Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Laboratóriumi vizsgálatok

Bemutatkozás

A vízellátás egyik fontos eleme a szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése a termelő kutaktól kiindulva a technológián és elosztóhálózaton át egészen a fogyasztói csapig. Emellett a környezet védelme érdekében kiemelt jelentőséggel bír a szennyvíztisztítás hatékonyságának kontrollja, különös tekintettel az elfolyó szennyvíz minőségére és a befogadó felszíni vizek monitoringjára. Az említett alaptevékenységek - ivóvíz szolgáltatás és a szennyvíztisztítás minőségbiztosítása, a felmerülő problémák kiszűrése, azok korrigálásában való részvétel céljából működteti Társaságunk a Központi Laboratóriumát, ahol napi rendszerességű vizsgálatokkal biztosítjuk a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását és a környezet védelmét.

A Központi Laboratórium modern, széles vizsgálati palettával rendelkezik, tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint, akkreditáltan végzi. Laboratóriumunk a NAH által a NAH-1-0951/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A Központi laboratórium minőségellenőrző feladatát a Társaság más szervezeti egységeitől függetlenül, a XXI. század követelményeinek és kihívásainak megfelelő színvonalon, európai és magyar jogszabályi követelmények, valamint szabványok alapján hajtja végre. Akkreditálási okiratunkat ide kattintva tekintheti meg.

Szolgáltatásaink

Laboratóriumunk mintavételi és vizsgálati szolgáltatásaival már hosszú ideje a külső partnerek számára is rendelkezésre áll.

Laboratóriumunk tevékenysége az alábbi mintaféleségek mintavételére és vizsgálatára terjed ki:

 • Ivóvíz
 • Felszíni víz
 • Felszín alatti víz (termelőkút, figyelőkút)
 • Mesterséges fürdővíz
 • Természetes fürdővíz
 • Szennyvíz
 • Szennyvíziszap, iszap
 • Komposzt
 • Híg- és szerves trágya (szerves trágya nem akkrediált mintavétellel)
 • Talaj (mezőgazdasági és környezetvédelmi vizsgálatok)
 • Növény és növényi részek (mezőgazdasági vizsgálatok)
 • Hulladék

Műszaki területünk részletes leírását itt tekintheti meg.

Laboratóriumunk pártatlan és objektív vizsgálatait szakképzett és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakembergárdával végzi, a korszerű műszerpark, valamint az akkreditált státuszból eredő folyamatos minőségirányítási tevékenység mellett szolgáltatását magas színvonalon nyújtja megrendelői részére. Minőségpolitikai nyilatkozatunkat itt tekintheti meg.

Kinek ajánljuk szolgáltatásainkat?

 • Vállalkozások számára: üzemeltetéshez és használatbavételi engedélyhez
 • Közcsatornába bocsátók számára: szennyvíz önkontroll vizsgálatokhoz
 • Élelmiszergyártók számára: a HACCP-engedélyekben rögzített vízminőségi vizsgálatok elvégzéséhez
  • élelmiszerlánc biztosítása érdekében végzett ivóvíz vizsgálatokhoz
 • Agrárium számára:
  • talaj és növényi részek vizsgálatával a mezőgazdasági támogatások előírásainak teljesítéséhez, termesztés hatékonyságának és gazdaságosságának növelését célzó vizsgálatokhoz
  • állattartó telepek működésének engedélyezéséhez-, állatjóléti támogatásokhoz-, trágyák kihelyezéséhez-, talajvédelmi tervek elkészítéséhez szükséges vizsgálatokhoz
  • figyelőkutak vizsgálatával környezetvédelmi engedélyekhez
  • kutak gáztartalom vizsgálatához
  • ivóvíz hálózat vizsgálatához
  • öntözővizek vizsgálatához
 • Ipar számára: víz-, szennyvíz-, és felszíni és felszín alatti víz vizsgálatavail a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfeleléshez, technológia ellenőrzéséhez
 • Mesterséges fürdők, és szállodák számára: tápvizek, medencék vízminőségi ellenőrzéséhez, hálózati ivóvíz-, szennyvíz vizsgálatához
 • Önkormányzatok számára: környezetvédelmi vizsgálatokhoz, engedélyekhez
 • Legionella baktérium okozta kockázatok felméréshez különböző létesítmények részére
 • Lakosság számára: CSOK támogatás igénybevételéhez, víztisztító berendezések működésével kapcsolatos-, fúrt kutak-, otthoni medencék vizsgálatához

Szolgáltatásaink megrendelése

Laboratóriumunk megrendeléseket elektronikus formában, online megrendelési felületén fogad. Az oldal itt érhető ek: link

Vizsgálatokkal kapcsolatos információkérésével forduljon hozzánk bizalommal, kollégáink készséggel állnak Megrendelőink rendelkezésére.
Mintavételekről, azok megrendelő által végrahajtásáról bővebb tájékoztatást az mintavételi tájékoztató menüpontban talál.
Mintavételi edényzetet igény esetén biztosítunk előzetes egyeztetés alapján!

Talaj és növényvizsgálatok

Talaj és növényvizsgálatokkal kapcsolatban a mezőgazdasági mintavételek menüpontban talál bővebb információt.
Kérjük, hogy a mezőgazdasági talaj- és növényminták laboratóriumi leadásánál, a minták pontos azonosításához használják a mezőgazdasági mintavételek pontban, a letölthető dokumentumok között található mintaazonosító jegyeket!

A laboratóriumi szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatón elérhető: adatkezelési tájékoztató.

Élelmiszer előállításához kapcsolódó ivóvíz vizsgálatok

Azon megrendelőink, akik az élelmiszerlánc tagjai és ivóvizet termékként forgalmaznak (pl. palackozott víz, szóda, jégkocka), vagy ivóvizet alapanyagként használnak fel, kötelesek a vizsgálati megrendelésük leadásakor feltűntetni, hogy a terméket fogyasztásra, forgalmazásra kész állapotban mintázták-e, vagy alapanyagként kerül bevizsgálásra.

Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét, hogy a 8/2021. (III. 10.) AM rendelet értelmében laboratóriumunknak jelentési kötelezettsége áll fenn. Amennyiben a víziközmű szolgáltató laboratóriuma élelmiszeripari vállalkozás esetében nem megfelelőséget tapasztal, azt jelentenie kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felé.

Kérjük megrendelése leadásakor az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.

Eredménykiadás

A hivatalos Vizsgálati jegyzőkönyveket átveheti személyesen Laboratóriumunkban, egyéb esetben postai úton juttatjuk el Tisztelt Partnereinkhez. Az eredményátadás módját kérjük, jelezzék előre.
Lehetőség van külön kérésre az elkészült Vizsgálati jegyzőkönyvek pdf formátumú továbbításra is. Kérjük, hogy jelezzék felénk ilyen irányú igényüket.

Fizetési módok

A vizsgálatok díjának megfizetése alap esetben banki átutalással történik, de lehetőség van bankkártyával és készpénzzel (az Ügyfélszolgálaton lévő pénztár nyitvatartási ideje alatt), illetve csekk segítségével történő fizetésre is.

Elérhetőségeink

Laboratóriumvezető: Petényi Zoltán
Kiemelt laboratóriumi főmunkatárs: Héczey Szabó Mihályné
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Telefon: 66/444-644
E-mail: labor@alfoldviz.hu

Térkép 

Nyitvatartás

Mintaátvétel és eredménykiadás:
Munkanapokon Hétfő-Péntek: 8.00-15.00