Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Az illegális csatornahasználat felszámolására hirdet kampányt az ALFÖLDVÍZ

A kampány ideje alatt a csatornarákötést utólag bejelentő fogyasztók mentesülnek az 50 ezer forintos kötbérfizetési kötelezettség alól.

Az illegális csatornarákötések felderítése nemcsak az Alföldvíz Zrt. érdeke, hanem a fogyasztóké is. Az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó, akadnak azonban olyanok, akik illegális szennyvízbekötéseikkel veszélyeztetik a szennyvízelvezetési szolgáltatás biztonságát.

Társaságunk rendszeresen ellenőrzi azokat, a kizárólag ivóvíz-szolgáltatást igénybevevőként nyilvántartott felhasználási helyeket, ahol rendelkezésre áll a szennyvízelvezető-csatorna és a rákötés műszakilag megoldható. Amennyiben munkatársaink illegális csatornarákötést derítenek fel, és a felhasználó nem tudja bizonyítani a rákötés dátumát, akkor az Alföldvíz Zrt. öt évre visszamenőleg kiszámlázza a csatornadíjat, valamint ezen felül 50 ezer forint kötbért. A csatornadíj kiszámlázásának alapját az ezen időszak alatt elfogyasztott és kiszámlázott ivóvíz mennyisége képezi.

 

Az ingatlantulajdonosoknak 2023. július 1-étől október 31.-ig van lehetőségük bejelenteni a korábban készült, de Társaságunk felé be nem jelentett szennyvízcsatorna rákötéseket. Amennyiben a rákötés és a házi csatorna minden műszaki előírásnak megfelel, akkor szabályos átvételi eljárás keretében lehetőség van legalizálni a csatlakozást.

 

A kampány időtartama alatt érkező szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések esetében, az Alföldvíz Zrt. eltekint a kötbér kiszabásától.

 

A fenti időszakot követően, 2023. november 1-től az Alföldvíz Zrt. fokozott ellenőrzést hajt végre a be nem jelentett, illegális csatornarákötések felderítésére.

 

Az Alföldvíz tanácsai

 

Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésükkel kapcsolatban, a kellemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben elkerülni, ha a következő tanácsokat megfogadják:

  • első lépésként nézzék meg a vízdíjszámlájukat, hogy szerepel-e rajta az elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj tétel! Különösen fontos ez a lépés ingatlanvásárlás esetén;
  • ellenőrizzék, hogy az ingatlanból távozó szennyvíz a közcsatornába vagy emésztőbe, derítőbe kerül-e!;
  • az Alföldvíz ügyfélszolgálati irodái készséggel állnak rendelkezésére azon ügyfeleknek, akik bizonytalanok a teendők tekintetében, illetve akik esetleges szabálytalan bekötésük megszüntetése vagy rendezése érdekében a türelmi idő alatt szeretnék a bejelentést megtenni.

 

A bejelentést követően az Alföldvíz helyszíni ellenőrzés alapján és a jogszabályi előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélyezéséről vagy megszüntetéséről. A döntést követően az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő víziközmű-használat kialakításáról, annak érdekében, hogy a kötbér fizetés alól mentesíthető legyen.

Bővebb tájékoztató a szennyvízcsatorna bekötés szabályos műszaki kialakításával kapcsolatos előírásokról, az Alföldvíz honlapján olvasható.

https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/muszaki-ugyek/uj-szennyvizbekotes-letesitese

 

A szennyvíz folyamatos és biztonságos elvezetésének érdekében, a szabályos közműhasználat mindannyiunk közös feladata és érdeke.