Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Locsolási vízmérő beépítés - Lakossági bekötés tervének tartalmi követelménye

  1. Lakossági Felhasználó által ivóvíz-bekötővezetékre telepítendő ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepítendő mellékvízmérő iránti kérelméhez, a 58/2013 (II.27) kormányrendelet 5. számú mellékletében leírt tartalmú tervdokumentáció csatolandó. A tervdokumentáció összeállítását elkészítheti vízi-közmű, épületgépész tervező, vízi-közmű kivitelezésére jogosult cég, egyéb szakirányú végzettséggel rendelkező személy.
  2. A tervdokumentáció tartalma:
    1. Műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit.
    2. Tervrajzok, az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz, a mérőbeépítés helyének megjelölésével, a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai.
  3. A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A mérőeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a Felhasználó kötelessége.
  4. A locsolási vízmérő szerelésének a díja a mindenkor érvényes, Társaságunk Igazgatósága által elfogadott Árjegyzék alapján kerül megállapításra.