Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Laboratóriumi vizsgálatok

Bemutatkozás

A vízellátás egyik fontos eleme a szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése a termelő kutaktól kiindulva a technológián és elosztóhálózaton át egészen a fogyasztói csapig. Emellett a környezet védelme érdekében kiemelt jelentőséggel bír a szennyvíztisztítás hatékonyságának kontrollja, különös tekintettel az elfolyó szennyvíz minőségére és a befogadó felszíni vizek monitoringjára. Az említett alaptevékenységek - ivóvíz szolgáltatás és a szennyvíztisztítás minőségbiztosítása, a felmerülő problémák kiszűrése, azok korrigálásában való részvétel céljából működteti Társaságunk a Központi Laboratóriumát, ahol napi rendszerességű vizsgálatokkal biztosítjuk a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását és a környezet védelmét.

A Központi Laboratórium modern, széles vizsgálati palettával rendelkezik, tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint, akkreditáltan végzi. Laboratóriumunk a NAH által a NAH-1-0951/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A Központi laboratórium minőségellenőrző feladatát a Társaság más szervezeti egységeitől függetlenül, a XXI. század követelményeinek és kihívásainak megfelelő színvonalon, európai és magyar jogszabályi követelmények, valamint szabványok alapján hajtja végre. Akkreditálási okiratunkat ide kattintva tekintheti meg.

Szolgáltatásaink

Laboratóriumunk mintavételi és vizsgálati szolgáltatásaival már hosszú ideje a külső partnerek számára is rendelkezésre áll.

Laboratóriumunk tevékenysége az alábbi mintaféleségek mintavételére és vizsgálatára terjed ki:

 • Ivóvíz
 • Felszíni víz
 • Felszín alatti víz (termelőkút, figyelőkút)
 • Mesterséges fürdővíz
 • Természetes fürdővíz
 • Szennyvíz
 • Szennyvíziszap, iszap
 • Komposzt
 • Híg- és szerves trágya
 • Talaj (mezőgazdasági és környezetvédelmi vizsgálatok)
 • Növény és növényi részek (mezőgazdasági vizsgálatok)
 • Hulladék

Műszaki területünk részletes leírását itt tekintheti meg.

Laboratóriumunk vizsgálatai jellegük szerint:

 • Klasszikus analitika: titrimetriás, permanganometriás, komplexometriás, tömegméréses, volumetriás, szedimentációs vizsgálat
 • Műszeres analitika: potenciometriás, konduktometriás, spektrofotometriás, microcoulometriás, turbidimetriás, atomabszorpciós, ionkromatográfiás, ICP atomemissziós, gázkromatográfiás, folyadékkromatográfiás, tömegspektrometriás, optikai szondás, elektromos ellenállás-változás mérés, elemanalizátoros mérés
 • Mikrobiológia: tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat (lemezöntéses, membránfilteres, MPN módszer), mikroszkópos biológiai vizsgálat
 • Ökotoxikológia

Laboratóriumunk pártatlan és objektív vizsgálatait szakképzett és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakembergárdával végzi, a korszerű műszerpark, valamint az akkreditált státuszból eredő folyamatos minőségirányítási tevékenység mellett szolgáltatását magas színvonalon nyújtja megrendelői részére. Minőségpolitikai nyilatkozatunkat itt tekintheti meg.

Kinek ajánljuk szolgáltatásainkat?

