Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Közérdekű adatok

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

A) Adatok megnevezéseB) Megjegyzés
1. Hivatalos név (rövid név) ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ALFÖLDVÍZ Zrt.)
2. Székhely 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 5601 Békéscsaba, Pf. 96.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 (66) 523-200
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 (66) 528-850
6. Központi elektronikus levélcím cegvezetes@alfoldviz.hu
7. A honlap URL-je www.alfoldviz.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme)

ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme: ugyfel@alfoldviz.hu

telefonszáma: 06-80/922-334

 • hétfőn, kedden és csütörtökön 8.00 - 15.30 óra között,
 • szerdán 8.00 - 20.00 óra között,
 • pénteken 8.00 - 14.00 óra között.

A vízmérőállás bejelentést a leolvasások közötti időszakban, havonta 10-15. között tudjuk fogadni szintén a 06-80/922-334-es telefonszámon.

 • Békés Fiókiroda, 5630 Békés Rákóczi út 3.,
 • Békéscsaba Ügyfélszolgálati Iroda, 5600 Békéscsaba Szabolcs u. 36.,
 • Csongrád Fiókiroda, 6640 Csongrád Erzsébet u. 25.,
 • Gyomaendrőd Fiókiroda, 5500 Gyomaendrőd Fő u. 83.,
 • Gyula Fiókiroda, 5700 Gyula Szent László u. 16.,
 • Hódmezővásárhely Ügyfélszolgálati Iroda, 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.,
 • Kistelek Fiókiroda, 6760 Kistelek Rákóczi u. 43/C.,
 • Kondoros Ügyfélpont, 5553 Kondoros Hősök tere 4-5.,
 • Makó Fiókiroda, 6900 Makó Lonovics sgt. 24.,
 • Medgyesegyháza Ügyfélpont, 5666 Medgyesegyháza Moravszki u. 17.,
 • Mezőhegyes Fiókiroda, 5820 Mezőhegyes Posta u. 21.,
 • Mezőkovácsháza Ügyfélpont, 5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 62.,
 • Mórahalom Fiókiroda, 6782 Mórahalom Kölcsey u. 2.,
 • Orosháza Fiókiroda, 5900 Orosháza Fürdő u. 1.,
 • Sarkad Fiókiroda, 5720 Sarkad Sarkadkeresztúri út hrsz: 0619/1,
 • Sándorfalva Fiókiroda, 6762 Sándorfalva Széchenyi u. 24.,
 • Szarvas Fiókiroda , 5540 Szarvas Kossuth utca 31-33.,
 • Szeged Fiókiroda, 6723 Szeged József Attila sgt. 115.,
 • Szeghalom Fiókiroda, 5520 Szeghalom Érmellék Vízműtelep,
 • Szentes Fiókiroda, 6600 Szentes Csongrádi u. 3.,
 • Újkígyós Ügyfélpont, 5661 Újkígyós Petőfi u. 40.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Mihály Tamás ügyfélkapcsolati osztályvezető
10. Az ügyfélfogadás rendje Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

II. A szervezeti struktúra

A) Adatok megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és
vezetőik megnevezésével)
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

III. A szerv vezetői

A) Adatok megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv 
esetén a testületi tagok neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,
postacím, elektronikus levélcím)

Szeverényi György vezérigazgató


Telefon: 66/523-210
Telefax: 66/528-850
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
elektronikus levélcím: cegvezetes@alfoldviz.hu


Fazekas Zoltán műszaki igazgató


Telefon: 66/523-210
Telefax: 66/528-850
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
elektronikus levélcím: titkarsag@alfoldviz.hu


Gyebnárné Kovács Krisztina gazdasági igazgató


Telefon: 66/523-210
Telefax: 66/528-850
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
elektronikus levélcím: titkarsag@alfoldviz.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,
postacím, elektronikus levélcím)
Link

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye,
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím,
elektronikus levélcím)
Nincs a Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
alatt álló vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szerv.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek honlapjának URL-je
nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám,
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye,
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó
szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett
közvetlen irányítással rendelkezik

