Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Felhívás apartmanok, szálláshelyek kezelésével kapcsolatban

Társaságunk folyamatosan ellenőrzi, vizsgálja a közszolgáltatási szerződéseket, melyek során kiderül, hogy az üzemeltetési területünkön jelentős számban találhatók olyan szálláshely szolgáltatók, akik a bejelentési kötelezettségnek Társaságunk irányába nem tettek eleget, vagyis lakossági díjon üzemeltetik a szálláshelyeket.

Tisztelt Felhasználóink!

Társaságunk folyamatosan ellenőrzi, vizsgálja a közszolgáltatási szerződéseket, melyek során kiderül, hogy az üzemeltetési területünkön jelentős számban találhatók olyan szálláshely szolgáltatók, akik a bejelentési kötelezettségnek Társaságunk irányába nem tettek eleget, vagyis lakossági díjon üzemeltetik a szálláshelyeket.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 15. pontja értelmében „lakossági felhasználó az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.” Ennek értelmében tehát a szálláshely szolgáltatás gazdasági tevékenységnek tekinthető és „nem lakossági” (közületi) díjon kell a víziközmű-szolgáltatás nyújtás ellenértékét megállapítani.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 46. pontja szerint gazdasági tevékenység: „valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik”.

Abban az esetben, ha a szálláshely-szolgáltatást nyújtó (és családja) is az ingatlanban lakik életvitelszerűen, a vízmérést külön mérővel kell megvalósítani. A feltárt felhasználási helyeken a mérés szétválasztásáig „nem lakossági” díjon történik a számlázás és az érintett felhasználóknak víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetniük.

Azon tulajdonosok, akik bejelentési kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget vagy nem biztosak abban, hogy az általuk folytatott tevékenység bejelentés köteles-e, azok az ALFÖLDVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatához fordulhatnak bővebb tájékoztatásért.