Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Számlázási rend

Az Alföldvíz Zrt. az igénybevett szolgáltatásról felhasználási helyenként, időszakonként számlát bocsát ki.

Az Alföldvíz Zrt. a nyilvántartásában szereplő bekötési vízmérővel és a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérővel rendelkező Felhasználó részére a leolvasott vagy a Felhasználó által közölt mérőállás alapján készít számlát, mely tartalmazza az adott elszámolási időszakban kiállított részszámlák levonását is.

Az elszámolás időszaka 12 hónap, a köztes időszakokban részszámlát állítunk ki.  A részszámla alapja az elszámolást megelőző 12 hónap tényleges fogyasztásából számított átlagmennyiség. A részszámla megállapítása új Felhasználó vagy új felhasználási hely esetében a Felhasználóval egyeztetett átlagmennyiség vagy műszaki számítás alapján is történhet. Részszámlák kibocsátásakor amennyiben a számla értéke nem éri el a nettó 3000 Ft-ot, azaz bruttó 3810 Ft-ot összevontan kerül elkészítésre.

Az Alföldvíz Zrt. lehetőséget biztosít a Felhasználó részére mérőállás bejelentésre, ebben az esetben a szolgáltató a Felhasználótól beérkező mérőállás alapján állítja ki a számlát. Azon felhasználóinknak, akik vállalták, hogy havonta bejelentik mérőállásukat, összeghatártól függetlenül, a továbbiakban is havonta készülnek el számláik. Az évente egyszer esedékes vízmérő leolvasáskor elkészülő elszámoló számlákat szintén összeghatártól függetlenül kerülnek kibocsátásra.

Vízmérővel nem rendelkező felhasználási helyen a számlázandó átalány mennyiség a komfortfokozat meghatározása után Felhasználói létszám arányában történik.

A Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó részére papír alapú, nyomtatott számlát állít ki, melyet a Felhasználó számlázási címére kézbesít. A Felhasználó igénye alapján az Alföldvíz Zrt. elektronikus számlát bocsát ki.

Az Alföldvíz Zrt. a számla Felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodik, hogy a számla kiegyenlítésére a Felhasználónak a kézhezvételtől számítottan legalább 8 nap álljon rendelkezésre.