Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Új vízbekötés létesítése - Vízmérőhely kialakításának előírásai

   
 1. Egy felhasználási hely ellátására több  ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból létesíthető.
 2. A vízmérő aknákat betonból (monolit vagy előre gyártott), vagy műanyagból, vízzáró kivitelben kell készíteni az egységesítési irányelvben foglaltak szerint.
 3. A vízmérő akna a telekhatáron belül építendő,  az akna rövidebb oldala párhuzamos legyen a telekhatárral.
 4. A  vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvízhálózatot  magában foglaló közterület felé eső 1 méteres  sávjában kell kialakítani. Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú  beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli  közös helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában közterületen is  kialakítható.
 5. A  közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a víziközmű-szolgáltató – a  közterületen a tulajdonosi jogokat gyakorló  személy hozzájárulása alapján – állapítja meg.
 6. Az akna belső síkja és a telekhatár között 1 m  távolság legyen.
 7. A vízmérő akna vonalában más létesítmények  (csatorna, gáz-, villanyvezeték stb.), vagy akadályozó tárgyaknak 40 cm-en  belül lenni nem szabad.
 8. Előírás betonból készült akna esetén:
  1. Az  aknát vízzáróan kell elkészíteni, a lecsapódó párák és csapadékvíz  összefogására a fenekén zsompot kell kialakítani.
  2. A  vízmérő aknában 3 lépcsőlejárót (létra, hágcsó) kell elhelyezni.
  3. Az akna  lefedésére teljes aknafedőt alkalmazni nem lehet. A nyílás mérete pontosan a  60x60 cm legyen.
 9. Az aknafedél olyan legyen, hogy normál  erőkifejtés mellett könnyen felemelhető, megfogható legyen.
 10. A  csapadékvíz aknába jutásának megakadályozása végett az akna pereme a  térszintnél 5 cm-rel magasabb legyen.
 11. A vízmérőhely kialakításának részletes  szabályairól a Víziközmű-szolgáltató a műszaki ügyintézőkön keresztül ad  tájékoztatást.

Beton vízmérő akna kialakítása