VILATIR Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (VILATIR Kft.)
5600 Békéscsaba, Gyulai út 2.
30/647-2676
vilatir@alfoldviz.hu

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
(Univerzál Beszerző Kft.)
1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.
30/895-2239
titkarsag@univerzalbeszerzo.hu

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi
körének leírása

VILATIR Kft.:
vagyonkezelés (holding)

Univerzál Beszerző Kft.:
üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek
képviselőjének neve

VILATIR Kft.:
Farkas Zoltán ügyvezető

Univerzál Beszerző Kft.:
Dr. Korossy Emese ügyvezető

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

VILATIR Kft.:
100 %

Univerzál Beszerző Kft.:
7,14%

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított Közalapítványok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot 
ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Társaság alapított, 
vagy amely alapítói jogát gyakorolja.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve
tagjainak felsorolása
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Társaságunk nem alapított lapot.
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége
(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím)
nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
főszerkesztőjének a neve
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos
neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím),
honlapjának címe
Link
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás
helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
előzetes időpontfoglalással
Telefon: 06/1/459-7740
Fax: 06/1/459-7739
1388 Budapest Pf. 89.
ugyfelszolgalat@mekh.hu
https://www.mekh.hu/fogyasztovedelmi-e-ugyfelszolgalat

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály

Link

Békés Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály

Link

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Link

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési,
Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi
Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Link

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
illetékesség: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád vármegyék
6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.
Telefon: 06/62/554-250/118 mellék
bekelteto.testulet@cskik.hu
Hétfő, Szerda 9.00-11.00

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
illetékessége többek között kiterjed Hajdú-Bihar vármegyére
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06/52/500-710, 06/52/500-745
Fax: 06/52/500-720
bekelteto@hbkik.hu
Kedd, Szerda, Csütörtök 9.00-12.00, 13.00-15.00

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.7 Koltségvetési szervek

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
A Társaság nem rendelkezik általa alapított költségvetési
szervvel.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának
elérhetősége
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2. Koltségvetési szervek

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat
vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi és biztonsági szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó
szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
szövege magyar és angol nyelven
nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak
felsorolása és részletes leírása
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése
nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi
területe
nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok felsorolása
nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási
díjak összege
nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek
magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló
postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási
vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására,
elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
nem releváns
nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben használt formanyomtatványok listája
nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben igénybe vehető elektronikus programok
elérése, időpontfoglalás
nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok
jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

III. Közszolgálatások

A) Adat megnevezésB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése
Közműves ivóvíz-ellátás és közműves szennyvízelvezetés.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
tartalmának leírása
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. két fő tevékenysége - ezen belül is
minőségi célja - a szolgáltatási területén élő lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett
szennyvíz elvezetése és kezelése oly módon, hogy az
visszakerülve a természetbe, ne okozzon károkat a
természetes körforgásban. Társaságunk felelősséget érez a
szolgáltatás folytonosságáért, biztonságáért, illetve a
felhasználók egészséges ivóvízzel való ellátásáért.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
A közszolgáltatás igénybevételének rendjét az
ALFÖLDVÍZ Zrt. Üzletszabályzata foglalja össze.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának
és az abból adott kedvezmények mértéke
Víz- és csatornadíjak

Díjkalkulátor

Társaságunk a lakossági felhasználók részére a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvényben meghatározott díjkedvezményt érvényesíti,
amely kedvezmény összege - a jogszabályban rögzített
követelményeknek megfelelően - minden esetben a
felhasználók részére megküldött vízdíjszámlákban, kiemelt
mezőben feltüntetésre kerül.

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

A belső visszaélések bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának, illetve kockázatának bejelentésére az alábbi elérhetőségeken keresztül van lehetőség:

 • (a.) e-mail: jogiiroda@alfoldviz.hu
 • (b.) telefon: 06 (30) 979-4880, (30) 155-5258, (30) 274-8658, (30) 137-8209
 • (c.) postacím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
 • (d.) panaszláda: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., földszinti aula