Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Szolgáltatás szüneteltetése

 1. A víziközmű-szolgáltatás a Felhasználó kérésére legfeljebb két éves időtartamra szüneteltethető, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
  1. a Felhasználó írásban kéri a szüneteltetést és nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen vízfogyasztása nincs,
  2. a Felhasználó – amennyiben a felhasználási hely víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan – nyilatkozik, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni,
  3. a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak,
  4. a Felhasználó előírt feltételeket teljesítette.
 2. A szüneteltetési kérelemhez mellékelni kell a szünetelés foganatosításával együtt járó költségek előzetes megfizetéséről szóló igazolást, és a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben az nem azonos a felhasználóval.
 3. Társaságunk a szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámoló számlát készít, melyet a Felhasználó köteles a megjelölt fizetési határidőig kiegyenlíteni.
 4. Társaságunk a szüneteltetett víziközmű-szolgáltatás után szolgáltatási díjat nem számol fel.
 5. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul használja:
  1. a víziközmű-szolgáltató jogosult a szüneteltetés előtti állapotot visszaállítani,
  2. az elmaradt szolgáltatás után járó díjat felszámolni,
  3. a Vízi-közmű törvény és az 58/2013 (II.27) kormányrendelet előírásait alkalmazni.
 6. Szabálytalan vételezés esetén, a Felhasználó ismételt kérelmet a szolgáltatás szüneteltetésére két éven belül nem nyújthat be.
 7. A Felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét a két éves időtartam lejárata után megújítani és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét biztosítani.
 8. A szolgáltatás szüneteltetésének megújításával egy időben történő felhasználási hely ellenőrzésének költsége Társaságunkat terheli.

A szolgáltatás szüneteltetéssel kapcsolatos további kérdéseivel, műszaki ügyintézőinket keresheti a 06 80/ 922-334 –es telefonszámon, illetve az Ön felhasználási helyén illetékes divízió egyéb elérhetőségén. A szolgáltatás szüneteltetés megrendelését és időpont egyeztetését az illetékes divíziónál intézheti személyesen vagy írásban.

 

Az Ön felhasználási helyén illetékes divízió elérhetőségeit ide kattintva láthatja.