Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Vízmérők cseréje, és vizsgálata

 

VÍZMÉRŐK CSERÉJE, ÉS VIZSGÁLATA

 

Vízmérők cseréje

Az ingatlanokon található vízmérőket függetlenül a mérés és a felhasználás jellegétől időszakosan le kell cserélni. A lecserélt mérőket a mérésügyi törvény előírása alapján, hitelesíteni kell. A vízmérők hitelesítése a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) felügyeletében a szolgáltató, vagy más engedéllyel rendelkező hitelesítő laboratóriumban végzik, azonos feltételrendszer szerint. A bekötési, mellék és a telki vízmérők hitelesítési idejét egységesen 8 évben határozza meg a jogszabály.

A szolgáltató tulajdonában lévő mérők (azaz a bekötési vízmérők és ezen belül a főmérők) cseréjét, hitelesítését a szolgáltató díjmentesen végzi. A mellék és telki vízmérők a felhasználó tulajdonában vannak, így azok cseréjét és hitelesítését a felhasználónak kell kezdeményeznie, annak költségét ő állja.

Amennyiben a mellék és telki vízmérők cseréjével a víziközmű-szolgáltatót bízza meg, azt Társaságunk ütemezetten, a megrendelővel egyeztetett időben elvégzi. Erről részletesen a Meglévő mellékvízmérő hitelesítési cseréje pontban tájékozódhat. A vonatkozó szabályok betartásával, a bekötési vízmérők hitelesítési idejének lejárta előtt, az Alföldvíz Zrt. képviselői felkeresik felhasználóinkat, egyeztetnek a csere időpontjáról és a vízmérőt lecserélik. Amennyiben a személyes megkeresés nem vezet eredményre, úgy írásban keresi fel Társaságunk az érintett felhasználókat és így tesz javaslatot a mérőcsere időpontjára.

Mellék és telki vízmérők hitelesítési cseréjének esedékességéről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, - a hatályos jogszabályoknak megfelelően,- írásban tájékoztatjuk az érintett elkülönített vízhasználókat és a fővízmérő szerinti felhasználókat (jellemzően közös képviselő).

A mérőcseréről a szerelők, minden esetben kapcsolási lapot állítanak ki, aminek része a helyszíni fényképfelvétel is. A leszerelt és felszerelt vízmérőt a felhasználónak minden esetben le kell olvasni, a későbbi vitás kérdések elkerülése miatt. Fontos tudnivaló, hogy bármely elszámolásra használt vízmérő leszerelését, csak az Alföldvíz Zrt. erre jogosult munkatársának jelenlétében szabad megkezdeni.

Vízmérők vizsgálata

A hitelesített mérőeszközt - az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy annak nincs a mérési eredményt befolyásoló hibája.  A hitelesítési idő lejárta nem jelenti azt, hogy a mérő nem jól mér, hanem ez időn belül szavatolható a pontossága és alkalmazható elszámolásra. A hitelesítési idő lejárta előtt mind a felhasználó, mind a szolgáltató kérheti a mérő hitelességének rendkívüli ellenőrzését, azonban ha a mérő pontossága megfelelő, ennek költségét a vizsgálatot kérőnek kell megtérítenie.

A vízmérő vizsgálatának módjai 

a, Pontossági ellenőrző vizsgálat (MKEH végzi)

b, Szerkezeti vizsgálat (A Kormányhivatal szakértője végzi)

a. Pontossági ellenőrző vizsgálat 

Célja annak elbírálása, hogy a használatában felfüggesztett hiteles és sértetlen vízmérő metrológiai, méréstechnikai tulajdonságai megfelelnek-e a vonatkozó hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek.

b. Szerkezeti vizsgálat 

A szerkezeti vizsgálat abban az esetben kérhető ha a mérő a pontossági ellenőrző vizsgálaton megfelelt, és a felhasználó ennek ellenére hibát, hiányosságot vélelmez, kéri a mérő vizsgálatát. A vizsgálatot metrológiai szakértő végzi.

Rendkívüli mérőcsere 

Előfordulhat, hogy üzemszerű működés mellett a mérő meghibásodik, például a szerkezetbe kerülő mechanikai akadály miatt megáll, vagy a mérő olvashatatlanná válik. Ilyen esetben az Alföldvíz Zrt.-t, a hibabejelentő telefonszámán (+36 80 922 333) kell értesíteni és a vízmérő soron kívül lecserélésre kerül. 

Vannak olyan esetek, amikor a mérő külső fizikai behatások miatt sérül meg. Az ilyen jellegű sérülések gondatlanságból keletkezhetnek és ezért a felhasználó felelős. Ilyen lehet, például ha a mérőszerkezet szétfagy, az üveg megreped vagy a hitelesítést védő zár (plomba, vipak) megsérül.

Mivel a szolgáltatás elszámolása a vízmérő alapján történik, ezért mind a szolgáltató, mind a felhasználó közös érdeke annak megóvása és időszakos ellenőrzése és leolvasása.