Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Ivóvízminőség javító intézkedések

Ivóvízminőség-javító beavatkozások folyamata
(Kivonat az ALFÖLDVÍZ Zrt. Vízműveinek Üzemeltetési szabályzata 6. fejezetéből)

Jogi háttér:

A vízmű(rendszer) vízminőségének ellenőrzése, a víztermelő-, vízkezelő művek és a hálózatba táplálás helyén a 21/2002/ (IV. 25) KöViM rendelet, az elosztóhálózat esetében a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. A gázvizsgálatot a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet szerint végezzük. A vízminőségi vizsgálatok helyét, gyakoriságát és típusát TársaságunkIvóvízminőség-ellenőrzési szabályzata, valamint ezzel összhangban az Ivóvízbiztonsági Terv(ek) tartalmazzák.
A vízminőség ellenőrzését csak akkreditált laboratóriumok végezhetik.
Az ivóvízminőség javító beavatkozásokat az ivóvíz minősítése, a kockázatot jelentő események, és a vizsgálati eredmények alapján más – más eljárás szerint kell elvégezni. A továbbiakban feltüntetett, A), B), C), D), E) táblázatokra vonatkozó hivatkozások a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletére vonatkoznak.

1. Kifogásolt ivóvíz minőség (201/2001. (X.25.) alapján):

 • a szolgáltatott ivóvíz minősége bármely olyan indikátor kémiai komponens (C) táblázat) tekintetében eltér az adott rendszerre jellemző értékektől, amelyek koncentrációja üzemeltetési módszerekkel csökkenthető,
 • a szolgáltatott ivóvíz (C) táblázat szerinti bakteriológiai jellemzőinek, vagy mikroszkópos biológiai jellemzőinek ((E) táblázat), határérték túllépése jelentkezik,
 • a Kormányhivatal illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási szervének bejelentése esetén

Az illetékes területi mérnökség az alábbiak szerint köteles az ivóvízminőség-javító beavatkozást azonnal elindítani:

 • Elkezdi az érintett létesítmények műszaki felülvizsgálatát, tisztítását, fertőtlenítését, mosatását, a tisztítási technológia újbóli beszabályozását.
 • A történteket „Jelentés” formájában dokumentálja, melyet haladéktalanul megküld az Hatósági Osztály részére.
 • Az intézkedések eredményének ellenőrzésére illetve a szennyeződés eredetének behatárolása érdekében:

1.1. Bakteriológiai (C) táblázat határérték túllépés esetén:

 • Megrendeli az Ivóvízminőség Ellenőrzési Szabályzat  szerinti első részletes bakteriológiai kontroll vizsgálatokat.
 • A Központi Laboratóriummal egyeztetve az indokoltság mértékéig kiterjeszti a vizsgálatok helyét az előző pont szerinti részletes bakteriológiai vizsgálat komponenseire, vagy azon komponensekre, amelyek az eredeti mintavételi helyről származó kontroll vizsgálat során határérték feletti mennyiségben fordultak elő.
 • Amennyiben az első részletes kontroll bakteriológiai vizsgálatok továbbra is határérték túllépést jeleznek, legalább az eredeti mintavételi helyről további részletes bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ((E) táblázat) kontroll vizsgálatokat végeztet.
 • Ha az intézkedések ellenére az előző pont szerinti mikroszkópos biológiai vizsgálatok alapján határérték túllépés jelentkezik, a mikroszkópos biológiai vizsgálatokat ki kell terjeszteni a hálózat betáplálási/átadási pontjaira is.

1.2 Mikroszkópos biológiai komponensek határérték túllépései esetében:
A beavatkozás utáni első ismétléskor az említett komponensek első kontroll vizsgálatát kell elvégezni.

 • A Központi Laboratóriummal egyeztetve az indokoltság mértékéig kiterjeszti a vizsgálatok helyét a mikroszkópos biológiai vizsgálati komponensekre.
 • Amennyiben az első mikroszkópos biológiai kontroll vizsgálat továbbra is határérték túllépést jelez, a mikroszkópos biológiai kontrollmintázásnak ki kell terjednie az eredeti mintavételi helyen kívül a hálózat betáplálási/átadási pontjaira is, illetve legalább az eredeti mintavételi helyen a részletes bakteriológiai komponensek vizsgálatát is el kell végeztetni.

1.3 Bakteriológiai és mikroszkópos biológiai komponensek (C és E táblázatok) egyaránt határérték túllépést jeleznek:
1.1. és 1.2. pontban foglalt eljárásokat összevontan kell alkalmazni.

1.4. Kémiai indikátor komponensek (C) táblázat határérték túllépése vagy kiugró értéke:
Kontroll mintával kell ellenőrizni az ivóvízminőség javító beavatkozás hatékonyságát, szükség esetén a mintavételi helyek kibővítésével, a probléma megoldásáig.

 • Ha az első kontrollminta eredménye megfelelő, a mérnökség a beavatkozást befejezi, és a „Jelentés”- t lezárja, irattározza és 1 példányban megküldi az Hatósági Osztálynak.
 • Abban az esetben, ha a kibővített és/vagy kontrollminták eredménye pozitív, akkor „Intézkedési terv”- et állít össze, melyben javaslatot tesz a vízminőség-javító beavatkozásokra és jóváhagyatja az Hatósági osztályvezetővel. Az intézkedési tervhez mellékeli a „Jelentés”- t.
 • A további eljárást a jóváhagyott „Intézkedési terv” alapján végzi.
 • A beavatkozást negatív kontrollminta esetén befejezi, és az „Intézkedési terv”- et lezárja, majd irattározza, és megküldi az Hatósági osztály részére.
 • Pozitív kontrollmintaesetén –, az „Intézkedési terv” bővítésével – folytatja a beavatkozást mindaddig, amíg a szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő nem lesz.
 • Ha az „Intézkedési Terv” alapján vett kontroll minták eredménye negatív, a beavatkozás befejezéséről zárójelentést kell adni az Hatósági osztály vezetőjének.

