Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Locsolási vízmérő beépítés - Közületi bekötés tervének tartalmi követelménye

  1. Nem lakossági Felhasználó által ivóvíz-bekötővezetékre telepítendő ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepítendő mellékvízmérő iránti kérelméhez, 58/2013 (II.27) kormányrendelet 5. számú mellékletében leírt tartalmú tervdokumentáció csatolandó. A tervdokumentáció összeállítását kizárólag vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultsággal rendelkező személy készítheti.

  2. A tervdokumentáció tartalma: 
    a.   Műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát főbb jellemzőit. 
    b.   Tervrajzok, az ingatlan teljes házi ivóvíz- és szennyvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz, a mérőbeépítés helyének megjelölésével,  a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai. 

  3. A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A mérőeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a Felhasználó kötelessége. Azon felhasználási helyeken nem telepíthető locsolási vízmérő, ahol szennyvíz-mennyiségmérő van beépítve.

  4. A locsolási vízmérő szerelésének a díja a mindenkor érvényes, a Társaságunk Igazgatósága által elfogadott Árjegyzék alapján kerül megállapításra.