Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról. Hatályos: 2024.03.01. napjától (PDF)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről . Hatályos: 2024.03.01. napjától. (PDF)
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról. Hatályos: 2023.01.01. napjától. (PDF)
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről . Hatályos: 2022.01.01. napjától. (PDF)
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról. Hatályos: 2021.01.01. napjától. (PDF)
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről. Hatályos: 2023.01.01. napjától (PDF)
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. Hatályos: 2024.01.01. napjától. (PDF)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról . Hatályos: 2024.03.01. napjától.  (PDF)
 • 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról. Hatályos: 2024.01.01. napjától. (PDF)
 • 58/2013. (II. 27.)Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Hatályos: 2024.01.01. napjától. (PDF)
 • 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. Hatályos: 2023.01.12. napjától.  (PDF)
 • 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról. Hatályos: 2023.12.30. napjától. (PDF)
 • 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról. Hatályos: 2023.01.12. napjától.  (PDF)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). Hatályos: 2016.05.24. napjától.  (PDF)
 • 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról. Hatályos: 2023.07.24. napjától. (PDF)
 • 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról. (PDF)

Szabályzatok

 • Üzletszabályzat. Hatályos: 2023.12.20. napjától. (PDF)
 • Beszerzési szabályzat. Hatályos: 2023.04.17. napjától. (PDF)
 • Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2023.04.17. napjától. (PDF)

Hatósági határozatok

 • Víziközmű-szolgáltatói engedély. Hatályos: 2016.08.01. napjától.  (PDF
 • Működési engedélyek településenként
Település neve           Szolgáltatás  
 Almáskamarás        ivóvíz       szennyvíz
 Ambrózfalva ivóvíz  
 Apátfalva ivóvíz szennyvíz
 Árpádhalom ivóvíz  
 Ásotthalom ivóvíz szennyvíz 
 Baks ivóvíz szennyvíz 
 Balástya ivóvíz szennyvíz 
 Balotaszállás ivóvíz  
 Battonya ivóvíz szennyvíz 
 Békés ivóvíz szennyvíz 
 Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer ivóvíz  
 Békéscsaba ivóvíz szennyvíz 
 Békéssámson ivóvíz szennyvíz 
 Békésszentandrás ivóvíz szennyvíz 
 Bélmegyer ivóvíz  
 Biharugra ivóvíz  
 Bordány ivóvíz  
 Bordány-Forráskút-Üllés-Zsombó    szennyvíz
 Bucsa ivóvíz szennyvíz 
 Csabacsűd ivóvíz szennyvíz
 Csabaszabadi ivóvíz  
 Csanádalberti ivóvíz  
 Csanádapáca ivóvíz szennyvíz
 Csanádpalota ivóvíz szennyvíz 
 Csanytelek ivóvíz  szennyvíz
 Csárdaszállás ivóvíz  
 Csengele ivóvíz  
 Csólyospálos ivóvíz  
 Csongrád ivóvíz szennyvíz 
 Csongrád-Bokros ivóvíz  
 Csongrád-Felgyő   szennyvíz 
 Csorvás ivóvíz szennyvíz 
 Derekegyház ivóvíz szennyvíz 
 Derekegyház-Tompahát ivóvíz  
 Deszk ivóvíz  szennyvíz 
 Dévaványa ivóvíz szennyvíz 
 Doboz ivóvíz szennyvíz
 Dóc ivóvíz  
 Domaszék ivóvíz szennyvíz 
 Domaszék-Röszke   szennyvíz 
