Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Óvodák és iskolák 600 ezer forint összértékben nyerhetnek kirándulást az ALFÖLDVÍZ Víz világnapi rajzpályázatán

Az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint az egyik legnagyobb hazai víziközmű-szolgáltató, a Víz világnapja alkalmából idén is meghirdeti hagyományosnak tekinthető rajzpályázatát. A pályázat kiírása és fontos tudnivalók.

„VÉDD TERMÉSZETESEN!”

Nyerj kirándulást óvodai csoportod vagy iskolai osztályod részére 600 ezer forint összértékben!
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. rajzpályázatot hirdet a Víz világnapja alkalmából

A pályázat célja, felhívni a figyelmet a víz fontosságára a vízkincs megóvására a természeti értékek védelmére.
Várjuk mindazon óvodás és általános iskolás gyermekek, csoportok jelentkezését, akik kedvet és tehetséget éreznek ahhoz, hogy egy rajzon, festményen megmutassák, miként védik környezetüket. 

A legügyesebbek kirándulást nyernek csoportjuk vagy osztályuk részére.

Pályázati feltételek

Pályázók köre:

 • Az ALFÖLDVÍZ Zrt. szolgáltatási területén élő (lakó) óvodás és általános iskolás gyermekek pályázhatnak.
 • A pályázók több pályamunkával is nevezhetnek.

A pályázat tárgya:

 • A fenti korcsoportok tetszőleges technikával elkészített A/4-es illetve A/3-as, méretű alkotásait várjuk  a megjelölt témában. 

A pályázat beküldési feltétételei:

 • A rajzok hátoldalán, vagy egy külön lapon szükséges feltüntetni a pályázó nevét, a csoport vezetőjének elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail cím), tanulmányi helyét (intézmény neve, címe, elérhetősége, csoport és osztály). A pályázatokat lezárt borítékban postai úton, vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni: ALFÖLDVÍZ Zrt., PR iroda, 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. A borítékra kérjük ráírni: Rajzpályázat.
 • Amennyiben a pályázattal kapcsolatban további információra van szükségük, keressék az ALFÖLDVÍZ Zrt. PR Irodáját a 66/523-200 telefonszámon vagy a vizvilagnap@alfoldviz.hu címen.
 • A pályázatok beérkezési határideje: 2018. április 16. éjfél
 • Nevezési díj nincs!
 • A pályázati munkákat a kiírók által felkért bíráló bizottság fogja értékelni.
 • A pályázathoz szükséges csatolni a rajzpályázat kapcsán megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A nyilatkozat nélkül a beküldött pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A hozzájáruló nyilatkozat ide kattintva tölthető le.

A pályázat díjazása:

 • A kiíró 2 fő első helyezettet hirdet, akinek a csoportja, osztálya kirándulását a kiíró 150 ezer forinttal támogatja;
 • A kiíró 2 fő második helyezettet hirdet, akinek csoportja, osztálya kirándulását a kiíró 100 ezer forinttal támogatja;
 • A kiíró 2 fő harmadik helyezettet hirdet, akinek csoportja, osztálya kirándulását a kiíró 50 ezer forinttal támogatja.

Az eredményhirdetésre 2018. április 23-án kerül sor a sajtó nyilvánossága előtt.

A pályázat kiírója nem vállal felelősséget a beérkező pályamunkák tartalmáért. A pályamunkákat a kiíró nem köteles a pályázó részére visszajuttatni az elbírálást követően. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2018. évben meghirdetett „VÉDD TERMÉSZETESEN!” rajzpályázathoz kapcsolódóan megadott személyes adataik kezelésnek megkezdése előtt az alábbiakról tájékoztatjuk.
Az adatkezelés célja: Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2018. évben meghirdetett „VÉDD TERMÉSZETESEN!” rajzpályázaton való részvétel okán a pályázó beazonosítása.
Az adatkezelés jogalapja: a pályázók önkéntes hozzájárulása.
Azon pályázók, akik az alkotások beküldésekor a 16. életévüket még nem töltötték be, személyes adataik kezeléséhez törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges.
A kezelt adatok köre:
gyermeknek a neve, anyja neve, lakcím, intézmény ahova jár, életkora, nevezési korosztály (óvodás vagy általános iskolás), a beküldött alkotás,
törvényes képviselőnek a neve, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Személyes adatok tárolájesának ide: A pályázó a csatolt hozzájáruló nyilatkozat alapján kifejezett hozzájárulását adja, hogy a 2018. évi rajzpályázattal kapcsolatos személyes adatait 2020. december 31. napjáig kezeljük, ezt követően haladéktalanul töröljük. Az adatkezelési időszak alatt nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, vagy azt módosíthatja, kérheti személyes adatainak törlését.

Tájékoztatjuk, hogy a benyújtott alkotást/alkotásokat fotókon, cikkekben, elektronikus vagy nyomtatott sajtóban valamint egyéb audiovizuális anyagokban megjelenhetnek, azokat az Alföldvíz Zrt. rendezvényein azokat felhasználja. A beküldött alkotásokkal kapcsolatban megadott személyes adatokat kizárólag a Társaságunk erre a feladatra felhatalmazott, kijelölt munkatársai kezelik. A beérkezett alkotások biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Alföldvíz Zrt. kiemelten gondoskodik.

Társaságunk a rajzpályázat kapcsán adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A rajzpályázaton résztvevőket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

Az adatkezelés során bármikor kérheti az adatokhoz való hozzáférését, a pályázati anyaggal kapcsolatos adatairól bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti a pályázati anyaggal megadott személyes adatainak törlését is.

Továbbá kérheti, hogy az adatot ALFÖLDVÍZ Zrt. – az adatkezelési határidőn túl - ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

A rajzpályázat kapcsán, mind a gyermek, mind a törvényes képviselő személyes adatainak a kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től, továbbá bármikor kérheti a pályázati anyagban megadott személyes adataik helyesbítését, illetve zárolását is, illetve kezelésének korlátozását. Továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

A Pályázókat megillető jogorvoslat kapcsán tájékoztatjuk, hogy jogsértés észlelése esetén a társaság vezérigazgatójához, vagy a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A vezérigazgató vagy az adatvédelmi tisztviselő a megkeresésétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről írásban tájékoztatást adni.

Jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu) illetve eljárást kezdeményezhet az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel, mint adatkezelővel szemben a Gyulai Törvényszéken (5700 Gyula Béke sgt. 38.), de a per megindítható az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

Az adatkezelő neve és adatai:
Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
képviseli: Nagy László vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04
Bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
telefon: 66/523-200
e-mail cím: cegvezetes@alfoldviz.hu

A társaság adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Farkas Kristóf egyéni ügyvéd
postacím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
telefon: 66/523-200
e-mail: jogiiroda@alfoldviz.hu