Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Ivóvízminőség javító intézkedések

Ivóvízminőség-javító beavatkozások folyamata
(Kivonat az ALFÖLDVÍZ Zrt. Vízműveinek Üzemeltetési szabályzata 6. fejezetéből)

Általános szabályok

Az ivóvízminőséget helyreállító beavatkozásokat az ivóvíz minősítése, a kockázatot jelentő események, és a vizsgálati eredmények alapján más – más eljárás szerint kell elvégezni. Az ivóvíz minősítése az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján történik.

Az ivóvíz minőségére veszélyt jelentő kockázatok és azok értékelése, a különböző kockázatot jelentő események bekövetkeztekor előírt lehetséges beavatkozások/ helyesbítő tevékenységek az ivóvízbiztonsági tervekben kerültek rögzítésre.

Abban az esetben, ha olyan veszélyforrás merül fel, amely korábban nem jelentkezett és az ivóvízbiztonsági tervben nem szerepel, akkor a veszélyforrás jellegétől függően a megelőzésre vonatkozó tevékenységet, valamint a vízminőség visszaállítására vonatkozó eljárást haladéktalanul ki kell dolgozni, majd ezt követően, az ivóvízbiztonsági terv, következő felülvizsgálata során, a Hatósági Osztálynak azt a tervbe be kell építenie.

Az alábbi leírásban szereplő táblázat megnevezések az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő táblázatok, ezek az alábbi vízminőségi jellemzőket és a jellemzők határértékeit, parametrikus értékeit tartalmazzák:

 • (1.) Mikrobiológiai (Bakteriológiai) vízminőségi jellemzők
 • (2.) Kémiai vízminőségi jellemzők
 • (3.) Indikátor vízminőségi jellemzők (kémiai és mikrobiológiai)
 • (4.) Mikroszkópos biológiai vízminőségi jellemzők

Tűrhető ivóvízminőség esetén szükséges eljárásrend

Kizárólag a (3.) és (4.) táblázatban szereplő vízminőségi jellemzők lépik túl parametrikus értékeket.

Tűrhető minőségű ivóvíz: olyan víz, amely az emberi egészséget veszélyeztető anyagot vagy szervezetet nem tartalmaz, de amelyben a vízfelhasználást zavaró, esztétikai vagy egyéb panaszt okozó anyag vagy szervezet előfordul.

 • a szolgáltatott ivóvíz minősége a (3.) táblázat bármely olyan kémiai komponens tekintetében eltér az adott rendszerre jellemző értéktől, amelyek koncentrációja üzemeltetési módszerekkel csökkenthető,
 • a szolgáltatott víz a (3.) táblázat szerinti bakteriológiai jellemzőinek, vagy a (4.) táblázat mikroszkópos biológiai parametrikus érték túllépése jelentkezik,
 • • az illetékes népegészségügyi hatóság bejelentése esetén.

Üzemeltetői intézkedés

Azonnal elkezdi az érintett létesítmények műszaki felülvizsgálatát, tisztítását, fertőtlenítését, mosatását, a tisztítási technológia újbóli beszabályozását, egyéb intézkedéseket, amelyet a vízbiztonsági terv előír. A megtett intézkedésekről tájékoztatást ad a Hatósági Osztálynak, valamint haladéktalanul értesíti és együttműködik a Technológiai Osztállyal.

Beavatkozás eredményének ellenőrzése, illetve a szennyeződés eredetének behatárolása érdekében az üzemeltető feladatai

A (3.) táblázat kémiai indikátor komponensek parametrikus értékeinek túllépése, vagy kiugró értéke esetén:

Kontroll mintával kell ellenőrizni az ivóvízminőség javító beavatkozás hatékonyságát, szükség esetén a mintavételi helyek kibővítésével, a probléma megoldásáig.

A (3.) táblázat mikrobiológiai parametrikus értékeinek túllépése esetén:

Megrendeli az első szükség szerinti bakteriológiai kontroll vizsgálatot.

A Központi Laboratóriummal egyeztetve az indokoltság mértékéig kiterjeszti a vizsgálatok helyét a részletes bakteriológiai vizsgálat komponenseire, vagy azokra a komponensekre, amelyek az eredeti mintavételi helyről származó kontroll vizsgálat során parametrikus érték feletti mennyiségben fordultak elő.

