Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Közérdekű adatok

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

A) Adatok megnevezéseB) Megjegyzés
1. Hivatalos név (rövid név) ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ALFÖLDVÍZ Zrt.)
2. Székhely 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 5601 Békéscsaba, Pf. 96.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 (66) 523-200
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 (66) 528-850
6. Központi elektronikus levélcím cegvezetes@alfoldviz.hu
7. A honlap URL-je www.alfoldviz.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme)

ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme: ugyfel@alfoldviz.hu

telefonszáma: 06-80/922-334

 • hétfőn, kedden és csütörtökön 8.00 - 15.30 óra között,
 • szerdán 8.00 - 20.00 óra között,
 • pénteken 8.00 - 14.00 óra között.

A vízmérőállás bejelentést a leolvasások közötti időszakban, havonta 10-15. között tudjuk fogadni szintén a 06-80/922-334-es telefonszámon.

 • Békés Fiókiroda, 5630 Békés Rákóczi út 3.,
 • Békéscsaba Ügyfélszolgálati Iroda, 5600 Békéscsaba Szabolcs u. 36.,
 • Csongrád Fiókiroda, 6640 Csongrád Erzsébet u. 25.,
 • Gyomaendrőd Fiókiroda, 5500 Gyomaendrőd Fő u. 83.,
 • Gyula Fiókiroda, 5700 Gyula Szent László u. 16.,
 • Hódmezővásárhely Ügyfélszolgálati Iroda, 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.,
 • Kistelek Fiókiroda, 6760 Kistelek Rákóczi u. 43/C.,
 • Kondoros Ügyfélpont, 5553 Kondoros Hősök tere 4-5.,
 • Makó Fiókiroda, 6900 Makó Lonovics sgt. 24.,
 • Medgyesegyháza Ügyfélpont, 5666 Medgyesegyháza Moravszki u. 17.,
 • Mezőhegyes Fiókiroda, 5820 Mezőhegyes Posta u. 21.,
 • Mezőkovácsháza Ügyfélpont, 5800 Mezőkovácsháza Árpád utca 176.,
 • Mórahalom Fiókiroda, 6782 Mórahalom Kölcsey u. 2.,
 • Orosháza Fiókiroda, 5900 Orosháza Fürdő u. 1.,
 • Sarkad Fiókiroda, 5720 Sarkad Sarkadkeresztúri út hrsz: 0619/1,
 • Sándorfalva Fiókiroda, 6762 Sándorfalva Széchenyi u. 24.,
 • Szarvas Fiókiroda , 5540 Szarvas Kossuth utca 31-33.,
 • Szeged Fiókiroda, 6723 Szeged József Attila sgt. 115.,
 • Szeghalom Fiókiroda, 5520 Szeghalom Érmellék Vízműtelep,
 • Szentes Fiókiroda, 6600 Szentes Csongrádi u. 3.,
 • Újkígyós Ügyfélpont, 5661 Újkígyós Petőfi u. 40.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Mihály Tamás ügyfélkapcsolati osztályvezető
10. Az ügyfélfogadás rendje Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

II. A szervezeti struktúra

A) Adatok megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és
vezetőik megnevezésével)
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

III. A szerv vezetői

A) Adatok megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv 
esetén a testületi tagok neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,
postacím, elektronikus levélcím)

Szeverényi György vezérigazgató


Telefon: 66/523-210
Telefax: 66/528-850
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
elektronikus levélcím: cegvezetes@alfoldviz.hu


Fazekas Zoltán műszaki igazgató


Telefon: 66/523-210
Telefax: 66/528-850
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
elektronikus levélcím: titkarsag@alfoldviz.hu


Gyebnárné Kovács Krisztina gazdasági igazgató


Telefon: 66/523-210
Telefax: 66/528-850
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
elektronikus levélcím: titkarsag@alfoldviz.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,
postacím, elektronikus levélcím)
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye,
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím,
elektronikus levélcím)
Nincs a Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
alatt álló vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szerv.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek honlapjának URL-je
nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám,
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye,
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó
szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett
közvetlen irányítással rendelkezik

VILATIR Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (VILATIR Kft.)
5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.
30/647-2676
vilatir@alfoldviz.hu

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi
körének leírása

VILATIR Kft.:
vagyonkezelés (holding)

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek
képviselőjének neve

VILATIR Kft.:
Farkas Zoltán ügyvezető

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

VILATIR Kft.:
100 %

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított Közalapítványok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot 
ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Társaság alapított, 
vagy amely alapítói jogát gyakorolja.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve
tagjainak felsorolása
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Társaságunk nem alapított lapot.
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége
(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím)
nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
főszerkesztőjének a neve
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos
neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím),
honlapjának címe
Link
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás
helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
előzetes időpontfoglalással
Telefon: 06/1/459-7740
Fax: 06/1/459-7739
1388 Budapest Pf. 89.
ugyfelszolgalat@mekh.hu

Link

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály

Link

Békés Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály

Link

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Link

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Link

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
illetékesség: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád vármegyék
6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.
Telefon: 06/62/554-250/118 mellék
bekelteto.testulet@cskik.hu
Hétfő, Szerda 9.00-11.00

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
illetékessége többek között kiterjed Hajdú-Bihar vármegyére
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06/52/500-710, 06/52/500-745
Fax: 06/52/500-720
bekelteto@hbkik.hu
Kedd, Szerda, Csütörtök 9.00-12.00, 13.00-15.00

