Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Mintavételek

A különböző forrásból származó minták vizsgálatai nem a laboratóriumi elemzéssel, hanem a mintavételekkel kezdődnek. A mért eredmények szempontjából így kiemelt fontossággal bír helyes végrehajtásuk![kep5]
Mintavételeket akkreditáció szempontjából két típusra oszthatjuk:

 1. Akkreditált mintavétel: Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) feljogosításával rendelkező mintavevő szervezet vagy laboratórium, a minta típusára vonatkozó szabványok végrehajtásával végezheti el.
 2. Akkreditáció nélküli (általában megrendelő általi): mintavétel a NAH feljogosítása nélkül kerül elvégzésre, általában a megrendelő, vagy az adott típusú mintavételre nem akkreditált mintavevő szervezet vagy laboratórium közreműködésével.

1. Akkreditált mintavételek

Akkreditált mintavételekről jogszabályok, hatósági előírások rendelkeznek, melyek teljesítése nem kizárólag a szabályzások betartása következtében fontos.
Reális vizsgálat eredményeket, csak megfelelő eszközökkel végrehajtott, szabványos és akkreditált módszerekkel vett minták elemzéséből kaphatunk. Az így kapott mérések eredményei megbízhatóak és reálisan tükrözik a minták forrásául szolgáló mátrix (ivóvíz, szennyvíz, fürdővíz, talaj, felszíni alatti- és felszíni víz, iszapok, egyéb minták) összetételét, ami az eredmények további felhasználása szempontjából igen fontos.
Laboratóriumunk az alábbi területek pontos és szakszerű mintavételével áll a megrendelők rendelkezésére:

 • ivóvíz és gyógyvíz
 • felszíni víz
 • felszín alatti víz (termelőkút, figyelőkút)
 • mesterséges és természetes fürdővíz
 • szennyvíz
 • szennyvíziszap, iszap
 • komposzt
 • hígtrágya
 • kutak, tározók (metán tartalomra irányuló) gáz mintavétele
 • környezetvédelmi talaj
 • hulladék

A megbízható laboratóriumi eredmények elengedhetetlen feltétele a szakszerű, akkreditált mintavétel!
Laboratóriumunk nagy szakmai tapasztalattal rendelkező mintavevői készséggel állnak megrendelőink rendelkezésre.

2. Akkreditáció nélküli, Megrendelő általi mintavételek

Megrendelőinknek lehetőségük van a minták saját kezű megvételére, majd annak Laboratóriumunkba történő beszállítására. Erre akkor van lehetőség ha:

 • a vizsgálatoknál nem előírás az akkreditált mintavétel
 • az Ügyfél célja a laboratóriumi elemzéssel kizárólag az információszerzés, a vizsgálatokat nem jogszabályi- vagy hatósági előírások teljesítése érdekében végezteti

A mintavétel megrendelők általi kivitelezésénél szintén fontos a mintavételi szabványok előírásainak betartása, továbbá a megfelelő mintavételi edényzet használata!
Mezőgazdasági mintavételek végrehajtásáról ezen az oldalon tájékozódhat.
Megrendelői mintavétel esetén a követendő eljárásokról, szükséges edényzetről és mintamennyiségről tájékoztatjuk, igény esetén mintavételi edényeket biztosítunk.

3. Mikrobiológia/Bakteriológiai vízmintavétel

1.Mintavételi edényzet

Bakteriológiai vizsgálatra a mintát kizárólag steril edényzetbe szabad megvenni, ellenkező esetben a minta szennyeződhet, ami a minta eredményének nem megfelelőségét okozhatja. Steril mintavételi üveget Laboratóriumunk ingyen biztosít a mintavétel céljára, de steril edényzetek beszerezhetők gyógyszertárakban is.

2.Helyes vízmintavétel, minta tárolása, szállítása

 • Ügyeljünk arra, hogy a csap külsejéről semmilyen szennyeződés ne kerüljön a mintába. A vizet olyan csapból vegyük, amelyet előzőleg kívülről is megtisztítottunk és lefertőtlenítettünk.
 • Távolítsunk el minden kifolyótoldalékot (pld. gumicső) vagy más szerelvényt, legfőképp a csap belső szűrőjét.
 • Folyassuk a csapot pár percig, hogy a pangó víz a rendszerből eltávozzon.
 • Fertőtlenítsük a csapot lehetőleg égetéssel, ha erre nincs lehetőség, akkor hipoklorit oldattal, etil-alkohollal (etanol) vagy izopropil- alkohollal.
  (Az égetést úgy végezzük, hogy az a csapban ne tegyen kárt. Az esetleges meghibásodásért felelősséget nem tudunk vállalni.)
 • Ismételten folyassuk ki a vizet, hogy a mintában ne legyen visszamaradt hő- vagy fertőtlenítőhatás. Tegyük a mintavételi üveget a csap alá, anélkül, hogy elzárnánk, és újra kinyitnánk a csapot. Nem kell az üveget színültig tölteni, egy minimális légréteg maradjon a víz felett. 
 • A mintát hűtve kell a laboratóriumba történő átadásig tárolni és szállítani.
 • Mintát a mintavételtől számított 18 órán belül le kell adni.

Vizsgálati csoportok

Vizsgálathoz szükséges minta mennyisége

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt mikrobiológiai vizsgálat:

22 oC-os telepképző egységszám, Coliform szám, E. coli szám, Faecalis enterococcusok

min. 250 ml

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt részletes mikrobiológiai vizsgálat:

22 oC-os telepképző egységszám, 37 oC-os telepképző egységszám,  Coliform szám, E. coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Faecalis enterococcusok száma

min. 500 ml

Állatjóléti támogatáshoz mikrobiológiai vizsgálat:

22 oC-os telepképző egységszám, E. coli szám

min. 250 ml

4. Kémiai vízmintavétel

1.Mintavételi edényzet, helyes vízmintavétel, minta tárolása, szállítása

Kémiai vizsgálatokra kérjük ásványvizes PET palackot használjanak, melyet a mintázandó vízzel alaposan átöblítenek. A mintát hűtve kell tárolni és a mintavételtől számítva 24 órán belül kell a laboratóriumba vizsgálatra beszállítani.

Vizsgálati csoportok

Vizsgálathoz szükséges minta mennyisége

Állatjóléti támogatáshoz kémiai vizsgálat:

szín, szag, nitrition, permanganát index, fajlagos elektromos vezetőképesség

min. 1 liter

Egyéb célú kémiai vizsgálatokhoz szükséges mintamennyiégről laboratóriumunk tájékoztatást ad a következő elérhetőségeken:

5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Tel: (66) 444-644, Fax: (66) 454-269
E-mail: labor@alfoldviz.hu