Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Számlák kiegyenlítése

A víziközmű-szolgáltatás igénybevétele után kibocsátott számlákat a megjelölt esedékességi időpontig kell kiegyenlíteni. Azonban előfordul, hogy a megjelölt időpontig a számla kiegyenlítése nem történik meg, és így díjhátralék keletkezik. Az esedékes számlán feltüntetjük a felhalmozódott díjhátralékot is egy összegben részletezés nélkül.

A határidőn túli számla kiegyenlítések után minden esetben felszámítjuk a késedelmi kamatot. A késedelmi kamatot a számlákon külön sorban jelenítjük meg. A fizetendő összeg tartalmazza a késedelmi kamatot is.

Ha a fennálló tartozás kiegyenlítése nem történik meg, abban az esetben társaságunk külön fizetési felszólítást küld. Ha eredménytelen a fizetési felszólítás akkor behajtó illetve peresítés útján érvényesítjük a követelést. Nem fizetés esetén a 2011.évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról - szerint lehetőségünk van vízkorlátozásra. Ez társaságunknak sem érdeke, ezért tartozás esetén keressék Behajtási osztályunkat vagy bármelyik ügyfélszolgálati irodánkat.