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.7 Koltségvetési szervek

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
A Társaság nem rendelkezik általa alapított költségvetési
szervvel.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának
elérhetősége
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat
vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi és biztonsági szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó
szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
szövege magyar és angol nyelven
nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak
felsorolása és részletes leírása
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése
nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi
területe
nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok felsorolása
nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási
díjak összege
nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek
magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló
postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási
vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására,
elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
nem releváns
nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben használt formanyomtatványok listája
nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben igénybe vehető elektronikus programok
elérése, időpontfoglalás
nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok
jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

III. Közszolgálatások

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése
Közműves ivóvíz-ellátás és közműves szennyvízelvezetés.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
tartalmának leírása
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. két fő tevékenysége - ezen belül is
minőségi célja - a szolgáltatási területén élő lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett
szennyvíz elvezetése és kezelése oly módon, hogy az
visszakerülve a természetbe, ne okozzon károkat a
természetes körforgásban. Társaságunk felelősséget érez a
szolgáltatás folytonosságáért, biztonságáért, illetve a
felhasználók egészséges ivóvízzel való ellátásáért.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
A közszolgáltatás igénybevételének rendjét az
ALFÖLDVÍZ Zrt. Üzletszabályzata foglalja össze.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának
és az abból adott kedvezmények mértéke
Víz- és csatornadíjak

Díjkalkulátor

Társaságunk a lakossági felhasználók részére a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvényben meghatározott díjkedvezményt érvényesíti,
amely kedvezmény összege - a jogszabályban rögzített
követelményeknek megfelelően - minden esetben a
felhasználók részére megküldött vízdíjszámlákban, kiemelt
mezőben feltüntetésre kerül.

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

IV. A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum,
az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek
köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a
kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
Link
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
Adatkezelési tájékoztató
Alaptevékenység ellátása körében történő adatkezelések
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való
hozzáférés módja
Az Érintett hozzáférési joga személyes adataihoz
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való
másolatkészítés költségei
A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. r.
szerint.

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

V. Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak
címei
A Társaság nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai
témájának leírása
nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz
való hozzáférés módja
nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért
fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség
ténye
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VI. Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje nem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári
közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló
postai, illetve elektronikus levélcím)
nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Felügyelőbizottság ügyrendje
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város,
utca, házszám)
nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap,
óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
nem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap,
óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
nem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje nem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendje nem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt
jogszabály nem korlátozza
nem releváns
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló törvény alapján közzéteendő
jogszabályalkotásra irányuló koncepciók,
jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
nem releváns
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló törvény alapján közzéteendő
jogszabályalkotásra irányuló koncepciók,
jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános
ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás
időpontjától
nem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az
észrevételek elutasításának indokairól
nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

IX. Hirdetmények

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

X. Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje
Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján a Társaság kezelésében lévő közérdekű adatok
megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.
Az igény benyújtható szóban, a +36 (66) 523-200-as
telefonszámon, e-mailen a jogiiroda@alfoldviz.hu címen,
vagy a Társaság postacímére levélben.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Jogi és Igazgatási Osztály
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
(postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel.: 06 (66) 523-200
Fax: 06 (66) 528-850
e-mail cím: adatvedelem@alfoldviz.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
Dr. Bérces Katalin
adatvédelmi tisztviselő
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Link
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű
adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek
nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó
szerv az egyik szerződő fél
A Társaság nem rendelkezik közérdekű adatok
hasznosítására irányuló szerződéssel.
8. Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítása nem releváns

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

XI. Közzétételi listák

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös
közzétételi lista
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a,
valamint a víziközművek vagyonértékelésének
szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből
közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM r. 7.
§-a szerint közzéteendő adatok.
Link
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi
közzétételi lista
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések
felsorolása
 Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának
teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló
mutatók és értékük, időbeli változásuk
 A Társaság feladatellátásának teljesítményére,
kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és
teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük a
Számviteli Beszámolóban, illetve a beszámoló részét
képező Kiegészítő Mellékletben találhatóak
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

V. Működési statisztika

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei,
időbeli változásuk
Link

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.

II. Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti
beszámolói
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.

III. A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés
végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott
módon és gyakorisággal - készített beszámolói
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített
adatok
Link
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye,
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése összesített összege
Link
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája
és mértéke összesítve
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. Támogatások

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott,
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek neve
nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott,
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott,
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott,
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program
megvalósítási helye
nem releváns

Frissítés: a döntés meghozatalát követő 60. napig. Megőrzés: a közzétételt követő 5 évig.

III. Szerződések

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy
azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak
időtartama, valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a
minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött -
általános forgalmi adó nélkül számított -
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb
összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb
időtartamra kötött - szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét egybe kell számítani
Link

Frissítés: a döntés meghozatalát követő 60. napig. Megőrzés: a közzétételt követő 5 évig.

IV. Koncessziók

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az
elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
nem releváns

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

V. Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai
ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-
képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió
forintot meghaladó kifizetések címzettjei
A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VII. Közbeszerzés

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
Link

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Etikai kódex

A belső visszaélések bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának, illetve kockázatának bejelentésére az alábbi elérhetőségeken keresztül van lehetőség:

 • (a.) e-mail: jogiiroda@alfoldviz.hu
 • (b.) telefon: 06 (30) 979-4880, (30) 155-5258, (30) 274-8658, (30) 137-8209
 • (c.) postacím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
 • (d.) panaszláda: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., földszinti aula