Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Tájékoztatás e-ügyintézésről

A 2015. évi CCXXII. tv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (E-ügyintézési tv.) 26.§ (1) bekezdése, valamint a 451/2016. (XII.19) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 37.§ alapján Társaságunk az alábbi tájékoztatást nyújtja: 

1.     Az ALFÖLDVÍZ Zrt. egyetlen központi hivatali kapuval rendelkezik, melynek rövid neve: ALFOLDVIZ

2.     Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/irodaink-elerhetosegek

3.     Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.alfoldviz.hu/adatkezelesi-tajekoztato

4.     Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend:

a.    Társaságunk törekszik arra, hogy minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, olyan időszakra ütemezzen, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.

b.     Minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt a Híreink oldalon tájékoztatást nyújtunk, mely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működését eredményezi.

c.     Az elektronikus ügyintézés 1 napot meghaladó szünetelése esetén elektronikus utat nem igénylő módon is befogadjuk és feldolgozzuk ügyfeleink beadványait, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

5.     Ügyfeleink mindennemű beadványaikat, illetve az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket az e-papír szolgáltatás igénybevételével teljesíthetik. A szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/.
Az e-papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az e-papír alkalmazás egy online felületen elérhető rendszer, telepítést nem igényel. 
(Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleink beadványait természetesen papír alapon és elektronikus levélben is befogadjuk.)

6.     A felhasználók azonosítása az e-papír alkalmazásban a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás igénybevételével történik. Információ a KAÜ-ről.

7.     Társaságunk jelenleg nem biztosít az e-papír szolgáltatáson kívül más elektronikus űrlapkitöltési lehetőséget, azonban a Letölthető dokumentumok menüpontban számos ügy tekintetében közzétettünk dokumentum-, és kérelem mintákat, melyeket kitöltést követően az e-papír csatolmányaként juttathat el hozzánk.

8.     Társaságunk nem hatóság, így hatósági eljárási díj felszámítására nem jogosult. 

       A társaságunktól igénybevett szolgáltatásaink megfizetendő ellenértékét az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel, elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleink pedig a fentieken kívül készpénzátutalással vagy személyes pénztári készpénz befizetéssel is teljesíthetik. Bankszámlaszámainkról az alábbi linken tájékozódhat: Legfontosabb adataink.