Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Tudja-e Ön, hogy...?

Hogyan biztosítja a megfelelő víznyomást a vízszolgáltató?
Ahhoz, hogy mindenkor megfelelő nyomással érkezzen a víz a fogyasztási helyekre, elegendő víztermelő kapacitás, nyomásfokozó szivattyúk, megfelelő magasságú víztorony, ivóvíz- távvezetékek, elosztó hálózatok és bekötővezetékek szükségesek.

Kik ellenőrzik az ivóvíz minőségét?
Az ivóvíz a legfontosabb élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzések után érkezhet meg a fogyasztási helyekre. A vízszolgáltató saját laboratóriumában rendszeresen ellenőrzi az ivóvíz minőségét. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szakemberei is rendszeresen végeznek vizsgálatokat.

Milyen az ivóvíz keménysége Békés megyében?
Szolgáltatási területünkön az ivóvizek lágy vizek, ezért általában nem szükséges lágyítani. Érdemes azonban a vásárolt mosógép, bojler, vízmelegítő, mosogatógép kezelési utasítását áttanulmányozni, hogy milyen vízkeménységnél ír elő a vásárolt terméknél adalékszer alkalmazását.

Miért látjuk esetenként fehérnek a csapból folyó vizet?
A víz fehérségét a benne levő levegő okozhatja. Ez a levegő néhány másodperc alatt kiválik és a pohárban a víz színtelenné válik. Téves tehát az a nézet, hogy a vezetékes ivóvíz fehérségét vegyszer vagy klór okozza. Közegészségügyi okokból esetenként az elosztó hálózatokba, a távvezetékekbe rendszeresen kis mennyiségű klórt adagolunk a vízellátó rendszerekbe a baktériumok elpusztítása céljából.

Ki és mikor állapítja meg a víz- és csatornadíjakat?
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépésével 2012. évtől megszűnt az önkormányzatok árhatósági jogköre. Az árak megállapításának joga a továbbiakban a víziközmű szolgáltatásért felelős minisztert illeti, aki ezt rendeletben állapítja meg.
Az átmeneti időszak tekintetében (2012. és 2013. évekre) az Országgyűlés magához vette az árhatósági jogkört, s ezen jogát a törvény konkrét rendelkezései útján gyakorolja.
Ennek értelmében a 2011. évi CCIX. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja a 2012. évi díjak megállapításának alapjaként a 2011. december 31.-én érvényben lévő díjakat tekintette és felhatalmazta a szolgáltatót arra, hogy olyan díjat alkalmazzon, mely díj legfeljebb bruttó 4,2 százalékkal magasabb, mint a 2011. december 31-én érvényben lévő díj. A törvényi felhatalmazás alapján Társaságunk Igazgatósága a 12/2012. (I.23.) sz. határozatában döntött a 2012. január 1-jétől alkalmazandó víz- és csatornadíjak mértékéről, melyről valamennyi szolgáltatási területünkhöz tartozó Önkormányzatot értesítettünk. Jelenleg is ezek a díjak vannak érvényben.

Kinek kell fizetni vízterhelési díjat?
Vízterhelési díjat azoknak kell fizetni, akik a településen kiépített szennyvízcsatorna hálózatra rá vannak kötve és ide vezetik be az ingatlanon keletkezett szennyvizet. A hatályos törvény értelmében a díjat a szolgáltató szedi be a vízterhelést előidéző fogyasztóktól a szolgáltatás árán felül. A víz-, és csatornadíj számlákban ez a tétel külön soron jelenik meg. A számítás alapja az ingatlanon felhasznált vízmennyiség. A díjakról az ügyfélszolgálati irodákban lehet felvilágosítást kapni.
A szolgáltató által beszedett vízterhelési díj az állami költségvetésbe folyik be. Ezt az összeget az állam környezetvédelmi beruházásokra, technológiai fejlesztésekre fordítja, melyek hosszabb távon javíthatják környezetünk állapotát.

Kinek kell fizetni talajterhelési díjat?
Talajterhelési díjat azoknak kell fizetni, akiknek az ingatlana szennyvízcsatornázott területen van és nincsenek bekötve a szennyvíz-elvezető rendszerbe, a keletkezett szennyvizet más módon tisztítatlanul helyezik el. A talajterhelési díjat helyi adó formájában a helyi önkormányzatok szedik be a vízszolgáltatótól kapott vízfelhasználási adatok alapján. A díjakról a helyi önkormányzatoknál, illetve az általuk kibocsátott rendeletekből lehet felvilágosítást kapni.

Miért vált szükségessé a vízterhelési díj bevezetése 2004.  január 1-tõl?
Hazánkban a teljes körű szennyvíztisztítás hiánya miatt továbbra is szennyező anyagok kerülnek élővizeinkbe. A folyamat megállítása érdekében a kormány megvizsgálta a terhelések további csökkenését célzó beruházások megvalósításának lehetőségét, és döntött a vízterhelési díj fokozatos bevezetéséről. Ez a természetes környezet megóvását szorgalmazó intézkedés a "szennyező fizet" elv alapján arányos teherviselést jelent az állam és a környezethasználók között.

Miért vezették be a talajterhelési díjat?
Hosszú évek óta a házi szennyvízszikkasztókon keresztül talajba szivárgó tisztítatlan szennyvíz környezetkárosító, szennyező hatású. A talajterhelési díjjal szeretnék a törvényalkotók ösztönözni a lakosságot a környezetkárosító szennyvízszikkasztás felszámolására, a csatornabekötések létesítésére.

Miért szükséges a települések csatornázottságának növelése?
Ivóvízbázisaink, környezetünk megóvása érdekében, minden felhasznált ivóvízből keletkezett szennyvizet össze kell gyűjtenünk és az előírásoknak megfelelően meg kell tisztítanunk.

Miért nem szabad a csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni?
A társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot csak a szennyvizek elvezetésére létesítették. Ha nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a szennyvízcsatornába, a hálózaton szennyvízkiöntés fordulhat elő, a tisztítási technológiában zavarok keletkezhetnek.