Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Szervezeti felépítés, elérhetőségek

A szervezeti struktúra ide kattintva letölthető.

A Társaság központja

Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850

Békéscsaba, Dobozi úti központi épületBékéscsaba, Dobozi úti központi épület

Menedzsment

Vezérigazgató: Szeverényi György
Gazdasági igazgató: Gyebnárné Kovács Krisztina
Műszaki igazgató: Fazekas Zoltán
 

Szervezeti egységek

Titkárság

felsővezetői asszisztens: Kovács Katalin
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: cegvezetes@alfoldviz.hu

felsővezetői asszisztens: Fehér Éva
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: titkarsag@alfoldviz.hu

felsővezetői asszisztens: Laurinyeczné Konczos Nikolett
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: fomernokok@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A vezérigazgatói titkárság alapvető feladata a felsővezetők asszisztenciájának teljes körű ellátása.Továbbá ellátja a Közgyűléssel és a Felügyelőbizottsággal, valamint a közbeszerzésekkel  kapcsolatos titkársági, adminisztratív, ügyviteli teendőket.

Belső ellenőrzés

Belső ellenőrzési vezető: Szabó Beáta
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: szabo.beata@alfoldviz.hu

Belső ellenőr: Paksi Judit
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: paksi.judit@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A belső ellenőrzés független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadó tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Folyamatalapú kockázatelemzéssel, jelentős kockázati tényezők feltárásával és értékelésével, valamint az irányítási rendszerek fejlesztésében való közreműködésével segíti a Társaság vezetését. Továbbá átfogó-,cél-, téma- és eseti vizsgálatokat végez és elkészíti a vizsgálatról szóló jelentéseket, melyhez javaslatokat dolgoz ki a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

Termelési Főmérnök

Termelési főmérnök: Zsittnyán Zoltán
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: fomernokok@alfoldviz.hu

Termelési főmérnök közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egységek:

 • 1. sz. Területi Divízió
 • 2. sz. Területi Divízió
 • 3. sz. Területi Divízió
 • 4. sz. Területi Divízió
 • 5. sz. Területi Divízió
 • Regionális Víztermelési Divízió

Termeléstámogató Főmérnök

Termeléstámogató főmérnök: Gulyás András
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: fomernokok@alfoldviz.hu

Termeléstámogató főmérnök közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egységek:

 • Technológiai Osztály
 • Engedélyezési Osztály
 • Fenntartási Üzem
 • Elektronikai Üzem
 • Mérőkezelési Osztály
 • Vízminőség-Ellenörzési Osztály

Fejlesztési Főmérnök

Fejlesztési főmérnök: Priváczki-Juhász Zsolt
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: fomernokok@alfoldviz.hu

Fejlesztési főmérnök közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egységek:

 • Közműépítési Osztály
 • Beruházási és Fejlesztési Osztály
 • Beszerzési Osztály

Jogi és igazgatási osztály

Jogi és igazgatási vezető: Dr. Laurinyecz Attila
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200 
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: jogiiroda@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A Társaság mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelésének támogatása. Közreműködik a szervezeti döntéselőkészítés és végrehajtás teljes szervezetre vonatkozó egységességének biztosításában, gondoskodik a jogszabályokban és a vezetői döntésekban megfogalmazott jogi követelmények érvényesítéséről

Informatikai Osztály

Informatikai vezető: Czinege István 
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: informatika@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság informatikai és infokommunikációs rendszereinek fejlesztése és üzemeltetése, az azokat kiszolgáló eszközök – informatikai, irodatechnikai, távközlési berendezések - beszerzése, karbantartása és működtetése. Központi dokumentumkezelés.

HR és Kommunikációs Osztály

HR vezető: Vaszkó Diána Réka
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: hr@alfoldviz.hu

Kommunikációs főmunkatárs: Diós Zsolt

E-mail: sajto@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A szervezet hatékony működtetéséhez szükséges létszám, munkakörök és személyi jellegű ráfordítások tervezése, értékelése, a munkaerő toborzása, kiválasztása és biztosítása, a munkavállalók ösztönzésének, teljesítmény menedzsmentjének, munkavállalók fejlesztésének koordinálása, társadalombiztosítási ellátások, bér és juttatások elszámolása, személyügyi adminisztráció, a munkaügyi kapcsolatok rendszerének működtetése. A kommunikációs tevékenység kapcsán a Társaság külső és belső kommunikációs feladatainak tervezése, irányítása, végrehajtása és felügyelete, valamint a társadalmi felelősségvállalás keretében a tudatos fogyasztói kör kialakítása érdekében, a Társaság marketing-tevékenységeinek ellátása.