 Dombegyház ivóvíz szennyvíz1/2
szennyvíz2/2
 Dombegyház-Kisdombegyház-Magyardombegyház ivóvíz  
 Dombiratos ivóvíz  
 Ecsegfalva ivóvíz  
 Elek ivóvíz szennyvíz 
 Eperjes ivóvíz  
 Fábiánsebestyén ivóvíz szennyvíz 
 Felgyő ivóvíz szennyvíz 
 Ferencszállás-Klárafalva ivóvíz  
 Forráskút ivóvíz  
 Földeák ivóvíz  
 Füzesgyarmat ivóvíz szennyvíz 
 Gádoros ivóvíz szennyvíz 
 Gerendás ivóvíz  
 Geszt ivóvíz  
 Gyomaendrőd ivóvíz szennyvíz 
 Hódmezővásárhely ivóvíz szennyvíz 
 Hódmezővásárhely-Batida ivóvíz  
 Hódmezővásárhely-Erzsébet ivóvíz  
 Hódmezővásárhely-Kútvölgy ivóvíz  
 Hódmezővásárhely-Szikáncs ivóvíz  
 Hunya ivóvíz  
 Kamut ivóvíz  
 Kardos ivóvíz  
 Kardoskút ivóvíz  
 Kaszaper ivóvíz  szennyvíz
 Kertészsziget ivóvíz  
 Kétegyháza ivóvíz szennyvíz 
 Kétsoprony ivóvíz  
 Kevermes ivóvíz szennyvíz 
 Királyhegyes ivóvíz  
 Kisdombegyház ivóvíz  
 Kistelek ivóvíz szennyvíz 
 Kiszombor ivóvíz szennyvíz  
 Kömpöc ivóvíz  
 Körösladány ivóvíz szennyvíz 
 Körösnagyharsány ivóvíz  
 Köröstarcsa ivóvíz szennyívíz 
 Körösújfalu ivóvíz  
 Kötegyán ivóvíz  
 Kövegy ivóvíz  
 Kunágota ivóvíz szennyvíz
 Kunágota-Almáskamarás-Nagykamarás   szennyvíz
 Kübekháza ivóvíz szennyvíz 
 Lőkösháza ivóvíz szennyvíz 
 Lőkösháza-Kevermes   szennyvíz 
 Magyarbánhegyes ivóvíz szennyvíz 
 Magyarcsanád ivóvíz  
 Magyardombegyház ivóvíz  
 Makó ivóvíz szennyvíz 
 Makó-Rákos ivóvíz  
 Maroslele ivóvíz szennyvíz 
 Mártély ivóvíz szennyvíz 
 Medgyesbodzás ivóvíz  
 Méhkerék  ivóvíz szennyvíz
 Mezőberény ivóvíz szennyvíz 
 Mezőgyán ivóvíz  
 Mezőgyán-Nagygyanté    
 Mezőhegyes ivóvíz szennyvíz 
 Mindszent ivóvíz szennyvíz 
 Mórahalom ivóvíz szennyvíz 
 Mórahalom Zákányszék   szennyvíz 
 Murony ivóvíz  
 Nagyér ivóvíz  
 Nagykamarás ivóvíz szennyvíz 
 Nagylak ivóvíz  
 Nagymágocs ivóvíz szennyvíz 
 Nagymágocs - Ótompahát    
 Nagyszénás ivóvíz szennyvíz 
 Okány ivóvíz szennyvíz
 Ópusztaszer ivóvíz szennyvíz 
 Orosháza ivóvíz szennyvíz 
 Óföldeák ivóvíz  
 Örménykút ivóvíz  
 Öttömös ivóvíz  
 Pitvaros ivóvíz  
 Pusztaföldvár ivóvíz  
 Pusztamérges ivóvíz  
 Pusztaottlaka ivóvíz  
 Pusztaszer ivóvíz  
 Röszke ivóvíz szennyvíz 
 Ruzsa ivóvíz szennyvíz 
 Sarkad ivóvíz szennyvíz 
 Sarkadkeresztúr ivóvíz szennyvíz 
 Sándorfalva ivóvíz  
 Szabadkígyós ivóvíz szennyvíz 
 Szarvas ivóvíz szennyvíz 
 Szarvas - Bikazug ivóvíz  
 Szatymaz ivóvíz  
 Szeghalom ivóvíz szennyvíz 
 Szegvár ivóvíz szennyvíz 
 Szentes ivóvíz szennyvíz 
 Szentes - Kajánújfalu ivóvíz  
 Szentes - Lapistó ivóvíz  
 Szentes - Magyartés ivóvíz  
 Székkutas ivóvíz szennyvíz 
 Tarhos ivóvíz szennyvíz 
 Telekgerendás ivóvíz  
 Tiszasziget ivóvíz szennyvíz 
 Tiszasziget-Újszentiván ivóvíz  
 Tótkomlós ivóvíz  szennyvíz
 Tömörkény ivóvíz  
 Újiráz ivóvíz szennyvíz 
 Újszalonta ivóvíz  
 Újszentiván ivóvíz szennyvíz 
 Üllés ivóvíz szennyvíz 
 Vésztő ivóvíz szennyvíz 
 Zákányszék ivóvíz szennyvíz 
 Zsadány ivóvíz  
 Zsana ivóvíz szennyvíz 
 Zsombó ivóvíz  

 Jogszabályok, szabályzatok, hatósági határozatok korábbi állapotai

 • Üzletszabályzat. Hatályos: 2023.01.23. napjától 2023 12. 20-ig (PDF)