 • Vállalkozások számára: üzemeltetéshez és használatbavételi engedélyhez
 • Közcsatornába bocsátók számára: szennyvíz önkontroll vizsgálatokhoz
 • Élelmiszergyártók számára: a HACCP-engedélyekben rögzített vízminőségi vizsgálatok elvégzéséhez
 • Agrárium számára:
  • talaj és növényi részek vizsgálatával a mezőgazdasági támogatások előírásainak teljesítéséhez, termesztés hatékonyságának és gazdaságosságának növelését célzó vizsgálatokhoz,
  • állattartó telepek működésének engedélyezéséhez-, állatjóléti támogatásokhoz-, trágyák kihelyezéséhez-, talajvédelmi tervek elkészítéséhez szükséges vizsgálatokhoz,
  • figyelőkutak vizsgálatával környezetvédelmi engedélyekhez,
  • kutak gáztartalom vizsgálatához,
  • ivóvíz hálózat vizsgálatához
  • öntözővizek vizsgálatához
 • Ipar számára: víz- és szennyvízvizsgálatokkal a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfeleléshez, technológia ellenőrzéséhez
 • Mesterséges fürdők, és szállodák számára: tápvizek, medencék vízminőségi ellenőrzéséhez, hálózati ivóvíz-, szennyvíz vizsgálatához
 • Önkormányzatok számára: környezetvédelmi vizsgálatokhoz
 • Legionella által kockázatot jelentő létesítmények számára: kockázatértékelésben meghatározott vizsgálatokhoz
 • Lakosság számára: CSOK támogatás igénybevételéhez, víztisztító berendezések működésével kapcsolatos-, fúrt kutak-, otthoni medencék vizsgálatához

Szolgáltatásaink megrendelése

Vizsgálatokkal kapcsolatos információkérésével forduljon hozzánk bizalommal, kollégáink készséggel állnak Megrendelőink rendelkezésére.
Mintavételekről bővebb tájékoztatást az mintavételi tájékoztató, valamint a mezőgazdasági mintavételek menüpontban talál.
Laboratóriumi szolgáltatások megrendelése történhet személyesen, postai úton, e-mailben, illetve faxon. Megrendelése leadására kérjük, használja formanyomtatványunkat.
Mezőgazdasági talaj- és növényminták megfelelő azonosításához kérjük a mezőgazdasági mintavételek pontban, a letölthető dokumentumok között található mintaazonosító jegyek alkalmazását.

Igény esetén mintavételi edényzetet biztosítunk előzetes egyeztetés alapján!

Élelmiszer előállításához kapcsolódó ivóvíz vizsgálatok

Azon megrendelőink, akik az élelmiszerlánc tagjai és ivóvízet termékként forgalmaznak (pl. palackozott víz, szóda, jégkocka), vagy ivóvizet alapanyagként használnak fel, kötelesek a vizsgálati megrendelésük leadásakor feltűntetni, hogy a terméket fogyasztásra, forgalmazásra kész állapotban mintázták-e, vagy alapanyagként kerül bevizsgálásra.

Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét, hogy a 8/2021. (III. 10.) AM rendelet értelmében laboratóriumunknak jelentési kötelezettsége áll fenn. Amennyiben a viziközmű szolgáltató laboratóriuma élelmiszeripari vállakozás esetében nem megfelelőséget tapasztal, azt jelentenie kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizonsági Hivatal (NÉBIH) felé.

Kérjük megrendelése leadásakot az adatszolgáltatási kötelezettség telejítését.

Eredménykiadás

A hivatalos Vizsgálati jegyzőkönyveket átveheti személyesen Laaboratóriumunkban, egyéb esetben postai úton juttatjuk el Tisztelt Partnereinkhez. Az eredményátadás módját kérjük, jelezzék megrendelő formanyomtatványunkon, vagy saját megrendelőjükön.
Lehetőség van külön kérésre az elkésült Vizsgálati jegyzőkönyvek pdf formátumú továbbításra is. Kérjük, hogy jelezzék felénk ilyen irányú igényüket.

Fizetési módok

A vizsgálatok díjának megfizetése alap esetben banki átutalással történik, de lehetőség van bankkártyával és készpénzzel (az Ügyfélszolgálaton lévő pénztár nyitvatartási ideje alatt), illetve csekk segítségével történő fizetésre is.
Vizsgálatokkal kapcsolatos információ- és árajánlatkérésével, valamint megrendelésével forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken, továbbá az alábbi megrendelő kézi, vagy elektronikus kitöltésével és laboratóriumunk részére történő továbbításával.

A laboratóriumi szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.

Elérhetőségeink

Laboratóriumvezető: Petényi Zoltán
Laboratóriumvezető helyettes: Héczey Szabó Mihályné
Cím: 5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Telefon: 66/444-644
E-mail: labor@alfoldviz.hu

Térkép 

Nyitvatartás

Mintaátvétel és eredménykiadás:
Hétfő-Péntek: 8.00-15.00