Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Vízmérők cseréje, és vizsgálata

Az ingatlanokon található vízmérőket függetlenül a mérés és a felhasználás jellegétől időszakosan le kell cserélni. A lecserélt mérőket a mérésügyi törvény előírása alapján, hitelesíteni kell. A vízmérők hitelesítése a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) felügyeletében a szolgáltató hitelesítő laboratóriumában történik. A bekötési mérő, főmérő hitelességi idejét 4 évben, a mellékmérőét 8 évben határozza meg a jogszabály.

A szolgáltató tulajdonában lévő mérők cseréjét(bekötési mérő, főmérő), hitelesítését a szolgáltató díjmentesen végzi. A mellékmérők a felhasználó tulajdonában vannak, így azok cseréjét és hitelesítését a felhasználónak kell kezdeményeznie, annak költségét ő állja.

Amennyiben igényli ezt, természetesen a Szolgáltató is elvégzi.

A hitelesítési idő lejárta előtt az Alföldvíz Zrt. képviselői felkeresik fogyasztóinkat egyeztetnek a csere időpontjáról és a vízmérőt lecserélik. A mérőcseréről a szerelők, minden esetben kapcsolási lapot állítanak ki. A leszerelt és felszerelt vízmérőt a felhasználónak minden esetben le kell olvasni, a későbbi vitás kérdések elkerülése miatt.

Hitelesítési időn belül minden mérő az előírásoknak megfelelően mér, a hitelesítési idő lejárta nem jelenti azt, hogy a mérő nem jól mér, hanem ez időn belül szavatolható a pontossága. A hitelesítési idő lejárta előtt mind a fogyasztó, mind a szolgáltató kérheti a mérő hitelességének rendkívüli ellenőrzését, azonban ha a mérő pontossága megfelelő, ennek költségét a vizsgálatot kérőnek kell megtérítenie.

A vízmérő vizsgálatának módjai:

  1. Helyszíni ellenőrző mérés, amit a szolgáltató végez
  2. Pontossági ellenőrző vizsgálat (MKEH végzi)
  3. Szerkezeti vizsgálat (Szakértő végzi)

a. Helyszíni ellenőrző mérés
A reklamáló bejelentése alapján a vízmérő beépített állapotában végzett általános és helyességi vizsgálat. A helyszíni ellenőrző vizsgálatot csak 13 és 20 mm-es vízmérők esetében lehet végezni, ettől nagyobb átmérőjű mérők esetén pontossági ellenőrző vizsgálattal lehet kezdeni. Célja a vízmérő üzemi körülmények közötti helyes működésének ellenőrzése, valamint a felhasználó által vitatott, de valósan elfogyasztott vízmennyiség megfelelőségének bizonyítása.

b. Pontossági ellenőrző vizsgálat
Célja annak elbírálása, hogy a használatában felfüggesztett hiteles és sértetlen vízmérő metrológiai, méréstechnikai tulajdonságai megfelelnek-e a vonatkozó hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek.

c. Szerkezeti vizsgálat
A szerkezeti vizsgálat abban az esetben kérhető ha a mérő a pontossági ellenőrző vizsgálaton megfelelt, és a felhasználó ennek ellenére hibát, hiányosságot vélelmez, kéri a mérő vizsgálatát. A vizsgálatot metrológiai szakértő végzi.

Rendkívüli mérőcsere
Előfordulhat, hogy üzemszerű működés mellett a mérő meghibásodik, például a szerkezetbe kerülő mechanikai akadály miatt megáll, vagy a mérő olvashatatlanná válik. Ilyen esetben a vízműveket kell értesíteni a hibáról és a vízmérő soron kívül lecserélésre kerül. 

Vannak olyan esetek, amikor a mérő külső fizikai behatások miatt sérül meg. Az ilyen jellegű sérülések gondatlanságból keletkezhetnek és ezért a felhasználó felelős. Ilyen lehet például ha a mérőszerkezet szétfagy, az üveg megreped vagy a hitelesítést védő zár (plomba, vipak) megsérül.

Mivel a szolgáltatás elszámolása a vízmérő alapján történik, ezért mind a szolgáltató, mind a fogyasztó közös érdeke annak megóvása és időszakos ellenőrzése és leolvasása.