Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Mezőgazdasági mintavételek

Talajmintavételek

A pontos laboratóriumi talajvizsgálati eredmények elengedhetetlen feltétele a szakszerű, szabványos, következő szempontok betartásával végzett mintavétel:

1. Mintázandó terület felosztása:

A mintavétel célja az adott területre jellemző átlagminta vétele, mely a talajtulajdonságok és a tápanyagtartalom meghatározására alkalmas. Egy átlagminta 5 hektárnyi területet jellemezhet. Amennyiben egy parcella területe meghaladja az 5 hektárt, úgy a parcellát 5 hektáros (lehetőleg homogén) mintavételi területekre kell bontani. Tehát pld. 14 hektárt esetén 3 mintát (5 ha+5 ha+4 ha) kell a laboratóriumba beszállítani.

2. Mintavétel mélysége:

Az átlagmintát talajtanilag egységes (homogén) területről, azonos szintből és egységes módszerrel szabad venni:

 • szántóföldi kultúráknál, a művelt rétegből (általában 0-30cm) parcellánként, de maximum 5 hektáronként kell egy átlagmintát venni.
 • rét-legelő kultúránál a 2-20 cm-es mélységből ( a 0-2 cm-es gyepréteget eltávolítva) parcellánként, de maximum 5 hektáronként kell egy átlagmintát venni.
 • állókultúráknál maximum 5 hektáronként kell egy átlagmintát venni. A részmintákat gyümölcs ültetvényeknél a 0-30, 30-60 cm, bogyósoknál 0-20, 20-40 cm, szőlő ültetvényeknél 0-30, 30-60 cm mélységből kell venni.

3. Minták mennyisége, mintavétel végrehajtása:

A mintázandó területről részmintákat átló mentén vagy cikk-cakk vonalban ajánlatos venni (lásd a fent mellékelt ábrát), szántó esetén legalább 20, rét-legelő esetén legalább 30 ponton. Mintavételre nem kell speciális eszköz, ásó, ültető-kanál stb. megfelel a célnak. Az egyes részmintáknak azonos tömegűnek kell lenni!

Az összegyűjtött mintákat célszerű egy vödörben alaposan összekeverni és 1-1,5 kg-nyi tömegű átlagmintát polietilén zacskóba tölteni és a laboratóriumba küldeni elemzésre.

TILOS mintát venni az alábbi helyekről:

 • szántóföldi kultúra esetén, a tábla szélén 20 m-es sávban,
 • forgókban,
 • szalmakazlak helyén,
 • műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén,
 • állatok delelő helyén.

A mintavétel OPTIMÁLIS IDŐPONTJAI az alábbiak:

 • a termés betakarítása után, még trágyázás előtt,
 • az utolsó műtrágyázástól számított legalább 100 nap elteltével, szervestrágyázás esetén 6 hónap elteltével.

Minták adminisztrációja

 Az egyes talajminták mintaazonosító adatokkal kell ellátni, melyet a dupla csomagoláson belül, a két polietilén zacskó között kell elhelyezni. Kérjük, a szükséges adatok megadására használják a következő letölthető formanyomtatványunkat: DOC / PDF

A minták leadásakor kérjük a következő adatok megadását: 

Mintavétel ideje, település, blokkazonosító, helyrajzi szám, terület hektárban, minta száma.

A minta átadásának meggyorsítása a pontos adminisztráció érdekében kérjük az alábbi formanyomtatvány használatát: DOC / PDF

Mintát csak hivatalos megrendelővel leadásával fogadunk be. Megrendelés leadásánál kérjük használják az alábbi, elektronikusan is kitölthető  formanyomtatványunkat.

Növény mintavételek

1. Mintázandó terület felosztása:

Növénytermesztésben érdekelt termelőknek a talajvizsgálatok mellett célszerű növényvizsgálatokat is rendszeresen elvégeztetni, így nyomon követhető a talaj termőképességének változása, kontrollálható és a növények igényeihez alakítható a tápanyag utánpótlás.
A növény mintavételi területegység kijelölésénél a talajmintavételeknél leírtak az irányadók. A legnagyobb, egyben mintázható terület 5 hektár, amit ezen belül a faj, illetve a fajta határol be. Egy mintavételi egységbe egy faj, illetve egy fajta kerülhet. Vegyes állomány esetén a fő fajt, fajtát kell mintázni.

