Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Energiatakarékos háztartási gépekkel díjazta az ALFÖLDVÍZ Zrt. a környezettudatos csatlakozókat

Társaságunk a Békéscsabán zajló szennyvízberuházás kapcsán nyereményjátékot hirdetett azon felhasználók között, akik a rákötési értesítő kézhezvételét követő egy hónapon belül csatlakoztak a csatornahálózatra, így növelve a környezettudatos városlakók táborát.

A Békéscsaba Szennyvíztisztításának és Csatornázásának Fejlesztése elnevezésű beruházás legfontosabb célja, hogy minél szélesebb körben biztosítsa a szennyvízelvezetést és tisztítást a megyeszékhelyen. Korábban a csatornázatlan háztartások elszivárgó szennyvize a talaj, a talajvíz mellett az élővizeket is károsította, így közvetetten egészségünket is veszélyeztette. A beruházás során kiépülő új, korszerű csatornahálózatnak köszönhetően a szennyvíz többé nem károsítja környezetünket, hanem összegyűjtve a megújuló szennyvíztisztító telepre jut, ahonnan megfelelően megtisztítva kerül vissza a természetbe.
A fejlesztés eredményeként több mint 9000 további békéscsabai háztartás csatlakozhatott a város csatornahálózatához, így Békéscsaba lakosságának már több mint 90%-a élvezheti a korszerű szennyvízkezelés előnyeit. Az eddig csatornázatlan területek korszerű szennyvízelvezetésének kiépítése által, hosszú távon az egész település zöldebb, tisztább, élhetőbb lesz.

Az új szennyvízhálózat kiépítését követően a helyi víziközmű-szolgáltató ALFÖLDVÍZ Zrt., látja el a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetési feladatait. Jelenleg a cég szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik és veszik át a kiépített házirendszereket.
A műszaki előírásokat betartó felhasználókat díjkedvezményben részesítette az ALFÖLDVÍZ Zrt., ők 5 hónapon át ingyenesen élvezhették, élvezhetik a csatornaszolgáltatást. Ezen felül a víziközmű-szolgáltató ösztönözni és jutalmazni kívánta az új csatornahálózatra csatlakozó békéscsabai ingatlantulajdonosokat. Nyereményjátékot hirdetett, amelynek keretében energiatakarékos háztartási gépeket nyerhettek a szerencsések. A játékban azok az ingatlantulajdonosok vehettek részt, akik a kiértesítéstől számított egy hónapon belül csatlakoztak a csatornahálózathoz, és eleget tettek a bejelentési kötelezettségüknek is.

Az első 3 ezer kiértesítést követően az első sorsolást tavaly novemberben, a második, a harmadik, illetve a főnyeremény kisorsolására közjegyző jelenlétében a közelmúltban került sor az ALFÖLDVÍZ Zrt. székházában.
A második sorsoláson Tóth Ilona Bessenyei utcai lakosnak, a harmadik sorsoláson Völgyes László Bacsányi utcai ingatlantulajdonosnak kedvezett a szerencse, mindketten energiatakarékos Bosch márkájú mosógépet nyertek. A főnyeremény a három korábbi sorsolás nyeretlen szelvényei közül került kihúzásra. A szintén energiatakarékos Bosch márkájú mosogatógépet Varga Pálné mezőmegyeri lakos nyerte.

A nyeremények átadására augusztus 15-én került sor Társaságunk Közép-Békési Területi Mérnökségének központjában. Az energiatakarékos háztartási berendezéseket az ALFÖLDVÍZ Zrt. részéről Kis Albert Zoltán a Közép-Békési Területi Mérnökségének vezetője adta át a nyerteseknek.