 • Beszerzési szabályzat. (hatályos: 2020.10.22-től 2023.04.17-ig) (PDF)
 • Közbeszerzési szabályzat. (hatályos: 2018.09.28-tól 2023.04.17-ig) (PDF)
 • Zákányszék (szennyvíz)
 • Mórahalom (szennyvíz)
 • Mórahalom-Zákányszék (szennyvíz)
 • Almáskamarás (ivóvíz PDF)
 • Tiszasziget-Újszentiván (ivóvíz PDF)
 • Ferencszállás (ivóvíz PDF)
 • Klárafalva (ivóvíz PDF)
 • Mezőgyán-Nagygyanté (ivóvíz PDF)
 • Nagymágocs-Ótompahát (ivóvíz PDF)
 • Szervezeti és működési szabályzat. Hatályos: 2022.07.01-től 2023.12.31-ig. (PDF)
 • Szervezeti és Működési Szabályzat, hatályos: 2016.05.01-től 2017.09.20-ig (PDF)
 • Szervezeti és Működési Szabályzat. Hatályos: 2019.02.27. napjától 2020.02.04-ig (PDF)
 • Szervezeti és Működési Szabályzat. Hatályos: 2020.03.01. napjától 2020.06.30-ig (PDF)
 • Üzletszabályzat (hatályos: 2020.12.11-től 2023.01.23-ig) (PDF)
 • Üzletszabályzat (hatályos: 2019.04.17-től 2020.12.10-ig) (PDF)
 • Üzletszabályzat (hatályos: 2018.06.01-től 2019.04.16-ig) (PDF
 • Üzletszabályzat (hatályos: 2017.07.01-től 2018.05.31-ig) (PDF
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról  Hatályos:2017.07.01-től 2017.08.31-ig (PDF)
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról  Hatályos:2017.09.01-től 2017.12.31-ig (PDF)
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról  Hatályos:2018.01.01-től (PDF)
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról. Hatályos: 2018.07.01. napjától 2019.04.25-ig (PDF)
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról. Hatályos: 2019.04.26. napjától 2020.02.29-ig (PDF)
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról. Hatályos: 2020.03.01-től 2020.07.14-ig (PDF)
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról. Hatályos: 2023.06.10-től 2023.12.31-ig (PDF)
 • 58/2013 (II.27) Kormányrendelet   Hatályos:2017.07.01-től 2017.08.31-ig  (PDF)
 • 58/2013 (II.27) Kormányrendelet   Hatályos:2017.09.01-től 2017.12.31-ig (PDF)
 • 58/2013 (II.27) Kormányrendelet   Hatályos:2018.01.01-től (PDF)
 • 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Hatályos: 2018.04.01. napjától. 2019.12.31-ig (PDF)
 • 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Hatályos: 2020.01.01. napjától 2020.02.29-ig (PDF)
 • 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Hatályos: 2020.03.01. napjától 2020.08.12-ig. (PDF)
 • 58/2013. (II. 27.)Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Hatályos: 2023.06.21 napjától 2023.12.31-ig (PDF)
 • 1997.évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről  Hatályos: 2017.01.01-től 2017.08.31-ig (PDF)
 • 1997.évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről  Hatályos: 2017.09.01-től 2017.12.31-ig (PDF)
 • 1997.évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről  Hatályos: 2018.01.01-től 2018.12.02-ig(PDF)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről . Hatályos: 2023.06.25-től 2023.12.31-ig (PDF)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről . Hatályos: 2024.01.01-tól 2024.03.18-ig. (PDF)
 • 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet  Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről  Hatályos:2017.04.01-től 2017.10.26-ig  (PDF)