2. Mintavétel végrehajtása

Egy mintát 50-100 db növény vagy minimum 100 db növényi szerv (levél, levélnyél) képez. Minden növényi szervet más növényről kell begyűjteni (átlagmintaképzés) és csak fajtára jellemző, kifejlett és víztől mentes növény vagy növényi rész adható le vizsgálatra.


Almatermés, bogyós, csonthéjas és héjas ültetvényekben egy fáról legalább 2db levelet kell leszedni a fa két sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadából. Szőlő esetén a leveleket az első fürt szárcsomójáról kell megmintázni.

Javasolt mintavétel a különböző növényeknél (Debreczeniné 1986)

NövényfajFejlődési szakaszNövényi részTömeg (zöldtömeg)
Búza, rozs, árpa, zab, köles Bokrosodáskor (Feekes 1-5) Egész növény 500 g
Szárba induláskor (Feekes 6-10) Egész növény, vagy a felső kifejlett 2 levél 500-1000g 200 levél
Kalászoláskor, virágzás előtt Kalász alatti 2 levél 200 levél
Kukorica 30 cm-ig Egész növény 20-30 db
6 leveles korban Egész növény 20-30 db
Címerezéstől virágzásig A csővel szemközti, vagy közvetlenül az alatta és felette lévő levelek 50 levél
Burgonya Kelés után 30-40 nap A felső, kifejlett levél 50 levél
Virágzás kezdetén (50-60 nap) A felső, kifejlett levél 50 levél
Virágzás végén A felső, kifejlett levél 50 levél
Répafélék Júlis kezdetétől augusztus közepéig Levélnyél, levélerezet lombközépről 40-50 levélből
Bab 30 cm-ig Egész növény 20-30 db
Szója Virágzás előtt, alatt 2 felső, kifejlett levél 50-100 levél
Borsó 3-6 leveles stádium Egész növény 20-30 db
Virágzáskor 2 levél az 1. virágfürt alatt 50-100 levél
Fűfélék 10-15 cm-ig Egész növény 500-1000 g
Virágzás előtt, vagy a virágzás kezdetén A felső 2-4 levél 200 levél
Uborka, dinnye Termésképzés előtt, alatt A főhajtás melletti levelek 20-30 növény levele
Paradicsom Virágzás előtt, alatt Felülről a 3. és a 4. levél 20-25 növény
Bogyóképződéskor A 2. és 3. levél, ill. a 4. és a 6. fürtnél 20-30 növény
Csonthéjasok Július, augusztus Az első éves hosszú vessző levelei 75-150 levél
10-12 levél fáról
Málna Július Az 1. éves vessző levelei 20-40 levél 1 levél/vessző
Földi eper Betakarítás után A lomb középső levelei 40-75 levél 1 levél/tő
Szőlő Virágzáskor Levéllemez az első fürt szárcsomójáról * 40-80 levél
Szüretkor

TILOS mintát gyűjteni:

 • növényvédelmi permetezést követően a munkaügyi várakozási idő leteltéig,
 • lombtrágyázás után legalább 2 hétig,
 • sáros, szennyezett növényekről
 • tábla szélső soraiból, ill. a sorok szélső növényeiből (szegélyhatás elkerülése)

Minták adminisztrációja

Az egyes növénymintákat külön, lehetőleg papírzacskóban kell gyűjteni és a szükséges mintaazonosító adatokkal kell ellátni, melyre kérjük a következő letölthető formanyomtatványt használatát:  DOC / PDF

A minták leadásakor kérjük a következő adatok megadását: 

Mintavétel ideje, település, blokkazonosító, parcella szám, terület hektárban, mintaszám, növényfajta/fafajta, fejlettségi állapot.

A minta átadásának meggyorsítása a pontos adminisztráció érdekében kérjük az alábbi formanyomtatvány használatát: DOC / PDF

Mintát csak hivatalos megrendelővel leadásával fogadunk be. Megrendelés leadásánál kérjük használják az alábbi, elektronikusan is kitölthető  formanyomtatványunkat.

Mezőgazdasági mintavételekről további tájékoztatást kaphat elérhetőségeinken:

5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Tel: (66) 444-644
E-mail: labor@alfoldviz.hu