Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Biztonságban a sérülékeny vízbázisok

Befejeződött az a közel fél milliárdos beruházás, melynek eredményeként biztonságos környezetbe kerültek a Társaságunk kezelésében lévő, sérülékeny földtani környezetben üzemelő ívóvízkutak Békés megyében. A beruházás célja az emberi tevékenységből származó elszennyezések megelőzése, a természetes, jó vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára létesített vízművek környezetében. A projekt záróeseménye hétfőn került megrendezésre Társaságunk központjában.

A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő vízbázisok biztonságba helyezése című, európai uniós támogatású projektre, a KEOP–2009-2.2.3/B/09-2010-0004 kódszámú pályázati kiíráson közel 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Társaságunk.
A tényleges építési munkák tavaly év végén kezdődtek. A beruházás kivitelezési munkálatait a Köviép Kft. végezte el.  Nem látványos, ugyanakkor Békés megye életében nagy jelentőségű, nemzedékekre szóló beruházásról volt szó. A beruházás által a sérülékeny vízbázisok védőterületein olyan intézkedések valósultak meg, amelyek a biztonságba helyezési terv és a védőterületi határozat alapján csökkentik a vízbázis felszín irányából történő elszennyeződésének lehetőségét, valamint biztosítják a lakosság egészséges, természetes, jó minőségű vízzel való ellátását. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. szolgáltatási területén öt, a Maros hordalékkúpján található vízbázist – Újkígyós, Medgyesbodzás, Kevermes-Lökösháza, Kunágota, Dombegyház – érintett a beruházás. A projekt 186 ezer 311 lakos ivóvízellátását befolyásolta kedvezően, 34 településen.

A fejlesztés során a vízbázis védelmi feladatok az alábbi munkálatokat foglalták magukban: vízgyűjtő övárkok kialakítása, belső burkolt parkolók kiépítése, a parkolókra hullott elszennyeződő csapadékvíz kezelését szolgáló olajfogók létesítése, az olajfogón áthaladt kezelt csapadékvíz elvezetését szolgáló zárt csatornák kialakítása az övárokig, valamint az összegyűjtött és kezelt csapadékvíz övárokba történő bevezetése. Mindezek mellett a projekt egyes elemeiben szerepelt zöldfelület kialakítás, kerítésépítés, behatolás elleni védelem megoldása, vízszintmérő szonda telepítése, villamossági munka, bontási feladat, illetve kútaknák kiépítése. 

A kútaknák kiépítése volt az egyik leglényegesebb feladat, tekintve, hogy a korábban a működő kutak kútfeje a felszín felett volt. Most ezeket aknába helyezték, így jobban és biztonságosabban üzemeltethetőek. Ugyancsak fontos volt a megszűntetett kutak szakszerű tömedékelése annak érdekében, hogy azon keresztül ne jusson szennyezőanyag a talajba és onnan a vízadó rétegekbe. 

Az intézkedések eredményeként Békés megyében a jövő nemzedékeinek is rendelkezésére áll majd a természetes, jó minőségű ivóvíz.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.