Amennyiben az első szükség szerinti kontroll bakteriológiai vizsgálatok továbbra is parametrikus érték túllépést jeleznek, minimum az eredeti mintavételi helyről további részletes bakteriológiai és - akut vízminőségi probléma esetén a divízió és a Technológiai Osztály döntése alapján – a Központi laboratórium szakmai véleményét kikérve- mikroszkópos biológiai (4.) táblázat) kontroll vizsgálatokat végeztet.

Ha az intézkedések ellenére az előző pont szerinti vizsgálatok parametrikus érték túllépés jelentkezik, a vizsgálatokat szükség szerint ki kell terjeszteni a hálózat betáplálási/átadási pontjára is.

A (4.) táblázat mikroszkópos biológiai komponensek parametrikus értékeinek túllépései esetén:

A Központi Laboratóriummal egyeztetve – a vízmű adottságaira tekintettel - az indokoltság mértékéig kiterjeszti a vizsgálatok helyét a mikroszkópos biológiai vizsgálat komponensekre.

Amennyiben az első mikroszkópos biológiai kontroll vizsgálat továbbra is parametrikus érték túllépést jelez, – a víziközmű adottságaira tekintettel - a mikroszkópos biológiai vizsgálat szükség szerint ki kell terjednie az eredeti mintavételi helyen kívül, a hálózat betáplálási/ átadási pontjaira is. Ivóvíz akut vízminőségi probléma esetén a divízió és a Technológiai Osztály döntés alapján – a Központi Laboratórium szakmai véleményét kikérve - minimum az eredeti mintavételi helyen a részletes bakteriológiai komponensek vizsgálatát is el kell végezni.

Ha a bakteriológiai és mikroszkópos biológiai komponensek egyaránt (3.) és (4.) táblázatok parametrikus érték túllépést jeleznek:

Az 1. és 2. pontban foglalt eljárásokat összevontan kell alkalmazni.

Beavatkozás utáni kontroll minta eredményeitől függő teendők

Ha az első kontrollminta eredménye megfelelő, a beavatkozást befejezi.

Abban az esetben, ha a kibővített és/vagy kontrollminták eredménye pozitív, akkor javaslatot tesz a vízminőség-javító beavatkozásra és tájékoztatja a Hatósági Osztályt, valamint továbbra is együttműködik a Technológiai Osztállyal.

A további eljárást a javaslat alapján végzi.

A beavatkozást negatív kontrollminta esetén befejezi, és az eljárást lezárja, majd irattározza.

Pozitív kontrollminta esetén, folytatja a beavatkozást, mindaddig, amíg a szolgáltatott víz minősége megfelelő nem lesz.

Ha a javaslat alapján vett kontroll minták eredménye negatív, a beavatkozás befejezéséről tájékoztatást kell adni a Hatósági és Technológiai Osztály részére.

Ivóvíznek nem minősíthető ivóvízminőség és egyéb esetek esetén szükséges eljárásrend

Esetkör

 • az (1.) táblázatban szereplő mikrobiológiai komponensek (Escherichia coli, vagy Enterococcusok) mutathatók ki a szolgáltatott vízben, normál, vagy üzemellenőrző célú vizsgálatok során,
 • a (2.) táblázatban feltüntetett kémiai komponensek tekintetében határérték túllépés fordul elő, (kivéve azon településeket, amelyek átmeneti vízellátással érintettek).
 • a (3.) és (4.) táblázatban szereplő vízminőségi jellemzők (indikátor paraméterek) a Technológiai Osztály és a divízió álláspontja szerint, szükség szerint a Központi Laboratórium véleményének kikérésével, kiterjedtebb mértékű szennyezést jeleznek, amely közegészségügyi veszéllyel jár.

Üzemeltetői intézkedés

Azonnal elkezdi az érintett létesítmények műszaki felülvizsgálatát, tisztítását, fertőtlenítését, mosatását, a tisztítási technológia újbóli beszabályozását, egyéb intézkedéseket, amelyet a vízbiztonsági terv előír. Ezzel egyidejűleg telefonon és elektronikus úton (e-mailen, és a HUMVI rendszer azonnali jelentés felületén keresztül) értesíti az illetékes népegészségügyi hatóságot a szennyeződésről, annak feltételezett okáról és a tervezett, vagy már megkezdett helyreállító intézkedésekről, valamint a kontrollvizsgálat várható időpontjáról. Továbbá haladéktalanul értesíti a Hatósági Osztályt és együttműködik a Technológiai Osztállyal.