Vízminőség-ellenőrzési Osztály

Vízminőség-ellenőrzési osztályvezető: Petényi Zoltán
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36. 
Tel.: +36 (66) 444-644
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: labor@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság főtevékenységeinek - víz- és szennyvízszolgáltatás - minőségi jellemzése, a szolgáltatás során keletkezett problémák kiszűrése, azok korrigálása illetve megoldása.

Központi LaboratóriumKözponti Laboratórium

Mérőkezelési Osztály

Osztályvezető: Knyihár Katalin
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: vizmerocsere@alfoldviz.hu

Az egység feladata: elsődlegesen a Társaság üzemeltetési területét érintőleg a megfelelő hiteles mérőállomány folyamatos biztosítása, illetve a lejárt hitelességű vízmérők cseréje. Az osztály elvégzi a Behajtási osztálytól kapott adatok alapján a fogyasztási helyek mérőhelynél történő korlátozását.

Eszköz- és Készletnyilvántartási Osztály

Osztályvezető: Lukácsné Kónya Irén
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: raktararuhaz@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a társaság tulajdonában, vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő eszközeinek, készleteinek nyilvántartása, azokat érintő elszámolások kezelése, leltárak felvétele, selejtezési feladatok ellátása és a decentralizált nyilvántartási alrendszerek ellenőrzése. Az üzemeltetett közművagyon hasznosításának gondozása, szerződéses kapcsolat létesítésének ügyintézése, kapcsolattartás az igénybe vevőkkel, ingatlangazdálkodás, üzemeltetés során feleslegessé váló víziközmű vagyontárgyak kivonásának koordinálása. Központi raktárnyilvántartás vezetése, a társaság raktározási struktúrájának kialakítása, a központi raktározást és a kiskereskedelemmel is foglalkozó raktáráruház működtetése.

Raktáráruház

Raktáráruház vezetője: Csík Ferenc
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: +36 (66) 523-225
Fax: +36 (66) 523-237
E-mail: raktararuhaz@alfoldviz.hu

Az egység feladata: az ALFÖLDVÍZ Zrt. raktáráruháza a térség egyik meghatározó víziközmű szerelési anyagokat, csöveket és idomokat valamint szerelvényeket forgalmazó kereskedelmi egysége. A házi bekötésekhez és közműépítéshez, valamint uszoda és épületgépészethez szükséges anyagok széles palettáját forgalmazza. Viszonteladó és közületi valamint magán vásárlói köröket egyaránt kiszolgál. Kedvezményeinkről, akcióinkról és egyéb szakmai kérdésekben készséggel állunk rendelkezésükre.

Ügyfélkapcsolati Osztály

Ügyfélkapcsolati osztályvezető: Mihály Tamás
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200 +36 80 922-334
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: ugyfel@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a vízmérők rendszeres leolvasása, a víz- és csatornadíj számlák elkészítése és azoknak a fogyasztókhoz való eljuttatása. Bejelentések, reklamációk kezelése.

Behajtási Osztály

Osztályvezető: Benkó Zsolt
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.
Telefon: +36 80 922-334
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: behajtas@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A Társaságot megillető valamennyi ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogviszonyból, illetve egyéb gazdasági tevékenységi körbe tartozó jogviszonyból eredő pénzbeni, hátralékos követelést kezeli, behajtja.

Kontrolling Osztály

Kontrolling osztályvezető: Kovács-Biró Katalin
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: kontrolling@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Tulajdonos Önkormányzatokkal való kapcsolattartás a víziközmű vagyon után fizetendő használati díjak, a helyi adók, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat összeállítása, elszámolása vonatkozásában. Az osztály kiemelt kontrolling feladata a stratégiai célkitűzések irányvonala mentén az üzleti terv összeállítása, a havi kontrolling és az éves üzleti jelentés elkészítése, közreműködés egyéb rövid és hosszú távú tervek készítésében, átmeneti díjkérelmek benyújtása, rendszeres és eseti adatszolgáltatások készítése, illetve koordinálása a NV Zrt., a MEKH, a MAVÍZ, a KSH és más adatszolgáltatást igénylő szervezetek felé.

Számviteli osztály

Osztályvezető: Szemmelveisz Zoltán
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: szamvitel@alfoldviz.hu

Az egység feladata: üzleti terv és üzleti jelentés készítése, gazdasági elemzések, külső-belső adatszolgáltatások végzése, főkönyvi könyvelés, éves beszámoló készítés.

