Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Új mellékmérő beépítése

Lakossági Felhasználó által telepítendő mellékvízmérő iránti kérelméhez, az 58/2013 (II.27) kormányrendelet 5. számú mellékletében leírt tartalmú tervdokumentáció csatolandó. A tervdokumentáció összeállítását elkészítheti vízi-közmű, épületgépész tervező, vízi-közmű kivitelezésére jogosult cég, egyéb szakirányú végzettséggel rendelkező személy. A mellékmérő beépítését megrendelheti a Társaságunktól, vagy a feladattal más szakembert is megbízhat. Utóbbi esetben szakembereinknek mindenképpen jelen kell lenniük a vízmérő beépítésénél, hogy azt plombával lássák el.

A mellékvízmérő szerelésének / plombázásának díja a mindenkor érvényes, Társaságunk Igazgatósága által elfogadott árjegyzék alapján kerül megállapításra. Az árjegyzéket az alábbi linkre kattintva érheti el: Árjegyzék

A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges dokumentumok és feltételek:

  1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
  2. Tervrajzok:
    1. az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
    2. a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.
  3. a főmérő szerinti felhasználó írásos engedélye
  4. nem lehet díjtartozás a főmérő és a mellékmérő szerinti felhasználási helyen

A mellékmérő szereléssel kapcsolatos további kérdéseivel műszaki ügyintézőinket keresheti a 06 80/ 922-334 –es telefonszámon, illetve az Ön felhasználási helyén illetékes divízió egyéb elérhetőségén. A mellékmérő szerelésének / plombázásának megrendelését – a szükséges dokumentumok benyújtása után – az illetékes divíziónál intézheti személyesen vagy írásban.

 

Az Ön felhasználási helyén illetékes mérnökség elérhetőségeit ide kattintva láthatja.