Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Átmeneti vízellátás

Tájékoztató átmeneti ivóvízellátásról

Az EU 98/83/EK irányelvében foglalt előírások magyarországi jogharmonizációját az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hivatott biztosítani. A rendelet értelmében a vízminőségre vonatkozóan 2009.12.25. napjáig lehetett ideiglenes határértékeket alkalmazni az arzén, bór és fluorid komponensek vonatkozásában. A jogszabály értelmében egy alkalommal, maximálisan 3 éves időtartamra kérelmezhető volt a megadott határidő hosszabbítása. A fennálló vízminőségi problémákat a KEOP 1.3.0. számú pályázat segítségével finanszírozandó ivóvízminőség-javító program keretein belül kellett volna megoldani. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházások megvalósítása elhúzódott, hazánk derogációs kérelmet nyújtott be az Európai Bizottság részére a határidő – ivóvízminőség-javító program befejezéséig – 2015.06.30-ra történő módosítása érdekében. A kérelem eredményeképpen az Európai Bizottság 2012.12.25. napjára módosította az ideiglenes értékek alkalmazhatóságának időpontját. A módosított határidő lejárata után arzén esetében 10 µg/l, bór esetében 1,0 mg/l, míg a fluorid komponensre 1,5 mg/l-es határérték alkalmazandó. A Rendelet átmeneti ivóvízellátás biztosítását írja elő azokon a településeken, ahol a fent megnevezett komponensek tekintetében a megfelelő koncentrációt eredményező beavatkozások nem történnek meg a jogszabályban megadott határidőig.

A 1379/2012. (IX. 20.) számú, az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekre vonatkozóan kiadott Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően az ivóvízminőség-javító programban tervezett beruházások megvalósulásáig a Honvédelmi Minisztérium 2013. évben konténeres víztisztítók gyártásával és telepítésével biztosítja az átmeneti ivóvízellátás tárgyi feltételét,  azok üzembe helyezéséig pedig lajtos kocsival vagy csomagolt ivóvíz osztásával gondoskodik a feladat végrehajtásáról. A HM cégek által gyártott és telepített konténerizált víztisztító berendezések működtetését az ellátásért felelős önkormányzatok előzetes tájékoztatása alapján - üzemeltetési területünkön - Társaságunk fogja végezni.

Amennyiben működési területünkön a jövőben egyéb okból – pl. műszaki probléma következtében – válik szükségessé átmeneti ivóvízellátás biztosítása, speciálisan erre a célra rendszeresített eszközállomány igénybevételével, a Rendeletben meghatározott módon gondoskodunk erről.