Beavatkozás eredményének ellenőrzése, illetve a szennyeződés eredetének behatárolása érdekében az üzemeltető feladatai

Az (1.) táblázat szerinti Mikrobiológiai határérték túllépés esetén megrendeli az első szükség szerinti bakteriológiai kontroll vizsgálatot.

A Központi Laboratóriummal egyeztetve az indokoltság mértékéig kiterjeszti a vizsgálatok helyét a szükséges bakteriológiai vizsgálat komponenseire.

Amennyiben az első szükség szerinti kontroll bakteriológiai vizsgálatok továbbra is határérték túllépést jeleznek, minimum az eredeti mintavételi helyről további részletes bakteriológiai és - akut vízminőségi probléma esetén a divízió és a Technológiai Osztály döntése alapján – a Központi Laboratórium szakmai véleményét kikérve - mikroszkópos biológiai (4.) táblázat szerinti kontroll vizsgálatokat végeztet.

Ha az intézkedések ellenére az előző pont szerinti vizsgálatok parametrikus érték túllépés jelentkezik, a vizsgálatokat, szükség szerint ki kell terjeszteni a hálózat betáplálási/átadási pontjára is.

A (2.) táblázat szerinti kémiai komponensek határérték túllépése esetén:

Kontroll mintával kell ellenőrizni az intézkedés hatékonyságát, szükség esetén a mintavételi helyek kibővítésével a probléma megoldásáig.

Amennyiben a (3.) és (4.) táblázatban szereplő indikátor komponensek együttesen szennyezést jeleznek:

Az illetékes divízió a Központi Laboratóriummal egyeztetve határozza meg a vizsgálati komponensek körét és a mintavételi pontokat.

A kiegészítő értelmezések

Az illetékes divízió a vízminőség ellenőrzésére vonatkozó megrendelését elektronikus úton elküldi a Központi Laboratóriumnak, és a Hatósági Osztálynak, a mintavételi hely, és a kért vizsgálati komponensek pontos megjelölésével.

Részletes bakteriológiai vizsgálatokat az Ivóvízminőség Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza.

Az ivóvízbiztonsági tervekben megfogalmazott veszélykezelésekhez tartozó komponensek beavatkozási értékeinek túllépését az ivóvízbiztonsági tervek szerinti eljárások követik. Tekintettel arra, hogy a beavatkozási értékek a megelőzést szolgálják és ezért a javító intézkedések általában megelőzik a parametrikus vagy határérték túllépését. Amennyiben az illetékes divízió felelős vezetője indokoltnak látja, akkor a tűrhető ivóvízminőség eseteire előírt eljárásrend alkalmazható, azzal az eltéréssel, hogy a divízió nem tartozik tájékoztatási kötelezettséggel a Hatósági és Technológiai Osztály felé, azonban szükség esetén értesíti a Technológiai-, vagy a Hatósági Osztályt.

A probléma megoldására tett javaslatnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy abból megállapítható legyen a probléma, annak helye, felmerülésének ideje, feltételezett oka, a tervezett és megtett intézkedések leírása, végrehajtásának ideje, vagy időintervalluma és a további korrekciós intézkedések oka, időpontjai, valamint az azt alátámasztó vizsgálatok felsorolása, a lezárás időpontja. Továbbá ki kell tűnnie, annak is, hogy ki rendelte el a beavatkozásokat, volt-e konzultáció és kivel, és kik hajtották azokat végre (divízió, vagy valamely társszervezet).

Rendkívüli veszéllyel járó események

Amennyiben az ivóvíz szolgáltatásban olyan esemény következik be, amely magas közegészségügyi kockázatot jelent, az illetékes divízió haladéktalanul értesíti a műszaki igazgatót, a Központi Laboratórium vezetőjét, a hatósági osztályvezetőt, az illetékes technológust vagy a technológiai osztályvezetőt, és egyidejűleg telefonon és elektronikus úton, e-mailen, és a HUMVI rendszer azonnali jelentés felületén keresztül az illetékes népegészségügyi hatóságot.

Magas közegészségügyi kockázattal járó, vagy bejelentés köteles rendkívüli események a teljesség igénye nélkül:

 • A víztisztítási technológia valamelyik műtárgyának üzemből kiesése, amennyiben veszélyezteti az egészséges vízellátást, illetve amennyiben az üzemeltetési engedélyben kötelezés van erre vonatkozóan.
 • Katasztrófavédelem körébe tartozó események.
 • Teljes vízellátó rendszerre kiterjedő, a vízműtelepen és a vízhálózati pontokon egyidejűleg jelentkező olyan szennyeződés, amelynek következtében az 5/2023. (I.12.) rendelet értelmében nem tekinthető ivóvíznek a szolgáltatott víz.