Pénzügyi Osztály

Osztályvezető: Hegedűs Márta
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: penzugy@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a napi gazdasági események pénzügyi adatainak könyvelése, koordinálása. Az ezzel kapcsolatos havi, negyedéves, éves bevallások, a beszámolóhoz kapcsolódó adatok szolgáltatása és jelentések elkészítése.

Közműépítési Osztály

Osztályvezető: Krista Péter
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: rekoszt@alfoldviz.hu

Az üzemeltetett víziközmű vagyon tekintetében a Társaság területén a rekonstrukciós, értéknövelő felújítási munkák, valamint külső megrendelések alapján vállalkozási munkák kivitelezését látja el, biztosítja a Társaság működési területén az önkormányzati tulajdonú közművagyonhoz kapcsolódó rekonstrukciós tevékenység zavartalan, biztonságos és folyamatos ellátását a rekonstrukciós munkák és értéknövelő felújítási munkák tervezését, előkészítését.

Beszerzési Osztály

Osztályvezető: Páskai-Zavagyil Nóra
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: beszerzes@alfoldviz.hu

Az egység feladata: ellátja a hatáskörébe utalt fő tevékenységeket, az anyagok, eszközök, és szolgáltatások közbeszerzés nélküli és közbeszerzéssel történő beszerzését, a vonatkozó jogszabályokra, a társaság belső szabályzására figyelemmel, valamint ellátja a kapcsolódó feladatokat.

Beruházási és Fejlesztési Osztály

Beruházási és fejlesztési osztályvezető: Cseke Andrea
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: beruhazas@alfoldviz.hu

Az egység feladata: közreműködik a gazdasági tervezési munkában, kidolgozza a társaság terveinek beruházási fejezet részét. Elkészíti az éves üzleti tervek beruházási fejezetrészét, az operatív beruházási tervek teljesítését irányítja, időszakosan kiértékeli. Tájékoztató jellegű adatokat szolgáltat a fejlesztési igények összeállításához, a jelzett fejlesztési igényeket feldolgozza, véleményezteti és véleményezi, a fejlesztési forrásokat egyezteti, beruházási terv javaslatot állít össze.

Engedélyezési Osztály

Engedélyezési osztályvezető: Rung Attila
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: hatosagi@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság üzemeltetésében lévő vízi-közművekkel kapcsolatos közigazgatási eljárások (létesítési, üzemeltetési, környezetvédelmi engedélyezési eljárások) intézése, valamint a közműnyilvántartás és bemérés.

Technológiai Osztály

Osztályvezető: Csarnai Gábor
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: technologia@alfoldviz.hu

Az egység feladata: A Társaság ivóvíz kezelési és szennyvíztisztítási technológiáinak felügyelete, képviselet az üzemeltetési területen megvalósuló víziközmű beruházásokban. A Társaság energetikai, villamos és folyamatirányítási feladatainak biztosítása. Vízveszteség elemzési, tűzivízhozam mérési feladatok ellátása.

Fenntartási Üzem

Üzemvezető: Lantos Zsolt
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66)523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: szervizuzem@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a Társaság főtevékenységeinek - vízellátással, szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások - minél magasabb szinten való, speciális kiszolgálása. A Szervízüzem tevékenységei: kamerás csatornavizsgálat, csatornatisztítás, tárazó mosatás, kút- és búvárszivattyú karbantartás, szennyvízszivattyú javítás, iszapvíztelenítés, valamint gépjárműjavítás.

Elektronikai Üzem

Üzemvezető: Hankó András
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.
Telefon: +36 (66) 444-644
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: efk@alfoldviz.hu

Az egység feladata: Az Üzem elsődlegesen a társaság közüzemi tevékenysége folyamatos biztosításával összefüggésben gondoskodik az irányítástechnikai, erősáramú építési, valamint karbantartási és fenntartási munkák elvégzéséről.

Területi Divíziók

1. számú Területi Divízió

Üzemvezető: Kis Albert Zoltán
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.
Tel.: +36 (80) 922-334 
Fax: +36 (66) 441-701
E-mail: divizio1@alfoldviz.hu

Az egység feladata: az ivóvíztisztítást és ivóvíz-ellátást, a szennyvízelvezetést és tisztítást területi elven szervezett szervezeti egységenként látja el a termelési főmérnök közvetlen irányítása alatt.

