Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

VÉGET ÉRT AZ ALFÖLDVÍZ ILLEGÁLIS CSATORNAHASZNÁLAT FELSZÁMOLÁSA ÉRDEKÉBEN HIRDETETT KAMPÁNYA

A szennyvízcsatornázás egyik legfontosabb eredménye a környezetszennyezés csökkentése mellett, hogy tisztább, higiénikusabb lesz a környezetünk. A csatornázatlan háztartások elszivárgó szennyvize ugyanis a talaj, a talajvíz mellett az élővizeket is károsítja. A szennyvíz elvezetése és megfelelő tisztítása zöldebb, tisztább, élhetőbb lakókörnyezetet teremt.

Az illegális csatornarákötések felderítése nemcsak a víziközmű-szolgáltató érdeke, hanem a fogyasztóké is. Az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó, akadnak azonban olyanok, akik illegális szennyvízbekötéseikkel veszélyeztetik a szennyvízelvezetési szolgáltatás biztonságát.

Az Alföldvíz Zrt. az illegális csatornahasználat felszámolására 2023. július 1-től október 31-ig kampányt hirdetett. A kampány ideje alatt a fogyasztóknak lehetőségük volt az esetleg korábban készült illegális szennyvízcsatorna rákötések megszüntetésére vagy bejelentésre és amennyiben minden műszaki feltétel adott, akkor szabályos átvételi eljárás keretében legalizálni a csatlakozást. Ebben a moratóriumi időszakban érkező szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések esetében, a szolgáltató eltekintett a kötbér kiszabásától.

A kampány négy hónapja alatt az Alföldvíz teljes szolgáltatási területéről, szinte valamennyi településről érkezett bejelentés ingatlantulajdonosoktól, akik kezdeményezték a korábbi csatlakozás legalizálást. A legtöbb bejelentés a Szeged környéki településekről, illetve Békéscsabáról és környékéről érkezett.

A kampány lezárultával, november elsejétől az Alföldvíz fokozott, szisztematikus, szúrópróbaszerű ellenőrzést hajt végre az érintett ingatlanok tekintetében és vizsgálja a csatornabekötések szabályosságát. Az ellenőrzés célja az illegális szennyvízcsatorna használat és a csapadékvíz közcsatornába történő bevezetésének felderítése azon ingatlanok esetében, amelyek a nyilvántartás szerint még nem kötöttek rá a műszakilag elérhető csatornahálózatra.

 A vizsgálat a következőkre terjed ki:

  • a közcsatornára csatlakozás az Alföldvíz hozzájárulásával történt-e meg;
  • az adott ingatlanon történik-e szabálytalan csapadékvíz bevezetés a szennyvíz elvezető hálózatba;
  • az adott ingatlanon történik-e szabálytalanul helyi fúrott kútból kitermelt víz bevezetése a szennyvíz elvezető hálózatba;
  • a kialakított házi szennyvíz elvezető rendszer a műszaki előírásoknak megfelelően került-e kialakításra.

A szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, abból a célból, hogy a szennyvíz folyamatosan és biztonságosan a környezet védelme mellett kerüljön elvezetésre.

Fotó: promenad24.hu