 

Nem tartozik a rendkívüli események körébe:

 • Ideiglenesen üzemen kívüli, vagy tartalék kutak szabályszerű üzembe állítása,
 • Szivattyúk cseréje, akkor is, ha ez nem karbantartási, hanem meghibásodási okból szükséges.
 • Technológiai vegyszeradagolások mértékének módosítása.
 • Az üzemeltetési engedélyben is jóváhagyott fertőtlenítőszer váltása, amennyiben az a vízkezelési technológia vizsgálati tervében is megtalálható.

A magas közegészségügyi kockázattal járó rendkívüli események bekövetkeztekor a Társaság érintett egységei – az ivóvízbiztonsági tervre támaszkodva- közösen értékelik a kockázatot és meghatározzák a szükséges intézkedéseket, műszaki beavatkozásokat, a vízminőség vizsgálati helyek és komponensek körét. Az illetékes népegészségügyi szerv tájékoztatásának ki kell terjednie a szennyezés feltételezett okaira és a tervezett, vagy megkezdett intézkedésekre is.

Amennyiben az illetékes népegészségügyi szerv az ivóvíz fogyasztását megtiltja, korlátozza, vagy az 5/2023. (I. 12.). Korm. r. szerinti ivóvízminőség javító intézkedést rendel el, úgy arról a területileg illetékes vízügyi hatóságot is értesíteni kell.

Ivóvízminőséggel kapcsolatos panasz bejelentéssel kapcsolatos teendők:

Amennyiben felhasználói panaszbejelentés érkezik, az illetékes Területi Divízió, szükséges esetén a Regionális Víztermelési Divíziót bevonva haladéktalanul köteles kivizsgálni az esetet, megalapozottság esetén meghatározni a szükséges intézkedéseket, műszaki beavatkozásokat, a vízminőség vizsgálati helyek és komponensek körét. A felhasználó panaszbejelentéseket egyedileg kell kezelni. A vízminőségi eredmények alapján a jelen szabályozás vízminőség helyreállítást leíró pontja szerint kell eljárni. A felhasználó az üzletszabályzat szerint kell tájékoztatni.

A népegészségügyi szerv bejelentésére indított vízminőség-javító beavatkozást, a vízminőségi eredmények alapján szintén a jelen szabályozás vízminőség helyreállítást leíró pontja szerint kell eljárni, a népegészségügyi hatóság előírásainak figyelembevételével. Kapcsolattartó ebben az esetben az illetékes területi divízió.

Kiegészítő rendelkezések:

A vízminőségi probléma megoldására tett javaslatot és az ismételt minta megrendelőjét, valamint az eljárásáról szóló értesítést, az eljárás lezárásáról szóló értesítést, a kapcsolódó levelezésekkel együtt – más címzettek mellett - az ivovizmin@alfoldviz.hu e-mail cím címzettként történő megjelölésével kell forgalmazni.

A Hatósági Osztály a divíziók tájékoztatása alapján - minden vízminőség-javító beavatkozásról kimutatást készít. A Hatósági Osztály valamennyi ivóvízre vonatkozó vizsgálati eredményt az aktuális negyedévet követő 15 napon belül megküldi az illetékes népegészségügyi hatóság részére a HUMVI rendszerbe való feltöltéssel.

Azon vízműveknél, ahol a többszöri vízminőség-javító beavatkozások nem hoznak eredményt, Társaságunk külön egyeztetést tart az illetékes népegészségügyi hatósággal.

A vízmű létesítmények ivóvízbiztonság-technikai előírásait külön szabályozások, úgynevezett ivóvízbiztonsági tervek tartalmazzák.

Amennyiben ivóvíztermelés, kezelés, szállítás és tárolás műszaki létesítményeinek esetén a vízminőségi eredmények eltérnek az adott objektumra általánosan jellemző értékektől, az illetékes területi divízió kezdeményezésére, a Technológiai és Hatósági Osztály, valamint a Központi Laboratórium értesítésével soron kívül megrendeli a kontrollmintázást, és elkezdi az eltérés okának feltárását, a vízbiztonsági tervekben foglaltak szerint.