1. sz. Területi divízió1. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:

Békéscsaba Telekgerendás Körösnagyharsány
Doboz Békés Kötegyán
Doboz-Szanazug Kamut Méhkerék
Elek Mezőberény Mezőgyán-Nagyszanté
Gerendás Murony Sarkad
Kétegyháza Tarhos Sarkadkeresztúr
Kétsoprony Biharugra Újszalonta
Szabadkígyós Geszt Zsadány 
Gyula Újkígyós  

2. számú Területi Divízió

Üzemvezető: Tinkáné Zvara Erzsébet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő u. 83.
Tel.: +36 (66) 386-783
Fax: +36 (66) 386-453
E-mail: divizio2@alfoldviz.hu

Az egység feladata: az ivóvíztisztítást és ivóvíz-ellátást, a szennyvízelvezetést és tisztítást területi elven szervezett szervezeti egységenként látja el a termelési főmérnök közvetlen irányítása alatt.

2. sz. Területi divízió2. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:

Csárdaszállás Füzesgyarmat Békésszentandrás
Dévaványa Kertészsziget Csabacsűd
Ecsegfalva Kardos Hunya
Gyomaendrőd Körösújfalu Örménykút
Körösladány Okány Szarvas
Köröstarcsa Szeghalom Bélmegyer
Vésztő Bucsa Újiráz
Kondoros    

3. számú Területi Divízió

Üzemvezető: Kardos János
Cím: 5900 Orosháza, Fürdő u.1.
Tel.: +36 (68) 411-199
Fax: +36 (68) 411-429
E-mail: divizio3@alfoldviz.hu

Az egység feladata: az ivóvíztisztítást és ivóvíz-ellátást, a szennyvízelvezetést és tisztítást területi elven szervezett szervezeti egységenként látja el a termelési főmérnök közvetlen irányítása alatt.

3. sz. Területi divízió3. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:  

Árpádhalom Pusztaföldvár Nagykamarás
Békéssámson Tótkomlós Csanytelek
Csabaszabadi Almáskamarás Csongrád
Csanádapáca Battonya Felgyő
Csorvás Dombegyház Tömörkény
Eperjes Dombiratos Derekegyház
Gádoros Kevermes Derekegyház-Tompahát
Kardoskút Kisdombegyház Fábiánsebestyén
Kaszaper Kunágota Szegvár
Medgyesbodzás Lőkösháza Szentes
Nagymágos Magyarbánhegyes Szentes-Kajánújfalu
Nagymágos-Ótompahát Magyardombegyház Szentes-Lapistó 
Nagyszénás  Pusztaottlaka  Szentes-Magyartés 
Orosháza  Mezőhegyes  Medgyesegyháza
Mezőkovácsháza Nagybánhegyes Végegyháza

  

4. sz. Területi Divízió

Üzemvezető: Túri Ferenc
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 64.
Tel.: +36 (62) 535-040
Fax: +36 (62) 535-041
E-mail: divizio4@alfoldviz.hu

Az egység feladata: az ivóvíztisztítást és ivóvíz-ellátást, a szennyvízelvezetést és tisztítást területi elven szervezett szervezeti egységenként látja el a termelési főmérnök közvetlen irányítása alatt.

4. sz. Területi divízió4. sz. Területi divízió
 
Az ellátási területhez tartozó települések:

Hódmezővásárhely Apátfalva Magyarcsanád
Hódmezővásárhely-Szikáncs Csanádalberti Makó
Hódmezővásárhely-Batida Csanádpalota Makó-Rákos 
Hódmezővásárhely-Kútvölgy Ferencszállás Maroslele
Hódmezővásárhely-Erzsébet Földeák Nagyér 
Mártély Királyhegyes Nagylak
Mindszent Kiszombor Óföldeák 
 Székkutas Klárafalva Pitvaros 
 Ambrózfalva Kövegy   

 
5. sz. Területi Divízió

Üzemvezető: Tari János 
Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 115.
Tel.: +36 (62) 563-260
Fax: +36 (62) 563-261
E-mail: divizio5@alfoldviz.hu

Az egység feladata: az ivóvíztisztítást és ivóvíz-ellátást, a szennyvízelvezetést és tisztítást területi elven szervezett szervezeti egységenként látja el a termelési főmérnök közvetlen irányítása alatt.

5.sz. Területi divízió5.sz. Területi divízió

Az ellátási területhez tartozó települések:

Ásotthalom Ruzsa Kistelek
Balotaszállás Tiszasziget Kömpöc
Bordány Újszentiván Ópusztaszer
Deszk Üllés Pusztaszer
Domaszék Zákányszék Sándorfalva
Forráskút Zsombó Szatymaz
Kübekháza Baks Zsana
Mórahalom Balástya  
Öttömös Csengele  
Pusztamérges Csólyospálos  
Röszke Dóc   

 
Regionális Víztermelési Divízió

Üzemvezető: Bujdosó Zsolt
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 523-216
E-mail: bujdoso.zsolt@alfoldviz.hu

Az egység feladata: a 68 települést ellátó Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer üzemeltetése.