Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Új szennyvízbekötés létesítése - Lakossági bekötés tervének tartalmi követelménye

 1. Műszaki leírás tartalmazza:
  1. a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
  2. az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
  3. az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
  4. az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
  5. a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.
 2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:
  1. az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
  2. a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait,
  3. a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét,
  4. a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.
 3. Hossz-szelvény.
 4. A tervet Társaságunk Műszaki Irányelvével összhangban kérjük összeállítani.
 5. A benyújtott bekötési terv áttanulmányozása után – amennyiben az igény kielégíthető és a terv műszakilag megfelelő – a Társaságunk az Üzletszabályzat V.1. pontban leírt módon Társaságunk hozzájárulást ad ki, mely tartalmazza az igény megvalósítására vonatkozó Víziközmű-szolgáltatói előírásokat, feltételeket (Víziközmű-szolgáltató Árjegyzéke alapján a bekötés költsége, a házi rendszer Felhasználó általi kivitelezése, stb.). A tervdokumentáció esetleges nem megfelelősége esetén azt javításra, hiánypótlásra, vagy új terv készítésére a tervezőnek vissza küldi.  A bekötési tervdokumentációra adott hozzájárulás tartalmazza azt is, hogy a munkálatok megkezdése előtt Víziközmű-szolgáltató részéről előzetes helyszíni szemle szükséges. A bekötővezeték építését csak Társaságunk vagy az általunk megbízott szervezet/vállalkozó végezheti.
 6. A Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulásban Társaságunk közöl fentieken túl minden olyan előírást, kívánalmat mely az adott ingatlan bekötésének, bekapcsolásának feltétele.
 7. A Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulásban foglaltak felhasználói teljesítése után kerülhet sor a szennyvízbekötésről szóló megállapodás megkötésére.
 8. Társaságunk az igény bejelentésre adott Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulás és a bekötésre vonatkozó megállapodás megkötése után – amennyiben azt az időjárás lehetővé teszi – a bekötést az engedélyek, előírások betartásával, az ellenérték megfizetését követő 30 napon belül elvégzi.
 9. Az előzetes szemle jegyzőkönyvében és a bekötésről szóló megállapodásban foglaltak teljesítése, teljesülése után kerülhet sor a bekötés kivitelezésére. Amennyiben Társaságunk maga a kivitelező, úgy a bekötés elkészültét a kapcsolási lap és a szolgáltatási szerződés kitöltése, és Felhasználó igazolása jelenti.

 

A jogosultsággal rendelkező tervezők névjegyzéke ide kattintva, a Magyar Mérnöki Kamara honlapján olvasható