Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

VÉDEKEZZÜNK A FAGY ELLEN - SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉSEK

A hideg idő, majd a tél beálltával visszatérő probléma a vízmérők, a vízvezetékek szétfagyása. A tartós hideg komoly károkat okozhat az aknákban vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben. Emellett szükséges odafigyelni az ingatlanon belüli vízvezeték-hálózatra is, hiszen a fűtetlen, vagy a tél folyamán folyamatosan szellőző, hideg helységekben akár a vízvezetékek is elfagyhatnak. A fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit és a szétfagyott, nem javítható vízmérőt a jogszabályok szerint a felhasználónak kell megfizetnie, hiszen a vízmérőakna a felhasználó kezelésében van. Fontos tudni azt, hogy egy 5 milliméteres résen naponta 32 m3, havonta 1000 m3 víz is elfolyhat. Ezek a tavasszal jelentkező, rendkívül bosszantó, felesleges többletterhek egyszerű, gondos felkészüléssel elkerülhetőek. A fagykárok elleni védekezésben az alábbi összefoglalóval kívánunk Önöknek segítséget nyújtani.

VÍZMÉRŐAKNÁK FAGY ELLENI VÉDELME 

Nagyon fontos a vízmérő akna tetejének befedése fóliával, hogy ne fújhasson be a szél a réseken keresztül az aknába. Ezután borítsa be a vízmérőaknát valamilyen, hőszigetelésre alkalmas anyaggal (pl. Hungarocell, Nikecell, polifoam, nádpalló). Vigyázzon arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő leolvasásakor károsodás nélkül eltávolítható, majd visszahelyezhető legyen. A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, ahol a vizet nem használják rendszeresen. Abban az esetben, ha a vízmérő talajvízzel érintett aknában, vagy fagyveszélyes helyiségben van, magát a mérőt és a szabadon lévő csöveket is ajánlatos hőszigetelő anyaggal körbetekerni úgy, hogy a vízmérő számlapja szabadon maradjon.

UDVARI KIFOLYÓ FAGY ELLENI VÉDELME 

Ha az ingatlan udvarán kifolyó van, annak víztelenítő föld alatti csapját az első fagy bekövetkezése előtt el kell zárni. Az elzárást követően mindig győződjön meg arról, hogy a föld alatti csapot teljesen - ütközésig - elzárta-e, mivel ha az nincs rendesen elzárva, a víz a víztelenítő nyíláson elfolyhat. A föld alatti csap rendes elzárását ellenőrizhetjük a vízmérőn is úgy, hogy - természetesen erre az időre megszüntetve a többi fogyasztást - a mérő számlapján a számok vagy a csillagkerék mozdulatlanságáról meggyőződünk. A föld alatti csap elzárását követően a kifolyó szelepet ki kell nyitni, ekkor történik meg a víztelenítés, melynek során jellegzetes hangot hallatva levegő kerül a kerti csap föld feletti részébe. Amennyiben ezt a hangot nem halljuk, a föld alatti csap nem működik, ebben az esetben mindenképpen kérjünk szakembertől segítséget, és szükség esetén cseréltessük ki. A föld alatti csapot körülvevő védőcsövet lássuk el eltávolítható, ún. szigetelő dugóval. A csapszár és a védőcső közötti részt tömködjük be szigetelőanyaggal (pl. rongycsík, szivacs) oly módon, hogy tavasszal az kiszedhető lehessen.

HÁZI VÍZHÁLÓZAT VÍZTELENÍTÉSE 

Ha tartósan nincs az ingatlanon vízfelhasználás (pl. üdülők, hétvégi házak, garázsok, zártkertek, lakatlan ingatlanok) vagy a vízmérő nem aknában, hanem fűtetlen helyiségben van, a fagyást csak úgy akadályozhatjuk meg teljes biztonsággal, ha az ingatlan belső vízhálózatának, szennyvízhálózatának (bűzelzárók) víztelenítését szakemberrel elvégeztetjük. Ennek során ügyeljünk arra, hogy a vízmérő plombája és a műanyag záró-bilincs ne sérüljön meg.