Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Számlamagyarázat, minta

Részszámla magyarázata

Elszámoló számla magyarázata

 A számlán alkalmazott, a Felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázata:

Részszámla: A felhasználási helyre az utolsó leolvasást megelőző 12 hónap fogyasztásából számított – ha a felek ettől eltérően nem állapodnak meg -  átlagmennyiség alapján kiállított számla.

Elszámoló számla: A Szolgáltató vagy a Felhasználó tulajdonában lévő vízmérő eseti vagy időszakos leolvasása alapján kiállított elszámoló vagy végszámla, amely tartalmazza az elszámolási időszakban elfogyasztott vízmennyiséget, valamint az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák jóváírását.

Ivóvíz szolgáltatás alapdíj: Az ivóvíz-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj.

…….. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj: A vízmérő(k) gyári száma(i) szerint, az elfogyasztott ivóvíz mennyisége alapján számolt díj.

Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj: A szennyvízelvezetésért és tisztításért fizetendő alapdíj.

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj: Az ivóvízfogyasztással arányosan elszámolt szennyvíz mennyisége alapján számolt díj.

Áthárított vízterhelési díj: A környezetterhelési díjról alkotott 2003. évi LXXXIX. törvény alapján számlázott díj. 

Részszámlákban elszámolt ivóvíz fogyasztással arányos díjak: Az elszámoló számlán jóváírt korábbi részszámlákban érvényesített ivóvíz mennyisége és díja.

Részszámlákban elszámolt elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíjak: Az elszámoló számlán jóváírt korábbi részszámlákon érvényesített szennyvíz mennyisége és díja.

Mellékvízmérőkön mért ivóvíz fogyasztás levonása: Az elszámoló számlán a bekötési vízmérő fogyasztásából levonásra kerülnek a bekötési vízmérőhöz kapcsolódó hiteles mellékvízmérőkön elszámolt ivóvíz mennyiségek és díjak.

Mellékvízmérőkön mért ivóvízfogyasztással arányos szennyvíz levonása: Az elszámoló számlán a bekötési vízmérő fogyasztásából levonásra kerülnek a bekötési vízmérőhöz kapcsolódó mellékvízmérőkön elszámolt szennyvíz mennyiségek és díjak.

Részszámlákban elszámolt ivóvíz-szolgáltatás alapdíjak: Az elszámoló számlán jóváírásra kerülnek az elszámolási időszak részszámláin elszámolt ivóvíz-szolgáltatás alapdíjai.

Részszámlákban elszámolt szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíjak: Az elszámoló számlán jóváírásra kerülnek az elszámolási időszak részszámláin elszámolt szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíjai.

Rezsicsökkentés miatti korrekció: A kerekítésekből adódó eltérések miatt biztosított kedvezmény a rezsicsökkentés alapján előírt 10%-os megtakarítás teljesülése érdekében.

Kerekítés: A számla tételsorok bruttó értékének összesítése és a bruttó számlaérték összege közötti eltérés kiegyenlítése.