelést kezeli, behajtja.

Közgazdasági Osztály

Osztályvezető: Kovács Anita
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: kontrolling@alfoldviz.hu

Számviteli osztály

Osztályvezető: Kovács-Bíró Katalin
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: szamvitel@alfoldviz.hu

Az egység feladata: üzleti terv és üzleti jelentés készítése, gazdasági elemzések, külső-belső adatszolgáltatások végzése, főkönyvi könyvelés, éves beszámoló készítés.

Pénzügyi Osztály

Osztályvezető: Hegedűs Márta
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200
E-mail: penzugy@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a napi gazdasági események pénzügyi adatainak könyvelése, koordinálása. Az ezzel kapcsolatos havi, negyedéves, éves bevallások, a beszámolóhoz kapcsolódó adatok szolgáltatása és jelentések elkészítése.

Közműfejlesztési Osztály

Osztályvezető: Krista Péter
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.
E-mail: rekoszt@alfoldviz.hu

Osztályvezető-helyettes: Bagi László
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.
E-mail: rekoszt@alfoldviz.hu

Az üzemeltetett víziközmű vagyon tekintetében a Társaság területén a rekonstrukciós, értéknövelő felújítási munkák, valamint külső megrendelések alapján vállalkozási munkák kivitelezését látja el, biztosítja a Társaság működési területén az önkormányzati tulajdonú közművagyonhoz kapcsolódó rekonstrukciós tevékenység zavartalan, biztonságos és folyamatos ellátását a rekonstrukciós munkák és értéknövelő felújítási munkák tervezését, előkészítését.

Hatósági Osztály

Osztályvezető: Rung Attila
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: hatosagi@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság üzemeltetésében lévő vízi-közművekkel kapcsolatos közigazgatási eljárások (létesítési, üzemeltetési, környezetvédelmi engedélyezési eljárások) intézése, valamint a közműnyilvántartás és bemérés.

Technológiai Osztály

Osztályvezető: Csarnai Gábor
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: technologia@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A Társaság ivóvíz kezelési és szennyvíztisztítási technológiáinak felügyelete, képviselet az üzemeltetési területen megvalósuló víziközmű beruházásokban. A Társaság energetikai, villamos és folyamatirányítási feladatainak biztosítása. Vízveszteség elemzési, tűzivízhozam mérési feladatok ellátása.

Szervizüzem

Üzemvezető: Lantos Zsolt
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
E-mail: szervizuzem@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság főtevékenységeinek - vízellátással, szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások - minél magasabb szinten való, speciális kiszolgálása. A Szervízüzem tevékenységei: kamerás csatornavizsgálat, csatornatisztítás, tárazó mosatás, kút- és búvárszivattyú karbantartás, szennyvízszivattyú javítás, iszapvíztelenítés, valamint gépjárműjavítás.

Elektronikai Üzem

Üzemvezető: Hankó András
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.
Telefon: +36 (66) 444-644
E-mail: efk@alfoldviz.hu

Az egység feladata: Az Üzem elsődlegesen a társaság közüzemi tevékenysége folyamatos biztosításával összefüggésben gondoskodik az irányítástechnikai, erősáramú építési, valamint karbantartási és fenntartási munkák elvégzéséről.

Területi Divíziók

1. számú Területi Divízió

Vezető: Kis Albert Zoltán
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.
Tel.: +36 (80) 922-334 
Fax: +36 (66) 441-701
E-mail: divizio1@alfoldviz.hu

1. sz. Területi divízió1. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:

Békés Békéscsaba Gerendás
Doboz Elek Kétegyháza
Geszt Kamut Kötegyán
Kétsoprony Körösnagyharsány Méhkerék
Mezőberény Mezőgyán Sarkad
Murony Szabadkígyós Tarhos
Sarkadkeresztúr Újszalonta Zsadány
Telekgerendás Biharugra  

2. számú Területi Divízió

Vezető: Tinkáné Zvara Erzsébet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő u. 83.
Tel.: +36 (66) 386-783
Fax: +36 (66) 386-453
E-mail: divizio2@alfoldviz.hu

2. sz. Területi divízió2. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:

Békésszentandrás Bélmegyer Bucsa
Csabacsűd Csárdaszállás Dévaványa
Ecsegfalva Füzesgyarmat Gyomaendrőd - Nagylapos
Hunya Kardos Kertészsziget
Körösladány Köröstarcsa Körösújfalu
Okány Örménykút Szarvas
Szeghalom Újiráz  Vésztő

3. számú Területi Divízió

Vezető: Zsittnyán Zoltán
Cím: 5900 Orosháza, Fürdő u.1.
Tel.: +36 (68) 411-199
Fax: +36 (68) 411-429
E-mail: divizio3@alfoldviz.hu

3. sz. Területi divízió3. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:  

Almáskamarás Árpádhalom Battonya
Békéssámson Csabaszabadi Csanádapáca
Csanytelek Csongrád Csorvás
Derekegyház Dombegyház Dombiratos
Eperjes Fábiánsebestyén Felgyő
Gádoros Kevermes Kardoskút
Kisdombegyház Kunágota Lökösháza
Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás
Mezőhegyes Nagykamarás Nagymágocs
Nagyszénás Orosháza Pusztaföldvár
Pusztaottlaka Szegvár Szentes
Tótkomlós  Tömörkény  

  

4. sz. Területi Divízió

Vezető: Gulyás András
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 64.
Tel.: +36 (62) 535-040
Fax: +36 (62) 535-041
E-mail: divizio4@alfoldviz.hu

4. sz. Területi divízió4. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:

Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti
Csanádpalota Ferencszállás Földeák
Hódmezővásárhely Királyhegyes Kiszombor
Klárafalva Kövegy Magyarcsanád
Makó Maroslele Mártély
Mindszent Nagyér Nagylak
Óföldeák Pitvaros Székkutas

 
5. sz. Területi Divízió

Vezető: Priváczki-Juhász Zsolt 
Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 115.
Tel.: +36 (62) 563-260
Fax: +36 (62) 563-261
E-mail: divizio5@alfoldviz.hu

5.sz. Területi divízió5.sz. Területi divízió

Az ellátási területhez tartozó települések:

Ásotthalom Balástya Balotaszállás
Baks Bordány Csengele
Csólyospálos Deszk Domaszék
Dóc Forráskút Kiskunmajsa
Kistelek Kömpöc Kübekháza
Mórahalom Ópusztaszer Öttömös
Pusztamérges Pusztaszer Röszke
Ruzsa Sándorfalva Szank
Szatymaz Tiszasziget Újszentiván
Üllés Zákányszék Zsana
Zsombó    

 
Regionális Víztermelési Divízió

Vezető: Seben Pál
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 523-216
E-mail: seben.pal@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a 68 települést ellátó Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer üzemeltetése.