2. Ivóvíznek nem minősíthető és egyéb esetek:

 • az (A) táblázatban szereplő komponensek (Escherichia coli vagy Enterococcusok) mutathatóak ki a szolgáltatott vízben, normál vagy üzemellenőrző célú vizsgálatok során,
 • a (C), (D) és (E) táblázatban szereplő vízminőségi jellemzők (indikátor paraméterek) a Központi Laboratórium álláspontja szerint szennyezést jeleznek,
 • a (B) táblázatában feltüntetett kémiai komponens tekintetében határérték túllépés fordul elő, kivéve azon településeket, amelyek átmeneti ivóvízellátással érintettek,

Az illetékes területi mérnökség köteles az ivóvízminőség-javító beavatkozást azonnal elindítani az alábbiak szerint:

 • Elkezdi az érintett létesítmények műszaki felülvizsgálatát, tisztítását, fertőtlenítését, mosatását, a tisztítási technológia újbóli beszabályozását és „Intézkedési tervet” készít, melyet haladéktalanul egyeztet az illetékes Népegészségügyi szervvel és megküldi jóváhagyásra az Hatósági Osztály részére.

2.1 (A) táblázatban szereplő jellemzők határérték túllépése:
Megrendeli az Ivóvízminőség Ellenőrzési Szabályzat 6.3 pontja szerinti első részletes bakteriológiai kontroll vizsgálatokat:

 • A Központi Laboratóriummal egyeztetve az indokoltság mértékéig kiterjeszti a vizsgálatok helyét a részletes bakteriológiai vizsgálat komponenseire.
 • Amennyiben az első részletes bakteriológiai kontroll vizsgálatok továbbra is határérték túllépést jeleznek, legalább az eredeti mintavételi helyről további részletes bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ((E) táblázat) kontroll vizsgálatokat végeztet.
 • Ha az intézkedések ellenére az előző pont szerinti mikroszkópos biológiai kontroll vizsgálatok esetén határérték túllépés jelentkezik, a mikroszkópos biológiai vizsgálatokat ki kell terjeszteni a hálózat betáplálási/átadási pontjaira is.

2.2 A (C), (D) és (E) táblázatban szereplő indikátor komponensek együttesen szennyezést jeleznek:
Az illetékes Területi Mérnökség a Központi Laboratóriummal egyeztetve határozza meg a vizsgálati komponensek körét és a mintavételi pontokat.

2.3 B táblázat szerinti kémiai komponensek határérték túllépése:
Kontroll mintával kell ellenőrizni az intézkedés hatékonyságát, szükség esetén a mintavételi helyek kibővítésével, a probléma megoldásáig:

 • Ha az első kontrollminta eredménye megfelelő, lezárja az eljárást és irattározza az intézkedési tervet, továbbá 1 példányban megküldi az Hatósági Osztálynak és az illetékes Népegészségügyi szervnek.
 • Abban az esetben, ha a kibővített és/vagy kontrollminták eredménye pozitív, akkor kibővített „Intézkedési terv”- et állít össze, melyet haladéktalanul megküld az Hatósági osztály részére.
 • Mindaddig folytatja a beavatkozásokat és azokat bővített „Intézkedési terv”- ben dokumentálja, jóváhagyatja az Hatósági osztállyal, amíg negatív (megfelelő) minőségű lesz a szolgáltatott ivóvíz.
 • Ha a kontrollminta negatív, a beavatkozást befejezi, az „Intézkedési terv”- et lezárja és irattározza, majd 1 példányban megküldi az Hatósági Osztálynak és az illetékes Népegészségügyi szervnek.

3. Rendkívüli veszéllyel járó események

Amennyiben olyan – jelen tájékoztató 1. és 2. pontjába egyértelműen be nem sorolható – esemény következik be, amely magas közegészségügyi kockázatot jelent, az illetékes területi mérnökség haladéktalanul értesíti a Műszaki igazgatót, a Központi Laboratórium vezetőjét, az Hatósági osztályvezetőt és az illetékes népegészségügyi szervet. A Társaság érintett egységei közösen értékelik a kockázatot és meghatározzák a szükséges intézkedéseket, műszaki beavatkozásokat, a vízminőség vizsgálati helyek és komponensek körét. A vízminőségi eredmények alapján a jelen tájékoztató 1. vagy 2. pontja szerint kell eljárni.

4. Ivóvízminőséggel kapcsolatos fogyasztói panasz bejelentés

Amennyiben fogyasztói panaszbejelentés érkezik, az illetékes területi mérnökség haladéktalanul köteles kivizsgálni az esetet, megalapozottság esetén meghatározni a szükséges intézkedéseket, műszaki beavatkozásokat, a vízminőség vizsgálati helyek és komponensek körét. A fogyasztói panaszbejelentéseket egyedileg kell kezelni. A vízminőségi eredmények alapján a jelen szabályozás 1. vagy 2. pontja szerint kell eljárni. A fogyasztót a panaszkezelési szabályzat szerint kell tájékoztatni.

5. A Népegészségügyi szerv bejelentése

A Népegészségügyi szerv jelzésére indított vízminőség-javító beavatkozást a vízminőségi eredmények alapján a jelen szabályozás 1. vagy 2. pontja szerint kell végezni, a Népegészségügyi szerv előírásai előírásainak figyelembevételével.