Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Új vízbekötés létesítése - Közületi bekötés tervének tartalmi követelménye

 1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:
  1. a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
  2. az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelel);
  3. a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
  4. a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.
 2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:
  1. az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát;
  2. a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
  3. az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
  4. a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.
 3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve, a bekötési vízmérőt követő elzáró-, valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt.
 4. Az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.
  Hossz-szelvény. A vízmérőhely építészeti terveit a vízmérőhely kialakításának előírásai szerint kell elkészíteni.
  A tervet Társaságunk Műszaki Irányelvével összhangban kérjük összeállítani.
 5. A benyújtott bekötési terv áttanulmányozása után – amennyiben az igény kielégíthető és a terv műszakilag megfelelő – Társaságunk az Üzletszabályzat V.1. pontban leírt módon szolgáltatói hozzájárulást ad ki, mely tartalmazza az igény megvalósítására vonatkozó szolgáltatói előírásokat, feltételeket (Társaságunk Árjegyzéke alapján a bekötés költsége, közműfejlesztési hozzájárulás mértéke, díja, a házi rendszer, a mérő elhelyezésére szolgáló akna, Felhasználó általi kivitelezése, stb.). A tervdokumentáció esetleges nem megfelelősége esetén azt javításra, hiánypótlásra, vagy új terv készítésére Társaságunk a tervezőnek vissza küldi.
 6. A bekötés teljes műszaki tartalmának megvalósítását csak a Társaságunk végezheti, ezt az igénylővel kötött megállapodás tartalmazza. A víziközmű létesítéséről és a szükséges eszközökről, művekről és a kötelező közműnyilvántartással kapcsolatban előírt geodéziai bemérésekről - bekötést kezdeményező költségére - Társaságunk gondoskodik.
 7. Társaságunk az igény bejelentésre adott szolgáltatói hozzájárulás és a bekötésre vonatkozó megállapodás megkötése után – amennyiben az igénylő az akna, a házi vízvezeték rendszer kiépítését biztosította és azt az időjárás lehetővé teszi – a bekötést az engedélyek, előírások betartásával, az ellenérték megfizetését követő 30 napon belül elvégzi.
 8. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás rendezésével kapcsolatban, Társaságunk üzletszabályzatában további részletek olvashatók.

A jogosultsággal rendelkező tervezők névjegyzéke ide kattintva, a Magyar Mérnöki Kamara honlapján olvasható.