 • 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet  Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről  Hatályos:2018.01.01-től 2018.09.30-ig (PDF)
 • 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról. Hatályos: 2023.01.01-től 2023.01.12-ig.  (PDF)
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. Hatályos: 2023.01.01-től 2023.03.01-ig. (PDF)
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. Hatályos: 2023.03.01-től 2024.03.18-ig. (PDF)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról . Hatályos: 2023.01.01-től 2023.02.28-ig.  (PDF)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról . Hatályos: 2023.02.28-től 2023.12.31-ig.  (PDF)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról . Hatályos: 2024.01.01-tól 2024.03.18-ig.  (PDF)
 • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. Hatályos: 2023.01.01-tól 2023.01.12-ig.  (PDF)
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről. Hatályos: 2023.01.01-től 2023.12.31-ig (PDF)
 • 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról. Hatályos: 2023.01.01.-tól 2024.03.18-ig. (PDF)
 • 4/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról. Hatályos: 2013.05.30-tól 2024.03.18-ig. (PDF)
 • 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról. Hatályos: 2022.12.16-tól 2024.03.18-ig. (PDF)
Település neve           Szolgáltatás  
 Almáskamarás        ivóvíz       szennyvíz
 Battonya ivóvíz szennyvíz 
 Békés ivóvíz szennyvíz 
 Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer ivóvíz  
 Békéscsaba ivóvíz szennyvíz 
 Békéssámson ivóvíz szennyvíz 
 Békésszentandrás ivóvíz szennyvíz 
 Biharugra ivóvíz  
 Bucsa ivóvíz szennyvíz 
 Csabaszabadi ivóvíz  
 Csabacsűd  ivóvíz  szennyvíz
 Csanádapáca  ivóvíz szennyvíz
 Csanytelek ivóvíz  szennyvíz
 Csárdaszállás ivóvíz  
 Csengele ivóvíz  
 Csólyospálos ivóvíz  
 Csorvás ivóvíz szennyvíz 
 Dévaványa ivóvíz szennyvíz 
 Doboz ivóvíz  
 Dombiratos ivóvíz  
 Ecsegfalva ivóvíz  
 Gádoros   szennyvíz 
 Gerendás ivóvíz  
 Gyomaendrőd ivóvíz szennyvíz 
 Kamut ivóvíz  
 Kardos ivóvíz  
 Kardoskút ivóvíz  
 Kaszaper ivóvíz  szennyvíz
 Kevermes   szennyvíz 
 Kétegyháza ivóvíz szennyvíz 
 Kömpöc ivóvíz  
 Körösladány ivóvíz szennyvíz 
 Köröstarcsa ivóvíz  szennyívíz 
 Körösújfalu ivóvíz  
 Kunágota ivóvíz szennyvíz
 Kunágota-Almáskamarás-Nagykamarás   szennyvíz
szennyvíz
 Kübekháza ivóvíz szennyvíz 
 Magyarbánhegyes ivóvíz szennyvíz 
 Mezőberény ivóvíz szennyvíz 
 Murony ivóvíz  
 Nagykamarás  ivóvíz szennyvíz 
 Nagymágocs ivóvíz szennyvíz 
 Nagyszénás  ivóvíz szennyvíz 
 Okány   szennyvíz
 Orosháza ivóvíz szennyvíz 
 Sarkad ivóvíz szennyvíz 
 Sarkadkeresztúr   szennyvíz 
 Szabadkígyós ivóvíz szennyvíz 
 Szarvas ivóvíz  szennyvíz
 Szeghalom ivóvíz szennyvíz 
 Tarhos   szennyvíz 
 Telekgerendás ivóvíz  
 Tiszasziget   szennyvíz 
 Tiszasziget-Újszentiván ivóvíz  
 Tótkomlós ivóvíz  
 Újiráz ivóvíz szennyvíz 
 Újszalonta ivóvíz  
 Újszentiván   szennyvíz 
 Vésztő ivóvíz szennyvíz 
 Zsadány ivóvíz