Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Fagy elleni védelem

A vízmérők fagyása sajnos igen gyakori. Minden télen százával, hidegebb években ezrével mennek tönkre a vízmérők emiatt. A fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit és a szétfagyott, nem javítható mérőt is a fogyasztónak kell kifizetnie, mivel a vízmérőakna a fogyasztó kezelésében van. Ezek az esetek a vízműveknek felesleges és elkerülhető munkát okoznak. A fagy okozta károk elkerülése tehát közös érdekünk.

Az alábbi tájékoztatóval ehhez kívánunk fogyasztóinknak segítséget nyújtani.

Vízmérőaknák fagy elleni védelme:

Nagyon fontos, a vízmérő akna tetejét fedje be fóliával, hogy ne fújhasson be a szél a réseken keresztül az aknába. Ezután borítsuk be a vízmérőaknát valamilyen hőszigetelésre alkalmas anyaggal (hungarocell, nikecell, polifom, nádpalló,). Vigyázzunk arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő leolvasásakor károsodás nélkül eltávolítható, majd visszahelyezhető legyen. A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, ahol a vizet nem használják rendszeresen. Abban az esetben, ha a vízmérő nem talajvizes aknában, vagy fagyveszélyes helyiségben van, magát a mérőt és a szabadon lévő csöveket is ajánlatos hőszigetelő anyaggal körbetekerni úgy, hogy a vízmérő számlapja szabadon maradjon.

Udvari kifolyó fagy elleni védelme:

Ha az ingatlan udvarán kifolyó van, annak víztelenítő föld alatti csapját az első fagy bekövetkezése előtt el kell zárni. Az elzárást követően mindig győződjünk meg arról, hogy a csapot teljesen - ütközésig - elzártuk-e, mivel ha az nincs rendesen elzárva, a víz a víztelenítő nyíláson elfolyhat. A csap rendes elzárását ellenőrizhetjük a vízmérőn is úgy, hogy - természetesen erre az időre megszüntetve a többi fogyasztást - a mérő számlapján a számok vagy a csillagkerék mozdulatlanságáról meggyőződünk. A csap elzárását követően a kifolyó szelepet ki kell nyitni, ekkor történik meg a víztelenítés, melynek során jellegzetes hangot hallatva levegő kerül a kerti csap föld feletti részébe. Ha ezt a hangot nem halljuk, a csap nem működik, ebben az esetben mindenképpen kérjünk szakembertől segítséget, és szükség esetén cseréltessük ki. A föld alatti csapot körülvevő védőcsövet lássuk el eltávolítható ún. szigetelő dugóval. A csapszár és a védőcső közötti részt tömködjük be szigetelőanyaggal (pl. rongycsík, szivacs) oly módon, hogy tavasszal az kiszedhető legyen.

Házi vízhálózat víztelenítése:

Ha tartósan nincs az ingatlanon vízfelhasználás (pl. üdülők, hétvégi házak, garázsok, zártkertek, lakatlan ingatlanok) vagy a vízmérő nem aknában, hanem fűtetlen helyiségben van, a fagyást csak úgy akadályozhatjuk meg teljes biztonsággal, ha az ingatlan belső vízhálózatának víztelenítését szakemberrel elvégeztetjük. Ennek során ügyeljünk arra, hogy a vízmérő plombája és a műanyag záró-bilincs ne sérüljön meg.