Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Új szennyvízbekötés létesítése - Közületi bekötés tervének tartalmi követelménye

 1. Műszaki leírás tartalmazza:
  1. a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
  2. az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
  3. az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
  4. az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
  5. a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.
 2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:
  1. az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
  2. a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait,
  3. a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét,
  4. a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.
 3. A szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.
 4. Hossz- szelvény.
 5. A benyújtott bekötési terv áttanulmányozása után – amennyiben az igény kielégíthető és a terv műszakilag megfelelő – a Társaságunk az Üzletszabályzat V.1 pontjában leírt módon Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulást ad ki, mely tartalmazza az igény megvalósítására vonatkozó Víziközmű-szolgáltatói előírásokat, feltételeket (Társaságunk Árjegyzéke alapján a bekötés költsége, közműfejlesztési hozzájárulás mértéke, díja, a házi rendszer, a mérő elhelyezésére szolgáló akna, Felhasználó általi kivitelezése, stb.). Társaságunk a benyújtott tervek alapján elvi befogadói nyilatkozatát is megküldi a Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulása mellett. A tervdokumentáció esetleges nem megfelelősége esetén azt javításra, hiánypótlásra, vagy új terv készítésére a tervezőnek vissza küldi.  A további ügymenet megegyezik az Üzletszabályzat V.2.3.1/3. pontjában foglaltakkal, illetve azon túlmenően a bekötés megépítését fedező összeg és a közmű igénybevétel utáni víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos megállapodás megkötése csak akkor áll a Víziközmű-szolgáltató módjában, ha minden alapadat rendelkezésre áll. Ennek hiányában a bekötést igénylő vagy tervező felszólításra kerül hiánypótlásra.
 6. Amennyiben a benyújtott terv szerint előtisztító létesítése szükséges, úgy Társaságunk az előtisztítóra vonatkozóan - a betervezett megoldás vélelmezett megfelelősége esetén - befogadói hozzájárulást ad ki, az előtisztító létesítési engedélyéhez.
 7. Az illetékes hatóság által kiadott létesítési engedély megléte esetén, a teljes házi rendszerre - annak az egyéb kritériumokat is kielégítő volta mellett - kiadható a Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulás. A Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulásban foglaltak teljesítése, teljesülése esetén köthető meg a bekötésről/bekapcsolásról szóló megállapodás.
 8. Ha az ingatlanon ipari jellegű szennyvíz keletkezik és előtisztító építése szükséges, létesítési engedély tervet kell készíteni (költségvetési kiírással együtt). Az engedélyt a területileg illetékes első fokú vízügyi hatóság adja ki.
 9. Ebben az esetben a megállapodást megkötni csak az előtisztító létesítési engedélyének birtokában tud Társaságunk.

 

A jogosultsággal rendelkező tervezők névjegyzéke ide kattintva, a Magyar Mérnöki Kamara honlapján olvasható.